Başsavcılık'tan 'Tahliye Bilmecesi' ne Açıklama

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'paralel yapı' soruşturmaları kapsamında verdiği tahliye kararının yok hükmünde olduğuna, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

  • 471
Başsavcılık'tan 'Tahliye Bilmecesi' ne Açıklama
TAKİP ET Google News ile Takip Et


"MAHKEME YETKİSİZ, KARAR YOK HÜKMÜNDE" 
"TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK"

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin "paralel yapı" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler hakkında verdiği tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle "yok hükmünde" olduğuna ve bu nedenle şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin UYAP harici yazıldığı öğrenilen tahliye kararlarının iptali ile infaz edilmemesine ve şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin UYAP harici yazıldığı öğrenilen tahliye kararları ile kararda belirtilen ve halen hazırlık soruşturmaları devam etmekte olan soruşturma dosyalarındaki tutuklu şüphelilerin tahliyesine karar verdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun'un "Sulh ceza hakimliği" başlıklı 10. maddesine atıfta bulunan Hakimlik, söz konusu maddede "Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla sulh ceza hakimliği kurulmuştur" ifadelerinin yer aldığını vurguladı.

Hakimlik, 5235 sayılı Kanun'un "Asliye ceza mahkemesinin görevi" başlıklı 11. maddesine de kararında yer vererek, bu maddenin "Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır" şeklinde düzenlendiğine işaret etti. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, yasal düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde hazırlık soruşturması devam eden soruşturma dosyalarında iddianamenin kabulüne kadar olan safhada hakim kararını gerektiren tüm işlemleri yapmak, kararları vermekle görevli ve yetkili olan İstanbul Adliyesi'ndeki tüm sulh ceza hakimlerinin reddine ve tutuklu şüphelilerin tahliye istemine ilişkin taleplerin asliye ve ağır ceza mahkemelerince değerlendirilmesinin hukuken yasal mevzuata göre mümkün olmadığını vurguladı.

Buna ilişkin verilen kararların da hukuken geçersiz olduğunu, uygulanabilir olmadığını ve diğer bir anlatımla yok hükmünde sayılan kararlar niteliğinde olduğunun aşikar olduğunu belirten Hakimliğin kararında, "Bu durumda İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kendi görev alanında olmadığı halde kendisini görevli ve yetkili görerek vermiş olduğu tahliyeye ilişkin kararın herhangi bir hukuki sonuç doğurmayan yok hükmünde sayılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebinin kabulüne karar veren Hakimlik, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarının açıkça usul ve yasaya aykırı, hukuken geçersiz ve uygulanabilirliği olmayan yok hükmünde sayılması gereken kararlar olduğunun tespiti ile bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"Paralel yapı" soruşturmaları kapsamında tahliye talebinde bulunan tutuklu şüphelilerin taleplerinin ayrı ayrı reddine karar veren Hakimlik, İstanbul sulh ceza hakimlerince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ilişkin verilmiş olan kararların halen geçerli olduğunun tespiti ile şüphelilerin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

BAŞSAVCI SALİHOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin soruşturma dosyalarını temin etmeden ve incelemeden halen başsavcılığa göndermediği kararlarla, "paralel yapı" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin tahliyesine karar verdiğini bildirdi.

Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halen kamuoyunun takip ettiği yetkisiz mahkemenin tahliye talebiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen işlemlerle ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilmesine Başsavcılıkça karar verildiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çeşitli soruşturma dosyalarında halen tutuklu bulunan şüphelilerin avukatları tarafından İstanbul muhabere nöbetçisi olan 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nden reddi hakim ve tahliye talebinde bulunulduğunu anımsatan Salihoğlu, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevine girmemesine rağmen soruşturma dosyalarını temin etmeden ve incelemeden 24 Nisan'da 2015/92 değişik iş sayılı kararla görevsiz ve yetkisiz olarak İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevlendirilmesine karar verdiğini kaydetti.

Salihoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"6545 sayılı kanunda bu konuda tahliye taleplerinin görevli ve yetkili mahkemesinin sulh ceza hakimlikleri olduğu açıktır. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24 Nisan günü 2015/92 değişik iş sayılı kararının Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle vermiş olduğu bu kararla İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25 Nisan günü aldığı kararlarla İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği değişik iş sayılı kararın bu konuda karar verilmesine yer olmadığı kararıyla hukuken geçersiz olduğuna dair kararın verildiği ancak İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin soruşturma dosyalarını temin etmeden ve incelemeden halen Cumhuriyet Başsavcılığımıza göndermediği kararlarla tahliyeler yapılmasına karar verdiği ve bu kararları avukatlara tebliğ ettiği ancak bu karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeniden 25 Nisan günü yazıyla bu verilen kararların yerinde olmadığı ve infaz edilmemesi ve şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istenmiş olup, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen 25 Nisan gün 2015/847 sayılı karar ile İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen tahliye kararlarının hukuken geçersiz ve hükümsüz olduğu aşağıdaki şekilde; 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebinin kabulüyle, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararların açıkça usul ve yasaya aykırı, hukuken geçersiz, uygulanabilirliği olmayan yok hükmünde sayılması gereken kararlar olduğunun tespiti ile bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarında belirtilen tutuklu şüphelilerin tahliyesine ilişkin taleplerinin ayrı ayrı reddine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na ait soruşturmalardaki şüpheliler hakkında İstanbul sulh ceza hakimliklerince şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ilişkin verilmiş olan kararların halen geçerli olduğunun tespiti ile şüphelilerin tutuklulukhallerinin devamına' belirtilerek karara bağlanmış olup, bu hukuki durum milletimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DOĞAN CAN CESUR (İHA)