Kantarcı "Avukatlık Yüce ve Ulvi Bir Meslek"

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

  • 510
Kantarcı &quotAvukatlık Yüce ve Ulvi Bir Meslek"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kantarcı; "Tabiatta ve toplum hayatında olduğu gibi toplum hayatının yönetim biçimi olan ve Anayasa ile sınırları belirlenen Demokratik Hukuk devleti de bir değerler ve dengeler manzumesidir. Her kurum bu değerler ve dengeler içerisinde yer almalıdır ki toplum hayatı düzenli ve insanların mutlu ve güvenli bir şekilde birlikte yaşama şansı olsun. Bu anlamda Temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil eden Avukatlarımız, adaletin tecellisine katkıda bulunmak suretiyle toplumsal barışın korunmasına ve devamına hizmet ederek çok önemli ve kutsal bir görevi icra etmektedirler.

Bu görevleri sırasında gerek mevzuat yönünden gerekse uygulamadan kaynaklı bir çok sorunları bulunan Avukatlarımızın bu sorunları 1958 yılından beri her 5 Nisan da kutlanan Avukatlar Gününde  gündeme getirilmesine rağmen bir çok alanda yaşanan problemler halen aşılabilmiş değildir. Bu anlamda Avukatlarımızın sorunları giderildiği ölçüde topluma adalet hizmetinin dağıtılmasında daha etkili olacaklar ve toplumdaki huzur ve güven bu sayede dahada artacaktır.

Avukatlık mesleğinin layık olduğu saygınlığın sağlanması ve arttırılması amacıyla  meslek etiği yönünden mesleki bir kuruluş olarak Barolara büyük görevler düştüğü gibi özellikle yasal düzenlemeler noktasında da Yasama organınca değerlendirilecek talep ve önerilerin demokratik devlet yapısı ve saygınlığı içerisinde iletilmesi ve biran önce gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Hazırlanmakta olan bir Avukatlık kanununa en uygun çözüm önerilerinin yine bu yasanın uygulanmasında sıkıntı çeken Avukatlarımızın sunabileceği inancındayım. Fuzuli'nin  "Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır" dediği gibi,  Avukatlık mesleği gibi yüce ve ulvi bir mesleğin geleceği, her yıl hukuk eğitimi almak üzere Üniversitelere koşan binlerce öğrencinin, Hukuk Fakültelerinden çıktıktan sonra ne yapacağını bilemeyen hukukçuların ve stajlarını bitirip stajyer ücretiyle hayatını devam ettirmeye çalışan genç Avukatlarımızın kaderi,  mevcut uygulamalardan memnun olan mutlu bir azınlığın ellerine bırakılamaz.

Meslek sorunları giderildiğinde daha güçlü bir Savunma daha güçlü bir İddia makamının da oluşumuna katkı sağlayacaktır. Güçlü bir İddia  makamı, güçlü bir savunma ile daha doğru ve adil kararların oluşturulabileceği herkesin malumudur.

Bu duygularla hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü’nü kutluyor ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum"