banner179

Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu, kabri başında anıldı

Kastamonu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti Başkanı Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu, vefat yıldönümünde kabri başında anıldı.

GÜNDEM 20.04.2019, 13:41 20.04.2019, 13:51
393
Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu, kabri başında anıldı
banner105

Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu ve başkanı olan Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu (1868-1946) vefatının 73. Yıldönümünde Türk Ocağı tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Program, Hz. Pîr Camii’nde kılınan Cuma namazını müteakiben Gümüşlüce’deki kabri başında düzenlendi.

Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından Milli Mücadele Hareketinin 100. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma programına Türk Ocağı mensupları, Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu’nun aile yakınları, üniversiteli gençler ve basın mensupları katıldı.

Anma programında konuşma yapan Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz; Uluoğlu’nun Kastamonu’da Nasrullah Mektebi, Rüşdiye ve Namazgâh Medresesi’nde eğitim aldığını, Atabey Gazi Camii’nde vazife yaptığını, oldukça eskilere dayandığı bilinen Bayramîliğin Kastamonu’da bulunan son seccâdenişîni olduğunu, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Kastamonu’daki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerini üstlendiğini, ayrıca Kızılay (Hilâl- Ahmer) ve Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticiliği ve Vilayet İdare Meclisi Azalığı görevinde de bulunduğunu söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti: “Kastamonu’nun 16 Eylül 1919 akşamı Kuvâ-yı Millîye ile birleşmesinin ardından Kuvâ-yı Millîye yanlısı yurt severler tarafından Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş çalışmaları da başlatılmıştır. Cemiyet, 28 Eylül 1919’da teşkilatlanmasını tamamlamış ve Açıksöz Gazetesinde kurucularının isimleri yayınlamıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kastamonu İdare Heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis Şeyh Ziya, reis-i sâni eski mebus Şükrü, katib-i idare Meclisi Başkanı Besim, üyeler ise Yusuf Ziya, Hacı Mü’min, Tavukçuzâde Ahmet, Akdoğanlı Mehmet Ali, Dr. Ali, Mülazım-ı Evvel Şevket, Jandarma Mülazım-ı Evveli Remzi.

Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bugünkü Kastamonu Müzesi bahçesine katılmış olan Dârü’l Kurra Medresesi binasında faaliyete başlamıştır.

Ziya Efendi’nin en büyük hizmeti İstiklal Savaşı sırasında görülmüştür. Bilindiği üzere Milli Mücadele döneminde Kastamonu’da ilk miting İzmir’in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919’da yapılmıştır. Derneğin üyeleri zaman zaman değişmekle beraber, başkan Şeyh Ziya Efendi derneğin düzenli olarak faaliyette bulunması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Müdafaa-i Hukuk Reisi Şemsizâde Ziyaeddin Efendi’nin eşi Hâfıza Nebiye Hanım da Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hanımlar Şubesi yönetim kurulu üyesi olup bu cemiyet, ilk Türk kadın mitingi adıyla tarihe geçen 10 Aralık 1919’daki mitingi tertip eden, Türk kadınının millî duygularını ve sesini dünyaya duyuran cemiyettir. Ahmet Ziyaeddin Uluoğlu’nun İstiklal Savaşı’nda gösterdiği fedakârlık ve kahramanlıktan dolayı Beyaz Kurdeleli İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. Ahmed Ziyaeddin Efendi, örnek kişiliği ve din görevlisi kimliğiyle Kastamonu sosyal hayatında önemli bir yer edinmiş, ismi Kastamonu mahalli tarihine ve kültür hayatına geçmiştir. Türk Ocağı olarak vefatından bu yana ilk defa 2017 yılında bir anma programı ve panel düzenlenmiş, panelde aile büyükleri Metin Boyacıoğlu ve Mesut Boyacıoğlu da birer konuşma yapmışlardı. Milli Mücadele Hareketinin 100. Yılında ikinci defa anma programı düzenlemiş bulunuyoruz.  Böyle bir değerimizi anmak, genç kuşaklara onu tanıtmak bizlerin vazifesidir. Ahmet Ziyaeddin Uluoğlu’nu 73. vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz, ruhu şâd, mekânı Cennet olsun.”

Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın konuşmasından sonra Pattabanoğlu Camii İmam Hatibi Metin Ekici tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua yaptırıldı.

(Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu ortada oturandır)

Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu Kimdir?
Kastamonu’da Nasrullah Mektebi, Rüşdiye ve Namazgâh Medresesi’nde eğitim alan Ahmed Ziyaeddin (Uluoğlu) dönemin müftüsü olan A’mâzâde Mehmet Emin Efendi’den icazet almıştır. Ziya Efendi 1889 yılında bir yıl süreyle Ankara’ya gelmiş ve Hacı Bayram Dergâhında bulunmuş, sonra Kastamonu’ya dönmüştür. Ahmed Ziyaeddin Efendi Kastamonu’ya döndükten sonra tekke ve zaviyelerin kapanmasına kadar Atabey Gazi Camii’nde Bayramîlik yolu üzere vazife yapmıştır. Ziyaeddin Efendi, Kastamonu’ya oldukça eskilere dayandığı bilinen Bayramîliğin Kastamonu’da bulunan son şeyhidir. Müderrislik ve daha sonraki yıllarda Atabey Gazi Camii İmam-Hatipliği görevlerinde bulunmuştur.

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Kastamonu’daki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kızılay ce Çocuk Esirgeme Kurumu bunlar arasındadır. Örneğin 1918 tarihinde Kastamonu Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Osmanlı son döneminde Vilayet İdare Meclisi Azalığı görevini de yürütmüştür.

Kastamonu’nun 16 Eylül 1919 akşamı Kuvâ-yı Millîye ile birleşmesinin ardından Kuvâ-yı Millîye yanlısı yurt severler tarafından Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş çalışmaları da başlatılmıştır. Cemiyet, 28 Eylül 1919’da teşkilatlanmasını tamamlamış ve Açıksöz gazetesinde kurucularının isimleri yayınlamıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kastamonu idare heyeti şu isimlerden oluşmuştur: Reis Şeyh Ziya, reis-i sâni eski mebus Şükrü, katib-i idare Meclisi Başkanı Besim, üyeler ise Yusuf Ziya, Hacı Mü’min, Tavukçuzâde Ahmet, Akdoğanlı Mehmet Ali, Dr. Ali, Mülazım-ı Evvel Şevket, Jandarma Mülazım-ı Evveli Remzi. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bugünkü Kastamonu Müzesi bahçesine katılmış olan Dârü’l Kurra Medresesi binasında faaliyete başlamıştır.

Ziya Efendi’nin en büyük hizmeti İstiklal Savaşı sırasında görülmüştür. Kastamonu gazetesinde onun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti başkanlığına gelmesini; “Anadolu ve Rumeli Vilâyâtı Muhafaza-i Hukuk Heyetinin Kastamonu Heyet-i Merkeziyesi Riyâsetine Atabeygâzi Dergâhı seccâdenişini eşraftan ve Nakibü’l-eşraf Kâimmakamı Şeyh Ziyaeddin Efendi…” şeklinde duyurmuştur.

Bilindiği üzere Milli Mücadele döneminde Kastamonu’da ilk miting İzmir’in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919’da yapılmıştır. Derneğin üyeleri zaman zaman değişmekle beraber, başkan Şeyh Ziya Efendi derneğin düzenli olarak faaliyette bulunması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Müdafaa-i Hukuk Reisi Şemsizâde Ziyaeddin Efendi’nin eşi Hâfıza Nebiye Hanım da Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hanımlar Şubesi yönetim kurulu üyesi olup bu cemiyet, ilk Türk kadın mitingi adıyla tarihe geçen 10 Aralık 1919’daki mitingi tertip eden, Türk kadınının sesini dünyaya duyuran millî cemiyettir.

Hilafet Ordusu’nun Safranbolu’ya geçtiği ve Araç üzerine yürümekte olduğu zaman, Kastamonu’da uyanan heyecan ve galeyan üzerine, teşkil edilen milli kuvvet Araç’a gittiğinde, “Ölüm mukadder bir hadisedir, er veya geç olacaktır. Millet ve memleket uğrunda ölürsem benim için bahtiyarlıktır.” Sözlerini söylemiştir. Müdafaa-i Hukuk’un Halk Fırkası’na dönüşümünde Vilayet İdare Heyeti müteşebbis azalığına seçilmiştir. Aynı zamanda Himaye-i Etfâl Cemiyeti Kastamonu Şubesi başkanı olarak da vazife yapmıştır.

Şeyh Ziya Efendi, İstiklal Savaşı’nda gösterdiği fedakârlık ve kahramanlıktan dolayı Beyaz Kurdeleli İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. Şemsizâde ailesinin Kastamonu ve çevresinde çok etkin rolleri olmuştur. Bilhassa Ahmed Ziyaeddin Efendi, örnek kişiliği ve din görevlisi kimliğiyle Kastamonu sosyal hayatında önemli bir yer edinmiş, ismi Kastamonu mahalli tarihine ve kültür hayatına geçmiştir.

Şemsizâde Şeyh Ahmed Ziya Efendi 19 Nisan 1946 günü vefat etmiş olup mezarı Gümüşlüce Kabristanı’ndadır. Kastamonu’da yayınlanan Birlik gazetesinde vefat haberi şu şekilde duyurulmuştur: “Şeyh Ziya Efendi vefat etti. Hayatı baştan aşağı vatana hizmetle geçen Şeyh Ziya Efendi Cuma günü vefat etmiştir. Atatürk’ün İstiklâl Mücadelesi için vaki davetine kayıtsız ve şartsız olarak koşan Kastamonu’nun başında bulunan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi sıfatı ile büyük hizmetlerde bulunmuş ve beyaz kurdeleli İstiklâl Madalyası ile taltif kılınmıştır. Cenazesi bu gün kaldırılacak olan merhuma Allah’tan rahmet diler ailesi efradının acılarını paylaşırız.”

Yorumlar (0)
banner179
banner305
22°
kapalı
banner315
Günün Anketi Tümü
Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
Koronavirüs biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
banner306
Namaz Vakti 27 Mayıs 2020
İmsak 03:15
Güneş 05:09
Öğle 12:47
İkindi 16:46
Akşam 20:15
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
EMLAK FİYATLARI