Emin Çınar, Kastamonu Adliyesini Ziyaret Etti

Kastamonu Adliyesini ziyaret eden MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, hukukun üstünlüğünün hakim kılınacağını ve adalet sisteminin güçlüyü değil haklıyı koruyacağını söyledi.

  • 372
Emin Çınar, Kastamonu Adliyesini Ziyaret Etti
TAKİP ET Google News ile Takip Et


MHP KASTAMONU MİLLETVEKİLİ EMİN ÇINAR; 
“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HAKİM KILINACAK, ADALET SİSTEMİ GÜÇLÜYÜ DEĞİL HAKLIYI KORUYACAK”

MHP Kastamonu Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili Adayı Emin Çınar, beraberinde MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ile birlikte Kastamonu Adliye Sarayında ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Emin Çınar, Kastamonu Adliyesinde sırasıyla Kastamonu Ağır Ceza Reisi Ahmet Hamdi Bayar, Kastamonu Başsavcısı Bülent Kantarcı, Kastamonu Barolar Birliği Başkanı Mehmet Çiftçi ve adliye çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, partisinin seçim beyannamesinden bilgiler veren Emin Çınar, adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak gördüklerini belirterek, “Yargı, insanların tereddütsüz güvenebileceği, adalet duygusunun zihinlerde ve kalplerde yer ettiği bir yapıda olmasını sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak için sistemin etkin, erişilebilir ve adil olmasını sağlayarak, adalete güven tesis edecek adımlar atılacaktır” dedi.

Yargının, siyasi iktidarların veya belirli kişi ya da grupların güdümünde hareket etmeyeceğini ve bir kısım aidiyetlerin adalet duygusunun önüne geçmesine imkan vermeyeceklerini vurgulayan Emin Çınar, “Yargı, daima ve her şartta hakkı savunan bir yapıya büründürülecek. Bu amaçla fiziki ve teknolojik imkânlar geliştirilerek, insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecek, hukuki tedbirler alınacaktır. Çeşitli güç unsurlarının hukuk devleti kurallarına göre sınırlandırılması suretiyle güçlünün değil haklının korunması, toplumsal ahengin ve huzurun tesis edilmesi devletin temel görevleri olacaktır” diye konuştu.

İnsanların adaletli ve hakkaniyetli bir sosyal düzen içerisinde yaşamasını sağlayacaklarını ifade eden Emin Çınar, hukukun üstünlüğü prensibi hakim kılınarak, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağını belirterek, şöyle devam etti: “Milli ve manevi değerleri tehdit ve tahrip eden yasal ve idari düzenlemeler kaldırılacak”

Çınar, “AK Parti döneminde başta bölücü terör örgütüyle sürdürülen müzakere sürecine paralel olarak yapılanlar olmak üzere etnisite merkezli, ayrımcı, milli ve manevi değerlerle üniter milli devlet yapısını, Cumhuriyetin temel niteliklerini tahrip eden, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini tehdit eden, yolsuzluk ve usulsüzlüğü teşvik eden yasal ve idari düzenlemeler kaldırılacak ve oluşan tahribatı onarıcı yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir. Geciken adaletin adalet olmadığı ilkesinden hareketle adil ve hızlı yargılamanın sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacak. Tutukluluğun cezalandırmaya dönüşmemesi ve yargılama sürecinin uzamasıyla birlikte cezadan kurtulmaya fırsat verilmemesi amacıyla yargılama sürecini hızlandıracak adli yapılanmaya gidilecek, Yargıtay’ın hizmet kapasitesi geliştirilecektir.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik şiddet olaylarında dava zaman aşımı kaldırılacak, harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacak. Suçlu olduğuna dair kesin hüküm bulunmayan kişilerin beyan, yayın ve diğer yollarla suçlu gösterilmesi önlenecektir. Suç ve ceza arasında adil bir denge kurulacaktır” şeklinde konuştu.

“SUÇLULAR TOPLUMA KAZANDIRILACAK”

MHP iktidarında, güvenli ve huzurlu bir toplum anlayışının gereği olarak, suçu ortaya çıkaran nedenlerin önlenmesi, suç işleme eğiliminin önüne geçilmesi, caydırıcı hukuki tedbirlerin uygulanması ve suçlunun topluma kazandırılarak yeniden suç işlemesine mani olunmasının sağlanacağını ifade eden Emin Çınar, şöyle konuştu:

“Suç işleme eğiliminin ortadan kaldırılması amacıyla eski hükümlülerin bulunduğu toplumla uyum sağlayabilmesi için psikolog, pedagog ve sosyologların hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak imkânlar oluşturulacaktır. Hakim, savcı ve yardımcı personel ihtiyacı giderilecek, Hâkim ve savcıların mesleki gelişmeleri takip edebilmeleri ve niteliklerinin artırılması için hizmetçi eğitim faaliyetlerinde devamlılık sağlanacaktır. Kamuda çalışan avukatların ek göstergeleri 3600’e yükseltilerek, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet hizmetlerinde çalışanların mali ve sosyal haklarıyla diğer özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılacaktır."

VEDAT YUNUS İKİZOĞLU (İHA)