Her İle 'İnsan Zararları Mahkemeleri' Kurulacak

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 'İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi' verildi.

  • 1186
Her İle 'İnsan Zararları Mahkemeleri' Kurulacak
TAKİP ET Google News ile Takip Et

(CHA) - AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 'İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi' verildi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya tarafından verilen teklifte, mahkemenin, "Zararı doğuran olayın hukuki niteliği gözetilmeksizin vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlere bakacağı" ifade ediliyor.

6 madde ve 2 geçici maddeden oluşan kanun teklifinde, kanunun askeri olanlar da dahil her türlü idari işlem, eylem ve diğer sebeplerden kaynaklananlar ile adli yargının görev alanına giren insan zararlarına ilişkin dava ve işleri görmek üzere görevlendirilen mahkemelere dair hükümleri kapsayacağı belirtiliyor. İnsan Zararları Mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerindeki her ilçede, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulacak. Bu mahkemelerin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırlarıyla belirlenecek. Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığı'nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca değiştirilebilecek.

Mahkemenin görevleri ise şöyle sıralanıyor: "İlgili kanunlar gereğince adli yargıda görülen; askeri olanlar dahil, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerden doğan vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlere bakar."

İnsan Zararları Mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihe kadar açılmış olan davaların görülmesine bulundukları mahkemelerde devam olunacak. İnsan Zararları Mahkemeleri bu kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kurulacak ve faaliyete geçecek. Genel gerekçe bölümünde, "İnsan zararının ikame bir insan hakkı olduğu vurgulanıyor. İnsan zararı, sorumluluğa yol açan olaydan bağımsız olarak kendi içinde tutarlı ayrı bir tür ve grup oluşturur. Gemi kazasında çatmadan yitirilen göz ile iş kazasında yitirilen göz arasında bir fark olabilir mi? Trafik kazasında yitirilen can/insan ile patlamada ölen can/insan arasında bir fark olabilir mi? Ölüm ve cismani zararlar, kandilerini doğuran olayların hukuki niteliklerine göre değil, bizatihi zararların mahiyetlerine göre ayrı bir grup oluştururlar. Bunun anlamı, aynı hukuka tabi olmaları gereğidir." deniyor.