'Bazı Ürünler, Organik Ürün Adı Altında Satılıyor'

Türkiye'de organik ürün algısının yeni yeni oluştuğunu vurgulayan Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, organik ürün konusunda yeterince bilinç oluşmadığını ve organik olmayan ürünler organik ürün adı altında satıldığını söyledi.

  • 826
'Bazı Ürünler, Organik Ürün Adı Altında Satılıyor'
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Organik tarım ürünlerinin belli kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydeden Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, organik olarak üretilen ürünlerin tüketiciye organik olarak sunulabilmesi için üretim, ambalajlama, depolama, taşıma ve pazarlama işlemlerinin de belli standartlar çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"ORGANİK ÜRÜNLER, ORGANİK OLMAYAN ÜRÜNLERDEN AYRI DEPOLANMALIDIR"
Hasat sonrası uygulamaların kalitenin tüketiciye ulaşmasını sağlayan etmenler olduğunu ifade eden Mehmet Butur: “Ambalajın ürünün organik niteliğini bozmayacak yapıda olması etiket bilgilerinin tam olması ve ambalaj üzerinde logonun bulunması zorunludur. Organik ürünler, organik olmayan ürünlerden ayrı depolanmalıdır. Olanakların sınırlı olduğu durumlarda ürün karışımını engelleyici önlemlerin alınmasıyla birlikte her iki ürün grubu aynı depoda muhafazaya alınabilir. Ancak, depolama sırasında kesinlikle kimyasal madde kullanılmaz. Organik ürünlerin taşınmasında ürünün içeriğinde herhangi bir karışmaya neden olmayacak biçimde uygun paket ve araçların kullanılması bunlarda da, izlenebilirliğini sağlanması zorunludur" dedi.

"ORGANİK ÜRÜNLERE OLAN TALEP İSTENİLEN DÜZEYE ULAŞILAMADI"
Organik ürün sertifikasına sahip olan ürünlerin organik ürün olarak pazarlandığını söyleyen Butur: “Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması zorunludur. Ülkemizde tarım ürünlerinde etiketlemenin henüz standart hale getirilememesi bu konuda çeşitli sorunlara neden olmakta hatta organik olmayan ürünler organik ürün adı altında satılabilmektedir. Ülkemizde organik ürünlere olan talep artmakla birlikte istenilen düzeye henüz ulaşılamamıştır. Bunda fiyat yüksekliği, bilgi eksikliği, ürün çeşitliliğinin azlığı, ürünün sürekliliğinin azlığı, satış kanallarının yetersizliği, halkın gelir ve kültür düzeyi ile alternatif ürün varlığı gibi nedenler etkili olmaktadır" diye konuştu.

Kazım BOLAT