İnebolu'da dini ziyaret yerlerini tezine konu yaptı

İnebolu ilçesinde Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Zafer Sazil, İnebolu'da dini ziyaret yerlerini konu aldığı yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak, ziyaret edilebilecek 16 nokta tespit etti.

  • 626
İnebolu'da dini ziyaret yerlerini tezine konu yaptı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde yüksek lisans eğitimi gören ve yüksek lisans tez çalışması kapsamında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dini ziyaret yerlerini konu alan Zafer Sazil, topladığı verileri kitap haline getirerek üniversiteye teslim etti. 5 yıldır İnebolu’da yaşayan İnebolu Meslek Yüksekokulu’nda Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan Zafer Sazil, İnebolu’da daha önce bu alanda yapılmış bir çalışma olmaması ve inanç turizmine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle 2 yıllık bir çalışma ile İnebolu’da dini ziyaret yerlerini araştırarak yeni yerler tespit etti.

“İnebolu İlçe Merkezi ve Çevresindeki Dini Ziyaret Yerleri” konulu tez çalışması kapsamında yapılan araştırma sonucunda İnebolu’da pek çok türbe, mezar, ağaç, tepe gibi dini ziyaret yeri tespit edildi. Zafer Sazil, çalışmasında bu dini ziyaret yerlerinin ortaya çıkışı, halkın bu yerlere ziyaret amacı ve bu yerlerde yapılan pratiklerden bahsetti.

İnebolu sınırları içerisindeki dini ziyaret yeri niteliğinde olabilecek yerlerinin tespit edilmesi amacıyla istisnasız olarak ilçe mülki hudutları içerisindeki 91 köy ve mahallenin muhtarı ile iletişime geçen Zafer Sazil, tespit edilen bu dini ziyaret yerlerini, o yörede yaşayan kişilerle birebir yaptığı mülakatlarla ortaya koyarak fotoğraflandırdı.

İnebolu’da dini ziyaret edilebilecek 16 nokta tespit ettiğini söyleyen Sazil, “Araştırmamız genel hatlarıyla bu çerçevede olup, yazılı kaynakların yetersizliğinden ötürü, kaynak şahıslardan elde edilen veriler objektif bir şekilde yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, dini ziyaret yeri niteliğinde İnebolu’da tespit edebildiğimiz 16 noktayı incelemeye çalıştık. Bu yerler Abraş Baba, Evliyâullah Şahin Baba, Evren Baba, Fethullâh Şirvânî, Hak Aşığı, İslam Baba, Kaba Dede, Kale Tepesi, Moloz Dede, Mum Baba, Şeyh Ömer, Taşburun Köyü ve Yaztepe Köyü Türbeleri ile İpras Dilek Ağacı, Geriş Tepesi–Manastır ve Şehit Dr. İsmail Hakkı Bey’in Kabri olup bu ziyaretgahların kültürel ve dini imgelerle süslenerek bir şekilde varlığını günümüze değin devam ettirdiğine şahit olduk” dedi.

Zafer Sazil, hazırladığı tez çalışmasını YÖK’ün veri tabanına yükleneceğini de kaydetti.