Çınar, 'Herkesin Haklarını Koruyacağız'

MHP Kastamonu Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili Adayı Emin Çınar, MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ile birlikte Devrekani ilçesini ziyaret etti.

  • 229
Çınar, 'Herkesin Haklarını Koruyacağız'
TAKİP ET Google News ile Takip Et


Devrekani İlçe Başkanı ve ilçe teşkilatı ile birlikte bir araya gelen Emin Çınar, pazar yerini ve cadde üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Emin Çınar, hakların dengeli bir şekilde korunduğu çalışma hayatının tesis edileceğini ifade ederek, toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulduğu, işgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği bir işgücü piyasasının oluşturulmasının sağlanacağını belirtti. Başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanlarının arttırılacağını ve çalışma şartlarının iyileştirilerek, ücret-verimlilik ilişkisinin güçlendirileceğini söyleyen Çınar, “Ücretlerin sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla belirlenmesi yerine, çalışanların ekonomik büyümeden pay alacağı şekilde belirlenmesi sağlanacaktır” dedi.

Emin Çınar, şöyle konuştu: 
“Net asgari ücret, asgari geçim standardı düzeyi dikkate alınarak 1400 liraya yükseltilecek, Hane halkı geliri asgari ücret tutarını geçmeyen asgari ücretlilere, belirlenecek büyük şehirlerde 100 lira şehir içi ulaşım desteği verilecektir. Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacaktır. Çalışma hayatında sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, işçilerin kazanılmış haklarının güvence altına alındığı bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacaktır. Sistemin oluşumuna ve yönetimine sosyal tarafların katılımı sağlanacaktır.”

“KÖLELİĞİ ANDIRAN İŞÇİ ÇALIŞTIRMA DÜZENİNE SON VERİLECEK”

Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıt dışılığı ve kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan, çalışma hayatının dengelerini bozan işçi çalıştırma düzenine son verileceğini vurgulayan Emin Çınar, “Taşeron işçilerinin artan sorunları çözüme kavuşturulacak, çalışma şartları ve ücretleri acilen iyileştirilecek, iş güvencesi, yıllık ücretli izin, fazla mesai ücreti, kıdem tazminatı gibi hakları güvence altına alınacaktır. Devletin asli ve sürekli hizmetlerinde çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilecektir. Geçici ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturulacak, emeklilikte aranan prim gün sayısını tamamlayabilmeleri için çalışamadıkları süreler için borçlanma imkanı getirilecektir” şeklinde konuştu.

“MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK”

Mevsimlik ve kampanya işlerinde çalışan tarım işçilerinin sağlıksız çalışma şartlarına maruz kalmaları önlenecek, ekonomik ve sosyal hakları ile ulaşım, barınma, beslenme, eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında yaşadıkları sorunlarının giderileceğini ifade eden Emin Çınar, “Sigortasız çalışma ve çalıştırma önlenerek aktif sigortalı sayısı artırılacak ve bu suretle hem sistemin sürdürülebilirliği sağlanacak, hem de sigortalının mağdur edilmesi önlenecektir. Sendikal haklar çağdaş normlara uygun hale getirilecektir. Memur kavramının yeniden tanımlanması ve daraltılmış bir memur kavramı dışındaki çalışanların çağdaş sendikal haklara kavuşturulması temin edilecektir” dedi. 

VEDAT YUNUS İKİZOĞLU (İHA)