19.05.2020, 19:37 125

ALLAH'IN AMAÇ ve HATIRLATMASI

Allah’ın rahmetinden dolayı yarattığı insana (Hûd 11/119) yine rahmetinden dolayı gönderdiği (Enbiyâ 21/107) evrensel bir ahlak otoritesi (Kalem 68/4) Rasül vasfı gereği itaat edilmesi gereken (Nûr 23/54) müslümanlara karşı şefkat abidesi (Tevbe 9/128) din aleyhine faaliyet yapanlara karşı sert ve mesafeli (Fetih 48/29) bir Peygamber aracılığı ile (Şûrâ 42/51) tüm insanlığa (Bakara 2/185) hayat veren (Enfâl 8/24) ışık olan (A’raf 7/157) öğüt veren (Nahl 16/64) bireyin istemesi durumunda (Hac 22/16) hidayet olan (Lokmân 31/3) yol gösteren (A’raf 7/153) insanın gönlüne (Yunûs 10/57) şifa olan (İsrâ 17/82) insanı cennete çağırmak için (Bakara 2/221) gönderilen bu kitabın amacı;

İnsanoğlunun “daha iyi” yi yakalamak (Mülk 67/2) fani dünya hayatı ile ahiret arasında tercihini ortaya koymak (Tevbe 9/38) Allah’ın kendisinden razı olacak bir şekilde (Mücadele 58/22) hayırda yarışmak (Bakara 2/148) manevi müsabakada yarışı önde tamamlayabilmek (Tevbe 9/100) dolayısıyla bu müsabakanın sonucu olarak, en iyi (Vâkıa 56/88) iyi (Vâkıa 56/90) ve dalalette olacak olan (Vâkıa 56/92) üç insan grubu (Vâkıa 56/7) arasında konumunu iyiden yana (Zümer 39/7)  belirlemesini sağlamaktır.

Ayrıca; su ile toprak buluşmasının (Yâsin 36/33) insanoğlunda gıda ve kan gibi faydaya dönüşmesi (Mü’minûn 23/21) hoşlanmadığı/tiksindiği bir erkeklik suyundan (Mürselât 77/20) sperme (Kıyâmet 75/37) oradan döllenmiş yumurtaya (Alak 96/2) oradan bir belli belirsiz (Hac 22/5) et parçasından oluşan kemiklere et  giydirilmesine (Mü’minûn  23/14) son olarak ana rahmine giden kutsal yolculuğunda yalnız bırakılmayıp orada kaldığı zaman diliminde ilahi müdahalenin devam edip şekil ve renginin oluşmasının (Âl-i İmrân 3/6) ardından meydana gelen bedene ruhun üflenmesi (Sâd 38/72) sonucunda bebek olarak dünyaya göz açan (Mü’min 40/67) içine yerleştirilen ilahî program sayesinde (Rûm 30/30) annesinin göğsünden beslenme ihtiyacını hissedip eyleme geçen (Beled 90/10) belirli bir yaşa kadar yaşayan (Hac 22/5) kendisine verilen duyuları (Secde 32/9) yerli yerince kullanamadığından dolayı Allah’ı unutan (Tevbe 9/67) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Zayıf (Nisâ 4/27) aceleci (İsrâ 17/11) kıymet bilmeyen (İbrahim 14/34) kendini ve sorumluluğunu unutan (Haşr 59/18) kendini müstağni gören (Alak 96/7) kibirli (A’raf 7/40) ekonomik güçlerini birleştirip dinin önünü kesmek için harcama yapan (Enfâl 8/36) ülkeyi fesada sokmak için çalışıp masum! Bahanelere sığınan (Bakara 2/11) ellerine imkan geçince zarar verebilme potansiyeli olan (Mücâdele 60/2) çevresi ile övünen (Hadîd 57/20) mahşerdeki hesaptan korkmayan (Müddessir 74 /53) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Allah’ın insanın psikolojik yapısına yerleştirdiği sevgi duygusunu ayarlayamayıp kimi ne kadar sevip sevemeyeceğini bilmeyen (Tevbe 9/24) Allah’tan başkalarını Allah’ı sever gibi sevmemek gerektiğini konusunda (Bakara 2/165) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Başa gelen musibetler karşısında karamsarlığa düşen (İsrâ 17/83) kendisine değer verilmediğini düşünen (Fecr  89/16) daha evvel başkalarından yardım dileyenlerin yalvardıklarını bırakıp sadece Allah’a (İsrâ 17/67) uzun uzadıya (Fussilet 41/51) dua eden ama üzerinden sıkıntı kaldırıldığında, sanki daha önce dua edenin kendisi değilmiş gibi tekrar eski haline/karakterine dönen insanların durumu (Zümer 39/8) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Allah’ın bilgisi dışında hiçbir musibetin olmayacağı (Teğâbun 64/11) hiçbir yaprağın bile kıpırdamayacağını (En’âm 6/59) başa gelen musibetlerin insanoğlundan kaynaklı (Nisâ 4/78) olmasına rağmen (Rûm 30/41) yapılan yanlışların hemen cezaya dönüşmeyip bekletilmesi (Fâtır  35/45) ama sınır aşılınca (A’raf 7/80) Allah’ın gözle görülmeyen ordularının devreye girmesi (Ahzab 33/9) insanoğluna bir hatırlatmadır.

---------

Allah, kendisinin de sorumluluk sahibi (Müddessir 74 /56) doğru yolda olduğunu söylerken (Hicr 15/41) insanların da sorumluluk sahibi olmasını istemesi (Zaiyât 51/56) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Ayrıca zulme karşı ses çıkartan (Nisâ 4/148) eğitimde aklı ön panda tutup doğru bilgiden yana olan (Nisâ 4/9) din özgürlüğünü engelleyenlere karşı duran (Bakara 2/114) dünya insanlığının problemlerini çözmek için bilgi üretmeyi Müslümanlara  ödev olarak veren (Âl-i İmrân 3/110) devletler arası hukuku tanzim eden (Nisâ 4/160) adaleti devletin dini gören (En’âm 6/152) askeri alanda teçhizatı önemseyen (Enfâl 8/60) siyasetin söz değil yapılan icraatlar olduğunu beyan eden (Yunûs 10/14) aklın düşünme boyutunu devreye sokarak geçmişini (Ta Ha 20/128) tabiatı (Ta Ha 20/53) kendini (Zariyât 51/21) okuyan insanoğlunun yeniden inşa etmek istemesi…

Aksine;

İftira atmamanın  (Nisâ 4/112)  dedikodu yapmamanın (Hucurât 49/12) alay etmemenin (Hucurât 49/11) kin gütmemenin (Âl-i İmrân 3/134) rüşvet vermemenin (Bakara 2/188) batıl yollardan kazanç elde etmemenin (Nisâ 4/29) faiz almamanın (Bakara 2/279) zinanın yanından bile geçmemenin (İsrâ 17/32) adam öldürmemenin (Furkân 25/68) kamu malını zimmete geçirmemenin (Nisâ 4/10) ahde vefasızlığın (Ra’d 13/20) yardıma muhtaç olanlara el uzatmamanın (Mâ’un 107/7)  yaptığı yardımı başa kakmamanın (Bakara 2/264) kendisinin -belki de- doğru yolda olduğunu zannedip (A’raf  7/30) dinde ayrılığa düşüp gruplaşmamanın (En’âm 6/159) her grubun kendi bünyesine ait olan kitap, makale vs ile övünüp sevinmemesinin (21/15) dinde olmayan bir şeyi dinmiş gibi sunmamanın (Âl-i İmrân 3/78) müslüman kardeşini tekfir etmemenin (Nisâ 4/93) birbiri ile yardımlaşmamanın (Bakara 2/237) ilim adamlarının birbirini çekememezliğinin (Âl-i İmrân 3/19) sanki kendilerine Allah tarafından özel bir bilgi verilmiş de ondan okur gibi insanlar hakkında hüküm vermemenin (Kalem 68/37-38) Allah’ın gökte ve yerde bilmediği! bir şey var gibi (Yunûs 10/18) Allah’a din öğretmemenin! (Hucurât 49/16) Allah’ın onay vermediği bir şeyi dine kural olarak koymamanın ( Şûrâ 42/21) bilinci içerisinde geçici dünya hayatında (Nahl 16/116) yüklerini hafifletmek istediği (Nisâ 4/28) insanoğlunun yeniden inşa etmek  istemesi…

Allah’ın kırmızı çizgileri ihlal edildiğinde (Bakara 2/187 - Nisâ 4/-13) büyük beladan evvel küçükleri tattırması (Secde 32/ 21) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Faizden vazgeçmeyen toplumlara gıda ambargosu getirilmesi (Nisâ 4/160) insanoğluna bir hatırlatmadır.

Yorumlar (0)
banner223
banner305
14
parçalı az bulutlu
banner315
Günün Anketi Tümü
Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
banner306

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
EMLAK FİYATLARI