Kastamonu'nun İşsizlik Oranı Yüzde 4,3

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tarafından yapılan 2014 yılı 1. Dönem İşgücü Piyasası Talep Araştırması tamamlandı.

  • 771
Kastamonu'nun İşsizlik Oranı Yüzde 4,3
TAKİP ET Google News ile Takip Et

(İHA) - Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tarafından yapılan 2014 yılı 1. Dönem İşgücü Piyasası Talep Araştırması tamamlandı.

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tarafından yapılan araştırmada istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasının eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlı olduğu tespit edildi. Bu hedef doğrultusunda Kastamonu’da işgücü piyasasının talep boyutunu tespit edebilmek amacıyla Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2014 yılı 12 Mayıs-27 Haziran tarihleri arasında Kastamonu İşgücü Piyasası Talep Araştırması gerçekleştirildi.

Kastamonu’da gerçekleştirilen bu talep araştırması ile, Kastamonu’daki işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2015 yılı ortasında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler edinildi.

Yapılan çalışma ile birlikte Kastamonu’nun işgücü piyasasının Kastamonu’daki sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edildi.

KASTAMONU’DA AÇIK İŞ ORANI YÜZDE 4,3

Alan çalışması Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen Kastamonu’daki özel sektörde faal olan 10+ istihdamlı işyerlerinde gerçekleştirildi. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılan araştırmada Kastamonu’da tam sayım yöntemi ile çalışıldı. Yani Kastamonu’daki 10+ istihdamlı özel sektör işyerlerinin tamamı olan toplam 701 işyeri ziyaret edildi ve bu işyerlerinin 596 tanesine ise işyeri bilgi formu uygulandı.

Çalışma kapsamında Kastamonu’da 825 kişilik açık iş bulundu. Buna ek olarak, Kastamonu’nun “açık iş oranı” yüzde 4,3 olarak hesaplandı. Kastamonu’da her 100 kişilik kadronun 95,7’si dolu iken 4,3’ü ise boş olup doldurulmaya hazır bekliyor. Saha çalışmasında ziyaret edilen işyerlerinin yüzde 25,9’u, açık işi olduğunu belirtti. Başka bir deyişle, her 4 işyerinden 1’inin açık işi bulunuyor. Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 71,14 oranında asgari bir eğitim düzeyi talep ediliyor. Açık işler için yüzde 2,92 oranında çıraklık eğitimi, yüzde 32,21 oranında lise altı eğitimliler, yüzde 27,95 lise ve dengi eğitimler ve yüzde 8,07 lise üstü eğitimliler talep edildi. Açık işler için talep edilen ek beceriler incelendiğinde, açık işlerin yüzde 2,91’i için yabancı dil yeterliliği, yüzde 10,98’i için seyahat edebilme esnekliği, yüzde 13,93’ü için satış ve pazarlama, yüzde 16,08’i için bilgisayar kullanımı, yüzde 16,34’ü için proje tabanlı çalışma, yüzde 30,51’i için sorun çözme ve bağımsız karar verme becerileri, yüzde 32,75’i için etkin hesap yapabilme, yüzde 40,34’ü için fazla mesaiye kalabilme, yüzde 51,07’si için iletişim ve ifade etme, yüzde 52,08’i için takım çalışması becerileri, yüzde 62,94’ü için mesleğe ilişkin yeterli bilgi, yüzde 73,88’i için iş ahlakına sahip olma ve yüzde 78,63’ü için fiziksel yeterlilik talep edildiği tespit edildi.

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Sektörlere göre en yüksek açık iş oranı yüzde 8,9 ile Ulaştırma ve depolama sektöründe tespit edilmiştir. Ulaştırma ve Depolama sektörünü yüzde 6,1 açık iş oranı ile Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ve yüzde 5,8’lik açık iş oranı ile Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü izlemektedir.

Kastamonu’da açık işlerin en fazla olduğu mesleklerin; Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Beden İşçisi (Genel), Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap), Ütücü, Soğuk Demirci, İş Makineleri Operatörü, İnşaat Kalıpçısı (Ahşap) olduğu tespit edilmiştir.

Kastamonu İşgücü Piyasası Talep Araştırmasına göre, işverenlerin Kastamonu’da ilk 6 ayda bin 378 kişinin temininde güçlük çektikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında ziyaret edilen işyerlerinin yüzde 41,7’si eleman temininde güçlük çektiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle, yaklaşık her 3 işverenden 1’i işgücü piyasasında aradığı elemanı bulurken zorlanmıştır.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap), Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), İş Makineleri Operatörü, Çorap Örme Makinesi Operatörü, Diğer İplik İşçileri ve Sarıcıları, Ütücü, Beton ve Betonarme Kalıpçısı mesleğidir.

Kastamonu İşgücü Piyasası Talep Araştırması sonuçları 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle istihdamda bin 223 kişilik net artışın beklendiğini bize göstermektedir. Başka bir deyişle, işverenler bugüne kıyasla, 30 Haziran 2015 tarihinde istihdamın net olarak yüzde 6,6 artmasını beklemektedir.

30 Haziran 2015 tarihinde sektörler itibariyle net istihdam değişimine oransal olarak bakılacak olursa, en yüksek net istihdam artışı beklenen üç sektörün; yüzde 2,43 ile imalat, yüzde 1,35 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 1,23 ile İnşaat sektörleri olduğu görülecektir.

Makineci (Dikiş), Temizlik Görevlisi, Madenci (Genel), Marangoz, Nezaretçi ve Ustabaşı (İnşaat İşleri), Garson (Servis Elemanı), Ütücü, Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap), İnşaat Kalıpçısı (Ahşap), Ahşap Mobilya İmalatçısı (Nezaretçi Ustabaşı) meslekleri 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam artışı beklenen mesleklerdir.

Çalışmanın sonuç raporunda Kastamonu’nun işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınarak Kastamonu’nun işgücü piyasa yapısı ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ortaya konulacaktır. Aktif İstihdam Politikalarının; özellikle de işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır.

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kastamonu İşgücü Piyasası Talep Araştırması ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda olan yerel işgücü piyasa yapılarının ve işgücü piyasası ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. Ayrıca Kastamonu ilinde geliştirilecek istihdam politikaları; araştırmanın sonuçları dikkate alınarak oluşturulacaktır. İşgücü yetiştirme kursları, tespit edilen ihtiyaçlara göre açılacaktır. Önümüzdeki dönemde de, Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her yıl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda araştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı “Kastamonu İşgücü Piyasası Analizi Raporu” 2014 yılı Ekim ayı içerisinde yayınlanacaktır. Bu Rapor kapsamında Kastamonu işgücü arzı ve talebine ilişkin temel veriler derlenecektir. Araştırmanın; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir”