İŞGEM Projesi için Uluslararası İnkübasyon Konferansı

İŞGEM Projesi kapsamında Uluslararası İnkübasyon Konferansı düzenlendi.

  • 431
İŞGEM Projesi için Uluslararası İnkübasyon Konferansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan İŞGEM Projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası İnkübasyon Konferansı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, KOSGEB Başkanı, Recep Biçer ve AB-Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot'nun katılımıyla 22 Şubat tarihinde Radisson Blue Hotel'de gerçekleştirildi.

AB-Türkiye mali işbirliğinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programında yer alan "Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye'de İŞGEM'ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi" ya da kısa adıyla İŞGEM Projesi kapsamında Uluslararası İnkübasyon Konferansı düzenlendi.

Rekabetçi Sektörler Programında yer alan İŞGEM Projesi, Kastamonu, Tokat ve Malatya illerinde işletme kuluçkası (İŞGEM) kurulması ve Türkiye’deki tüm kuluçka merkezleri arasında bir ağ oluşturulmasını hedefliyor. İŞGEM’ler, yeni kurulan işletmelerin inovasyon ve büyüme kapasitelerini geliştirmek üzere işletmelere bir dizi destek ve hizmet sunan yapılar olarak faaliyet gösterecek. İŞGEM Projesi KOSGEB tarafından yürütülüyor.

Konferansta, başarılı inkübasyon için yasal çerçeve, ulusal ve bölgesel iyi uygulama örnekleri, sosyal girişimcilik inkübasyonu ve Türkiye’de mevcut durum ve hedefler konu başlıkları olarak ele alındı. Avrupa Komisyonu Girişimler Genel Müdürlüğü, EBN Innovation Network temsilcileri ile İtalya, Afrika, Singapur ve Amerika örneklerinin de yer aldığı konferansta, inkübasyon alanında önde gelen uzmanlar tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Konferansa inkübasyon sürecinde yer alan tüm aktörler katıldı.

İŞGEM Projesinin birinci safhasında Kastamonu, Tokat ve Malatya illerindeki İŞGEM’lerin bina inşaatları tamamlanmış bulunuyor. Projenin ikinci safhasında ise Teknik Yardım Bileşeni kapsamında, girişimcilerin işletme kurma dönemlerinde ve işletmelerinin ilk yıllarında destek olma, işlerini kolaylaştırma, karşılaşacakları riskleri en aza indirme, kapasitelerini geliştirmeye yönelik hizmetler ve Türkiye’deki işletme kuluçkaları arasında network oluşturulması çalışmaları yürütülüyor.


www.rekabetcisektorler.org

Rekabetçi Sektörler Programı ilgili detaylı bilgi için: 
Esra Öz - Rekabetçi Sektörler Programı / Medya İlişkileri Koordinatörü 0538 778 21 43