"Ödüllendirme beklerken cezalandırılıyoruz"

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Dr. Yusuf Öztürk, basın açıklaması yaptı.

  • 660
"Ödüllendirme beklerken cezalandırılıyoruz"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Öztürk yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: “Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile Kovid-19 Pandemisi sürecinde karantinaya alınan çalışanlar idari izinli sayılmasına rağmen, aynı durumda olan Aile Hekimlerinden ücret kesintisi yapıldığı bilgisini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Kovid-19 Pandemisi süresince canla başla çalışan Aile Hekimleri, Sayın Bakanımızın kameralar karşısında defalarca ek ödeme vereceğini dile getirmesine rağmen, beklediği ek ödeme haberi yerine, tedavi ettikleri hastalarından Kovid-19 virüsü bulaşması nedeniyle karantinaya alınma sürecinde maaş kesintisine maruz kalmışlardır. Meslektaşlarımıza, ''Hasta oldunuz! Maaşınızı da kesiyorum'' demenin vicdani yönünü kamuoyunun taktirlerine sunuyoruz.

Aile Hekimi’nin, Devlet adına hizmet veren bir kamu çalışanı olduğu hususunda; Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2005/10 K: 2008/63 sayılı kararı ile; Aile Hekimleri de Kamu Görevlisi olarak tanımlaması neticesinde, her hangi bir tereddüt kalmamıştır.

Hastalığa maruz kalan ya da hastalıklı kişi ile temas eden tüm vatandaşlarımız nerede ya da hangi kurumda çalıştığına bakılmaksızın ya hastaneler de karantina altına alınmakta ya da evlerinde izole olmaları sağlanmaktadır. Bu anlamda devletimiz vatandaşlarının hak kaybı yaşamaması adına gerekli tedbirleri almış, özel sektörde çalışanları 14 gün süre ile Aile Hekimleri tarafından verilen rapor ile güvence altına almıştır. Aynı şekilde kamuda çalışan tüm vatandaşlarımızı da 'idari İzinli' sayarak hak kaybı yönünden güvenceye almıştır.

Yaşadığımız süreç, olağanüstü bir süreçtir. Hiçbir kamu mevzuatında bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir Genelge ile tüm kamu çalışanları hastalığa maruziyet ya da temas durumunda idari izinli sayılır iken; Aile Hekimliği mevzuatında 'idari izin' ile ilgili bir düzenlemenin olmaması, Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı hareket etmeyi gerektirmez. Hakeza diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarında da idari izin açıklanmamıştır. Benzer örneklerini sıklıkla yaşadığımız 'Bayram İzinleri' de idari izindir ve o dönemlerde de hiçbir Aile Hekiminin hak edişinden kesinti yapılmaz ya da hizmetin devamı açısından vekalet vermesi istenemez.

Öte yandan, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 16/1 maddesi 'aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilir. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır' hükmüne haizdir.

Hiçbir vicdana sığmayacak bu yanlıştan ivedilikle dönüleceğini düşünüyor saygılarımızı sunuyoruz."