3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınlanan mesajlar

  • 825
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajları
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KASTAMONU VALİSİ MESUT YILDIRIM'IN MESAJI

Toplumun, engelliler konusuna dikkatinin çekilmesi, insanların bu konudaki duyarlılığının arttırılabilmesi, engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ile insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık tarihi “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan tam ve eşit şekilde yararlanmaları, topluma etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması, devletimizin ve tüm toplumun görev ve sorumluluğundadır.

Çеşitli еngеllеrinе rаğmеn, hаyаt mücаdеlеsi vеrеn vе hаyаtlаrını verimli bir şеkildе gеçirmеk аdınа еkоnоmik vе sоsyаl hаyаtın içеrisindе оlаn еngеli vаtаndаşlаrımız bizim için birеr güç kаynаğıdır. Kеndilеrinе güvеnildiği vе fırsаt vеrildiği tаkdirdе hеrkеs kаdаr bаşаrılı оlаbilеcеklеrini kаnıtlаmışlаrdır.

Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarını sosyal hukuk devleti anlayışı içersinde dikkate alarak, onların tüketen değil, üreten ve bağımsız yaşayabilen insanlar haline getirilmesi en büyük amacımızdır.

Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içersinde, engelli vatandaşlarımızın tespiti, eğitimi, bakımı, istihdamlarının sağlanması konusunda yapılan çalışmalara ilaveten topluma kazandırılmaları için çeşitli etkinlikler ve projeler uygulanmaktadır.

Bu gün olduğu gibi yarın da engellerin kalmadığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstereceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle ilimizde yaşayan engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireyler ve ailelerinin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

KASTAMONU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ METİN ÇELİK'İN MESAJI

Her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana da bu anlayışla görev ve sorumluluk yüklendik; ülkemizin sosyal hizmet alanındaki eksikliklerini gidermek, engellilerimizin sosyal hizmet imkanlarına ve her türlü güvenceye kavuşması, sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var gücümüzle çalıştık. Engellilerin sorunlarının çözümü konusunda ilk iş kuşkusuz onları topluma üreten birer fert olarak kazandırmaktır. İşte bu nedenle de engellilerimizin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak toplum için katma değer üretecek bir konuma gelebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çünkü biz; hizmet politikamızın temeline 'önce insan' ilkesini aldık. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun önce insan dedik. Bundan sonra da bu alanda daha sorumlu davranmaya, daha yüksek bir hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nün hem ülkemizde hem de tüm dünyada farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

KÜRE BELEDİYE BAŞKANI KAMİL AYDINLI'NIN MESAJI

Onların daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmeleri ve yaşam kalitelerinin arttırılması için, bizlere düşen görev, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların ve yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

Engellilerin toplumsal yaşamlarını kolaylaştıracak, umutlu olabilmelerini ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak koşul, ortam ve olanakların oluşturulması çağdaş toplumların öncelikli görevlerindendir.

Bizde Küre Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz her proje için engelli vatandaşlarımızı da düşünerek hareket ettik.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı, engelli vatandaşlarımızın yaşama sıkı sıkı bağlanmalarını, toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalara destek vermeye davet ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Unutulmamalıdır ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır.

TÜMKASDER BAŞKANI MURAT ÇALIK'IN MESAJI

Güvenli ve huzurlu bir toplum olmanın yolu, engelli kardeşlerimizin toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür. Engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, engellileri desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin herkesin sosyal sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle TÜMKASDER ailesi adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelli kardeşlerimize mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.

KASTAMONU GÜNCEL'İN MESAJI

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturmuştur.

Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Ülkemizde engelli kardeşlerimizin; toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata hatta spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden aktif bir şekilde faydalanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede engelli kardeşlerimiz, hayatın her alanında kendilerine düne göre çok daha fazla yer bulma imkânına kavuşmuşlardır.

Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli kardeşlerimiz bizim için birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyoruz.