'Acil tedbir alınmalıdır'

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, gübre fiyatlarına dikkat çekerek, 'üretici önünü göremiyor, acil tedbir alınmalıdır' dedi.

  • 1217
'Acil tedbir alınmalıdır'

Kastamonu Ziraat Odası (KZO) Başkanı Mehmet Butur, gübre fiyatlarının beklenenin çok üzerinde astronomik hızla arttığına vurgu yaptı.

Butur, uzunca bir sürenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi ve yaşanan bazı sıkıntılara dikkat çekti.

Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden olan gübrede son dönemde yaşanan ve üreticiyi ciddi anlamda olumsuz etkileyen fiyat artışları konusuna değinen Butur; “Üretici önünü göremiyor, başta gübre olmak üzere adeta füze gibi yükselen girdi fiyatlarını endişeyle izliyor. Acil tedbirler alınmalı!” dedi.

Mehmet Butur açıklamasını şöyle sürdürdü sürdürdü: "Son bir yıllık artış DAP gübresinde yüzde 146 ve üre gübresinde yüzde 200 olurken, amonyum sülfat gübresinde yüzde 157'lik, amonyum nitrat gübresinde yüzde 135'lik ve 20.20.0 gübresinde yüzde 117'lik bir artış yaşandı. Yeni üretim sezonuna hazırlanan ve kuraklık endişesi taşıyan üreticilerimiz önünü göremiyor. Bu artışların devam etmesi halinde çiftçimiz nasıl üretim yapacağını kestiremiyor. Kuraklıktan dolayı rekolte kayıpları yaşayan, geliri azalan çiftçi bu fiyatlarla gübre alamaz ve gübre kullanamazsa verimde ve kalitede kayıplar meydana gelecek, bitkisel üretim düşecektir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi sürecinin etkisi ile diğer sektörlerin
hammadde girdisinin fiyat artışı doğrultusunda dünyada da tarımsal girdi fiyatlarında da artışlar görülmektedir.

Acilen önlem alınmazsa tarımsal üretimde düşüş kaçınılmazdır

Bayilerde yapılan araştırmalar sonucunda serifikalı tohumluk buğday ve arpa satışları geçen yılın aynı dönemine göre
%50 den fazla azaldığı, gübre, sertifikalı tohumluk buğday ve motorin fiyatlarındaki anormal artışlar nedeni ile 2022 yılında
tarımsal üretimin büyük oranda düşeceği, gıda sıkıntısı çekileceği tarımsal ürünlerin büyük bir kısmının ithal edilmek zorunda kalınacağı tahmin edilmektedir. Gübrede verilen destekler yetersizdir. 1997-2000 yılları arasında olduğu gibi fiyatın yarısı oranında gübre desteklenmelidir. Devletimiz geçmişte olduğu gibi bir aracı kurum vasıtasıyla ucuz gübre tedarik edip üreticiye doğrudan satmalı veya ‘Türkiye Zirai Donatım Kurumu’ benzeri gibi kâr amacı gütmeyen bir ‘Piyasa Düzenleyici Kurum’ oluşturularak piyasayı regüle etmelidir. Ziraat odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ın her aybaşı açıkladığı gibi üretici satış fiyatları ile market fiyatları arasındaki farkın 3 katına kadar çıktığı görülmektedir. Aracıların kaldırılarak tüketicilerin ve üreticilerin korunması için acil önlemler alınmalıdır.

1 litre çiğ süt satan üreticimiz, karşılığında 1,5 kilogram yem alabilmelidir

Soğuk zincir çiğ süt fiyatlarında önceki yıla göre yüzde 10 oranında artış olmuş, kırsaldaki süt fiyatında geçen yıla göre artış
olmamış buna karşılık yem fiyatları önceki yıla göre yüzde 85-90 oranında artmıştır. 1 kilogram süt yeminin fiyatı 3,3 TL olmasına rağmen kırsaldaki üreticimizin büyük bir kısmı sütünü 2 TL'den satmaktadır. Beklentilerin tam aksine 1,5 kilogram süt ile 1 kilogram yem alabilmektedir. Bu nedenle sütten para kazanamayan üreticimiz dişi damızlık hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalmaktadır. Bu ise önümüzdeki dönemlerde hayvan varlığında önemli azalmalara neden olacaktır. Karkas et fiyatları geçen yılın aynı döneminde 35 TL iken uzun süredir 45 TL dolayında seyretmekte iken bu hafta yapılan fiyat artışları ile 49 TL düzeyine çıkarılmış geçen yıla göre yüzde 40 oranında artış gerçekleşmiştir. Yem fiyatlarındaki artışın yüzde 90 düzeyinde olduğu düşünüldüğünde üreticiler zarar eder duruma gelmişlerdir. Bu hafta meclisimizin aldığı karar ile devlet desteklemelerinden yapılan yüzde 4 oranındaki stopaj vergisi kesintisi kaldırılmış, beş yıl geriye dönük olarak yapılan kesintiler çiftçilerimize iade edilecek olup, bu karar çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır."

(Nasrullah Gazetesi)