Bilgisayar kullanım yaşı 8'e, cep telefonu ise 10'a düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 oldu. Cep telefonu kullanma yaşı da 10'a düşerken, her 10 çocuktan 9'unun televizyon izlediği belirlendi. TÜİK, 2013 yılı Nisan ayında...

  • 380
Bilgisayar kullanım yaşı 8'e, cep telefonu ise 10'a düştü
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 oldu. Cep telefonu kullanma yaşı da 10’a düşerken, her 10 çocuktan 9’unun televizyon izlediği belirlendi.

TÜİK, 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın kapsamını genişletti. Kurum, ilk defa farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 6-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımı yaparak; bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkilerini de irdeledi ve çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Çalışmada 6-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, 6-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10 olarak gözlendi. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların internet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanan çocukların internet kullanmaya ortalama başlama yaşı 6-10 yaş grubunda 6, 11-15 yaş grubunda ise 10 olarak tespit edildi.

ÇOCUKLARIN KENDİSİNE AİT BİLGİSAYAR ORANI

6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 24,4’ünün kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, yüzde 13,1’inin cep telefonuna ve yüzde 2,9’unun oyun konsoluna sahip olduğu belirlendi. Yine aynı yaş grubundaki çocukların bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla yüzde 60,5, yüzde 50,8 ve yüzde 24,3 şeklinde sıralandı. Bu oranlar 6-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla yüzde 48,2, yüzde 36,9 ve yüzde 11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda da yine sırasıyla yüzde 73,1, yüzde 65,1 ve yüzde 37,9 oldu.

ÇOCUKLARIN YARIYA YAKINI HERGÜN İNTERNET KULLANIYOR

Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların yüzde 38,2’sinin interneti 2 saate kadar, yüzde 47,4’ünün 3 ile 10 saat arasında, yüzde 11,8’inin de 11 ile 24 saat arasında, yüzde 2,6’sının da 24 saatin üzerinde kullandığı kaydedildi.

ÖDEVLER İNTERNETTEN

6-15 yaş grubu çocuklar interneti en çok yüzde 84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla kullanırken, bunu yüzde 79,5 ile oyun oynama, yüzde 56,7 ile bilgi arama, yüzde 53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip etti.

İNTERNETE ENÇOK EVDEN GİRİLDİ

İnternete girmek için 6-15 yaş grubunun yüzde 21,4’ü kafeyi kullandı. Oran 6-10 yaş grubunda yüzde 8,7, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 28,8 olarak belirlendi.

CEP TELEFONU KULLANIM YAŞI 10

6-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken 6-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11 olarak tespit edildi. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı yüzde 92,8 ile konuşma alırken, bunu yüzde 66,8 ile oyun oynama, yüzde 65,4 ile mesajlaşma ve yüzde 30,7 ile internete girmek takip etti. Cep telefonu kullanan 6-10 yaş grubu çocukların yüzde 80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların yüzde 29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 76,2’si mesajlaştı.

6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 92,5’i hemen her gün TV izledi. Bu oran 6-10 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 90,2 olarak kaydedildi. Günde ortalama dört saatin üzerinde TV izleyen çocukların oranı 6-15 yaş grubunda yüzde 12 iken, 6-10 yaş grubunda yüzde 12,5, 11-15 yaş grubunda da yüzde 11,6 oldu. 6-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü yüzde 93,8 ile çizgi film iken, 11-15 yaş grubu çocuklar tarafından en çok izlenen program türü ise yüzde 76,8 ile film ve dizilerdi.

ÇOCUKLARIN GAZETE OKUMA ORANI

Araştırmaya göre 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 16,6’sı basılı ortamda gazete, yüzde 15,8’i dergi okudu. Aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 19,1’i gazeteyi, yüzde 14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, yüzde 10,3’ü gazeteyi, yüzde 16,3’ü dergiyi 2-3 ayda bir okudu. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 9,7 ve yüzde 10,1 iken, 11-15 yaş grubu çocuklarda yüzde 23,6 ve yüzde 21,6 şeklinde sıralandı.

ENÇOK TV, EĞLENCE VE MAGAZİN YAZILARI OKUNDU

6-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok yüzde 40,9 ile TV, magazin, eğlence yazılarını, dergide ise yüzde 42,2 ile çocuk dergileri okudu. 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre yüzde 72 ile çocuk dergisi ilk sırada yer aldı. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar yüzde 45,7 ile en çok TV, magazin, eğlence haberleri, yüzde 31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler olarak belirlendi.