Hayvan Pazarı ve salgın hayvan hastalıkları ile ilgili açıklama!

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden hayvan pazarı ve salgın hayvan hastalıkları ile ilgili açıklama yapıldı.

  • 547
Hayvan Pazarı ve salgın hayvan hastalıkları ile ilgili açıklama!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "18-19.09.2018 tarihinde İlimizde yayımlanan bazı basın yayın organlarında çıkan; "Kastamonu Hayvan Pazarında hayvanlar, gerekli şekilde dezenfekte edilmiyor, muayene ve kontrolü de yapılmıyor" başlıklı haberlerin içeriğinde; İlimiz Merkezinde bulunan hayvan pazarında dezenfeksiyon işleminin yapılmadığı, hayvan pazarı girişinde hayvanların veteriner hekim tarafından kontrol edilmeden hastalıklı hayvanların içeri alındığı, pazardaki tüm hayvanlara hastalık bulaştırıldığı ve bu yönüyle halk sağlığının da tehdit edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu haberde yer alan; Çorum İlinde hayvan pazarının kapatılma gerekçesinde belirtilen, İlimizde şap hastalığı olduğu iddiaları asılsız olup, konu ile ilgili olarak ilgili kurum hem şifahen hem de resmi yazı ile bilgilendirilmiştir. 
İlimiz genelinde an itibarıyla salgın hastalık tehlikesi olmamakla birlikte, güncel hastalık mihrakı da bulunmamaktadır.

İlimiz Merkezinde bulunan ve İlimiz Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından işletilen canlı hayvan pazarında; işletmeci kuruluş tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim ve diğer personel tarafından, hayvan pazarı girişinde hayvanlar gerekli kontroller yapıldıktan sonra, hayvan taşıma araçları dezenfeksiyon çukurundan geçirilerek pazar içerisine kabul edilmekte ve gerekli sağlık kontrolleri yapılmakta olup, hastalıktan şüpheli hayvanların hayvan pazarına girişine izin verilmemektedir.

Bilindiği üzere; İller arası hayvan sevklerinde sevk edilecek hayvanlara, çıkış yapılan yerdeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu” tanzim edilerek sevklerine izin verilmekte olup, salgın hastalık nedeniyle karantina uygulanan bölgeden hayvan çıkışına da zaten izin verilmemektedir. İl dışından hayvan pazarına satış amacıyla getirilen tüm hayvanların belge kontrolü hayvan pazarı Veteriner Hekimi tarafından yapılarak pazara kabul edilmektedir.

Dolayısıyla, hasta hayvanların hayvan pazarına girişine izin verilerek, diğer hayvanlara hastalık bulaştırıldığı ve halk sağlığının tehdit edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca dezenfeksiyon işlemleri seyyar dezenfeksiyon aleti ile gerçekleşmekte olup;  24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince işletmeci kuruluş tarafından, hayvan pazarı giriş ve çıkışına tünel tipi sabit dezenfeksiyon ünitesinin en kısa sürede kurulacağı ve faaliyete geçirileceği bildirilmiştir.

Çarşamba günleri faaliyet gösteren hayvan pazarında hayvanlara sevk amacıyla veteriner sağlık raporu düzenlenmesi işlemlerinde görev almak üzere; İl Müdürlüğümüzden 3 Veteriner Hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni/Teknikeri ve 1 Yardımcı Personel Hayvan Pazarında düzenli bir şekilde görevlendirilmekte olup, hayvan pazarında satışı yapılan hayvanların gerekli sağlık muayeneleri yapılarak sevk edilmektedir.

İlimiz genelinde, Bakanlığımızca belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında tüm çalışmalar; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından mesai mevhumu gözetilmeden titizlikle gerçekleştirilmektedir.

İlimizde bulunan tüm hayvan pazarları an itibariyle açık olup, şap ve şarbon hastalığı ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlayıcı tedbir bulunmamaktadır."