Engelliler Haftası mesajları

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayınlanan mesajlar.

  • 1068
Engelliler Haftası mesajları
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KASTAMONU VALİ VEKİLİ YAŞAR KARADENİZ'İN MESAJI

Ülkemizin titizlikle üzerinde durduğu ve millet olarak en önemli hassasiyetlerimizden biri olan engelli vatandaşlarımızın penceresinden bakılarak farkındalığın yaratıldığı 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen hafta etkinlikleri, kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına da vesile olmaktadır.

Engelli kardeşlerimizin toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini de beraberinde getirecektir.

Bu yaklaşım; toplumsal hayatın içinde yetenekleri ve yeterlilikleri ölçüsünde üretime katkıda bulunan, kendileriyle ve toplumla barışık, yaşama sevincini yitirmeden tüm zorluklarla mücadele eden engelli vatandaşlarımızın hayata daha sıkı tutunmalarına zemin hazırlayacaktır.

Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmek, hiç kuşkusuz engelli ya da engelsiz birbirimizin ortak umut ve hedeflerini paylaşarak, beraberliği sağlamakla mümkün olmaktadır.

Valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle planlanan projelerin uygulanması adına yapılan çalışmalarda;  engellilerimizin hayat standartlarının daha da yükseltilmesi için iş hayatında  istihdam alanlarının oluşturulmasına, eğitimlerini uygun programlar dâhilinde  alabilecekleri imkânların  arttırılmasına özen gösterilmektedir.

Bütün engellerin birlik ve beraberlikle aşılacağı düşüncesiyle hafta’nın, toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve toplumla bütünleşmiş bir yaşam diliyorum.

AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ METİN ÇELİK'İN MESAJI

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için en önemli husus, bu konunun mümkün olduğunca gündemde tutulması, bu konudaki toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesidir.
Zira engellilik, bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik boyutları da bulunan bir konudur.
Dolayısıyla, bu konudaki sorunların çözümünde toplumun bütün kesimleri rol üstlenmeli, herkes sorumluluk almalı, herkes gerekli hassasiyeti göstermelidir.

Ak Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın sorunlarına samimiyetle eğildik; bu sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık.

Bu çerçevede, engelli vatandaşlarımız açısından reform niteliği taşıyan “evde bakım ücretini uygulamaya koyduk; çalışamayacak durumda olan ya da iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları ciddi oranlarda artırdık.
Kendi namına çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkânı tanıdık.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğiz.

Engelliler haftası dolayısıyla düzenlenecek tüm etkinliklerin bu alandaki toplumsal sorumluluğu ve hassasiyeti arttırması dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MURAT DEMİR'İN MESAJI

Günlük hayat içerisinde kimseye muhtaç olmadan yaşamak, insan onuruna yakışır biçimde yer almak herkesin olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkıdır. Bu hakkın sağlanmasında başta devletimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli görevler ve sorumluluklar düşmekte.

Devletimiz son yıllarda sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirerek, engelli vatandaşlarımız konusunda pozitif ayrımcılıklar yapmış, reform niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Yapılan düzenlemeler sayesinde engelli vatandaşlarımız hayatın her alanda eskisinden daha fazla yer almaya başlamışlardır.

Engellilerin mevcut sorunlarına çözüm üretmek, onların sosyal hayata ve insani yaşam standartlarına kavuşturmak ve onları varlığından gurur duyan, özgüveni olan birer vatandaş olmalarını sağlamak ise sosyal refah ve huzur için olması gereken bir olgudur. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve sosyal hayatın her alanında engellilere yaşamı ulaşılabilir kılmak, onların hiçbir engele takılmadan normal yaşamlarını sürdürülebilir kılmak da uygar bir toplum kimliği oluşturma noktasında önem arz etmektedir.

Kentimizde de bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmaya yönelik gerçekleştirilen projeler ile engellerin kalktığı, istihdam hayatında şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olan engelli kardeşlerimizin de diğer engelli kardeşlerimize örnek olmasını diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle engellilerimizin sorunlarının en aza indirilmesi noktasında konunun gündemde tutularak toplumsal hassasiyetin güçleneceği bir hafta olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu huzurlu yarınlar diliyorum.

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI TAHSİN BABAŞ'IN MESAJI

10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ruhumuzdaki engelli kaldırarak konuya çok hassas yaklaşmalı ve engelli kardeşlerimiz için her daim düşünceli olmalıyız. Bu noktada toplumsal duyarlılığımızın daha da artması için hepimize büyük görevler düşmektedir.

Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır ve bu mücadelede onların yanında yer almak, onları teşvik etmek hepimizin önceliği olmalıdır.

Bizler bu noktada Sakatlar Derneğimiz ve Valiliğimiz ile birlikte ciddi projelere imza attık. Bu projelerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bizlerin amacı engelsiz bir Kastamonu oluşturmaktır. İnşallah bu hedefe en kısa sürede ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nın hayırlara verile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

KASTAMONU GÜNCEL’İN MESAJI

Bugün birçok engelli vatandaşımız hayata sarılarak, göstermiş oldukları gayretleri sonucunda pek çok alanda başarılarıyla kendilerini kabul ettirerek örnek insanlar olmuşlardır. Onların daha iyi hayat koşullarına kavuşabilmeleri için, bizlere düşen görev ise engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmaktır. Kendimizi onların yerine koyarak düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için herkes elinden geleni yapmalıdır.

İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir netice olmakla birlikte, engelli vatandaşlarımızın normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur.

Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan birer engelli adayıdır. İnsanlar, engeller yüzünden başarılı olamadıklarını düşünürler; oysa ki yürünen bir yolda eğer engel yoksa yolun sonunda gerçek bir başarı da yoktur. Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini ‘bizzat’ kendileri kanıtlayan engelliler, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimizi sunuyor 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyoruz.