CHP'den Bütçe Görüşmelerine Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kastamonu İl Başkanlığı, TBMM'de görüşülen bütçe görüşmelerine tepki gösterdi.

  • 477
CHP'den Bütçe Görüşmelerine Tepki
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kastamonu İl Başkanlığı, TBMM’de görüşülen bütçe görüşmelerine tepki gösterdi.

CHP Kastamonu İl Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Bütçe Hakkı” demokrasilerde devletin yapacağı harcamaların kapsamı ve büyüklüğüne, bu harcamaların finansmanını sağlamak üzere vatandaşın ne kadar vergi ödeyeceğine milletin kendisinin karar vermesidir. Millet bu hakkını parlamentodaki seçilmiş temsilcileri aracılığıyla “bütçe kanunları” çıkararak kullanır. Bu hak; vergilerin usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığı ile harcamaların kanunlara ve amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesini ve sonuçlarının parlamentoya sunulmasını da gerektirir. Bütçe hakkı, egemenliğin millete ait olması ilkesinin doğal bir yansımasıdır.

Parlamentoların Bütçe Hakkı iktidarlar tarafından yok sayılır veya kısıtlanırsa demokrasiden, kuvvetler ayrılığından, hak ve özgürlüklerden söz edilemez. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından kamu mali yönetiminde mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve denetim konularına ülkemizde özel bir önem verilmiştir. Bu çerçevede TBMM’nin bütçe hakkını etkin bir şekilde kullanılabilmesi için uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir yapı kurulması öngörülmüştür. Ancak, AK Parti hükümetleri kamu mali yönetiminde kurallılık, saydamlık ve öngörülebilirlilik adına kendi dönemlerinde olanlar da dahil olmak üzere, atılmış adımları birer birer yok etmeye başlamıştır. Bugün ekonominin çapasız kalması ve buna paralel olarak ekonomide ortaya çıkan kırılganlıkların altında iktidarın hesap vermekten ve denetimden kaçınması da önemli bir rol oynamaktadır.

Hükümet, 2010 yılından bu yana Sayıştay denetimini uluslararası standartlardan uzaklaştıran müdahalelerde bulunmaktadır. Bunun nedeni, performans denetimi raporlarında yer alan kamu kaynaklarının verimlilik, etkililik ve ekonomik ilkelerine uyulmadan savurganca kullanıldığına ve yüksek miktarda kamu zararına neden olunduğuna ilişkin bulguları TBMM’den ve kamuoyundan saklama isteğidir. Bunun sonucunda AKP Hükümetinin 2013 yılı bütçesi ile 2011 yılı Kesin Hesabı Sayıştay Raporları olmadığından TBMM tarafından denetlenemeden yasalaştı.

Biz CHP olarak, milletin “Bütçe Hakkı”na 2014 Bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sürecinde de sahip çıkacağız. Milletimizin de bizi desteklemesini ve Meclisine emanet ettiği Bütçe Hakkına sahip çıkmasını bekliyoruz. İktidarın bu yetki tecavüzü ve hak gaspına karşı sadece bize değil, vergi verenler olarak yurttaşlarımıza da büyük görev düşmektedir”