Dijital okuryazarlık okuyucuların erişimine açıldı

Açık kaynak içerik üretme projesinin ilk kitabı olan 'Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler' okuyucuların erişimine açıldı.

  • 6927
Dijital okuryazarlık okuyucuların erişimine açıldı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaklaşık 1 yıl önce; açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, teknolojinin etkin kullanımına yönelik zengin içerik üretmek, yapılan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak ve literatüre kazandırmak amacıyla ‘Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi’ başlattı.

Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation) açık kaynağı; ‘herhangi bir telif hakkı, patent ya da herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılan kaynak’ olarak tanımlanıyor. Diğer bir deyişle ‘herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilen, tekrar kullanılabilen ve paylaşılabilen araştırma veya gözlem sonuçları’ açık kaynak olarak ifade ediliyor.

Son yıllarda toplumun gelişmesine büyük katkı sağlayan açık kaynak felsefesi, dijital üretkenliği arttırıcı ve hızlandırıcı bir etkiye sahip. Açık kaynak yaklaşımları bilgi birikimi ve paylaşımı hızlandırıyor, fırsat eşitliğine imkan sağlıyor, yapılan işleri ve çalışmaları gerek nitelik gerekse nicelik olarak arttırıyor, çalışmaların üretime ve faydaya dönüştürülmesinde çarpan etkisi yapıyor. Sonuçta ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine ivme katıyor. BTK bünyesinde gerek BTK Akademi, gerekse Güvenli İnternet Merkezi; bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırarak açık kaynak felsefesi ile;

Dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasına katkı sağlamak, BİT’in bilinçli ve etkin kullanılmasına katkılar sağlamak, Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminde farkındalığı artırmak, Düzenlenen sınıf içi ve çevrim içi içerik sunma ile kamuoyunda özel alanlarda bilgi birikimi ve tecrübe aktarımına katkı sağlamak, Kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli olan kaliteli içerikleri üretmek. Teknoloji alanındaki güncel bilgileri geniş kitlelerin kullanımına açmak için yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; BTK akademi bünyesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ‘1 Milyon İstihdam Projesi’ ile sektörde ihtiyaç duyulan yazılımcı ihtiyacına yönelik donanımlı eleman yetiştirme projesi devam ediyor. ‘Güvenli İnternet Merkezi Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi’ ile paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte internetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli, etkin ve üretken kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla pozitif içerikler üretilmesine devam edilmektedir. Proje kapsamında gerek alan uzmanları gerekse, akademisyen ve öğretmenler iş birliğinde çalışmalar yapılıyor. Proje kapsamında internet ve teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik lise ve üniversite öğrencilerinin yarıştığı açık kaynak kısa film ve kamu spotu yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıştığı “İnternettesin! Güvende misin?” temalı videonu çek-gönder yarışması, “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” gibi birçok temada içerikler üretilmesine katkı sağlanmış bu içerikler açık kaynak olarak kullanıcılara sunuluyor. Yine proje kapsamında yaklaşık 1 yıl önce çağrısı yapılan Dijital Okuryazarlık kitabı Güvenli İnternet Merkezi koordinesinde akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınarak tamamlandı.

Okuyuculara çok ciddi katkılar sağlayacağı beklenilen serinin bu ilk kitabında; internet ve inovasyon, bilişim etiği, dijital ortamda sağlık, teknoloji ve hayat boyu öğrenme, geleceğin eğitim-öğretim teknolojileri, açık kaynak teknolojilerini kullanma, açık kaynak içerik geliştirme ve kullanma becerileri, dijital çağda öğrenme ve öğretme, dijital dönüşümde kazanılması gereken rol ve beceriler, dijital çağda sosyallik, asosyallik, dijital güvenlik ve mahremiyet konuları farklı bölümler altında ele alınmış ve yazarların öneri ve değerlendirmeleri sunuldu.

Ayrıca kitapta, dijital okuryazarlıktan, dijital üretkenliğe, bilgiye erişimden, bilgi üretme ve paylaşımına katkı sağlayacak ve dolayısıyla dijital okur-yazar-üretir-paylaşır-yönetir-satar” felsefesinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak içerikler sunuldu. Türkiye’nin dijital okuryazarlık ve dijital üretkenlik farkındalığını artırmaya yönelik olarak hazırlanan bu kitap, açık kaynak erişim ve paylaşıma açık olarak Güvenli İnternet Merkezi internet sitesi açık kaynak (http://acikkaynak.gim.org.tr/ ) portalından kullanıcılara sunuldu.

Açık kaynak içerik üretme projesi kapsamında çalışmalar sürdürülmekte olup, Serinin 2. Kitabının teması Dijital Oyunlar olarak belirlenmiştir. Serinin 2. kitabı ile dijital oyunlarda farkındalık, üretkenlik, fırsatlar, riskler ile dijital oyunların bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik içerik üretilmesi hedeflendi.