Maşalacı: "Milletvekillerimiz Sınıfta Kalmıştır"

MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı basın açıklamasında bulundu.

  • 548
Maşalacı: &quotMilletvekillerimiz Sınıfta Kalmıştır"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Maşalacı; Hükümetin bu yıl yapacağı kamu yatırımları, ''2016 Yılı Programı Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar'' başlığı altında yayımlandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016 Yılı Programının dört ana başlık altında toplandığı görülmektedir. Bu başlıklar; Genel Ekonomik Hedefler, Kamu Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı, Sermaye Giderleri ve Kamulaştırma Ödenekleri şeklindedir. Söz konusu yatırım programları incelendiğinde görülmektedir ki, GAP, DAP, DOKAP ve KOP çatısı altındaki 35 il, diğer illere oranla yatırımlardan aslan payını almıştır.

Söz konusu kalkınma bölgeleri gibi ilimizin de yatırımlardan daha fazla pay alabilmesi, kırsal alanda ekonomik ve sosyal refahın artırılması amacıyla sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, 2014 sonbaharında Kastamonu Kırsal Kalkınma Platformunu kurmuştur. Platformun ilk önerisi, Batı Karadeniz Bölgesinde Çankırı, Sinop, Zonguldak , Karabük , ve Bartın illerini içeren Kastamonu merkezli '' Batı Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi'' adında yeni bir kurumun oluşturulması olmuştur. Bu çerçevede platformun öncelikli hedefleri; kırsal kalkınmayı yakından ilgilendiren faaliyet alanlarında kalkınma ajansı, üniversite ve resmi kurumların uzman kadrolarından da yararlanarak bölgesel çalışmaların yapılması olmuş, bu çalışmalar milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla zaman zaman bir araya gelinerek paylaşılmıştır. Milletvekillerimiz ve belediye başkanımız,  ilgili bakanlarla ve sayın başbakanımızla bu konuyu görüştüklerini belirtmişlerdir. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, 4 Şubat 2015 tarihinde yapılan AKP Kastamonu İl Kongresinde ve 7 Haziran 2015 seçimlerindeki AKP Kastamonu mitinginde BAKAP'ın kurulması hususunda Kastamonu halkına söz vermiştir. Üzülerek belirtiyorum ki, geçen süre zarfında bu husus milletvekillerimiz ile paylaşılmasına ve iktidarın ilimizde üç milletvekili ile temsil ediliyor olmasına rağmen verilen söz halen yerine getirilmemiştir. Kastamonu ili, kamu yatırımlarından aslan payını alan 35 ilden daha mı zengin ve gelişmiştir ki, kalkınma bölgesi haricinde tutulmaktadır? Bakanların makamında boy boy poz veren AKP Kastamonu milletvekilleri neden iş Kastamonu'nun kalkınması ve geleceği olunca aynı performansı sergilememektedirler? Yoksa kendileri Kastamonu'nun kalkınma  bölgesi haricinde tutulmasından bihaber midirler?

Basından öğrendiğimiz kadarıyla, geçtiğimiz Pazar günü Trabzon'da dört bakanında yer aldığı geniş katılımlı ''Karadeniz Bölgesi Turizm Çalıştayı'' yapılmıştır. Karadeniz Bölgesinin 4 yıllık turizm planlamasını öngören bu çalıştayda Sinop ili dahil olmak üzere Artvin'e kadar olan iller yer almıştır. Çalıştay’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal, bu illerin turizm potansiyelinin geliştirilmesinin ve tanıtımının önemli olduğunu belirtmiş ve ''bu anlamda geniş ve bölgesel olması itibariyle bu bir ilk. İnşallah ikincisini Ege Bölgesinde yapacağız ve üçüncüsünü de Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu'yu kapsayan bölgesel toplantılarımızı tamamlayacağız'' demiştir. Sayın bakan Karadeniz'in batısında turizm potansiyelinin sadece Sinop'ta olduğunu mu düşünmektedir ve bu yüzden mi bu toplantıya bölgemizden sadece Sinop ilini davet etmiştir. İlimiz milletvekilleri bu konudan haberdar mıdırlar? İlimizin gelişmesinde en büyük etkenlerden birinin turizm olduğunu, ilimizdeki muhalefet partileri gibi iktidar partisinin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanı da daha önce defalarca dile getirmiştir. Acaba sayın bakan gibi milletvekillerimiz de, turizmde başımızın çaresine baktığımızı takdir ederek iş birliği gerektiren projelere ihtiyacımızın olmadığını mı düşünmektedirler? Ya da Karadeniz Bölgesi sınırlarını Artvin'de başlayıp Sinop'ta bitirildiğini mi düşünüyorlar? Batı Karadeniz'in incisi olan Kastamonu'muzun turizm potansiyeli, Akdeniz, Ege, Güneydoğu, Doğu Anadolu ya da İç Anadolu'yu kapsayan turizm bölge toplantılarında mı ele alınacaktır?

Doksanlı yılların sonundan beri, siyasetçimizden bürokratımıza, basınımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar bütün Kastamonu kamuoyunun gündeminde olan ve bir yerel, iki genel seçime vaat olan Kırık Barajının sonunda yatırım programına alındığı ifade edilmiştir. Ne yazık ki, yapılacak olan barajdan içme ve kullanma suyuna karşılık yatırım bedelinin yüzde 40'nın geri ödemeleri ve süresi kanunla hükme bağlanmıştır. Bu demektir ki; Kastamonu Belediyesinin Kırık Barajı için DSİ'ye önümüzdeki 30 yıl boyunca geri ödeyeceği yaklaşık 120 milyon lira Kastamonu halkının cebinden çıkacaktır. İlimizdeki AKP temsilcileri, bu hususu biliyordu da, oy kaygısıyla kamuoyundan gizliyor muydu? Yarı parasına yakın bir tutar Kastamonu halkının cebinden karşılanacaksa, o zaman AKP temsilcileri  seçimlerde kadirşinas Kastamonu halkının aklıyla alay mı etmişlerdir ? DSİ, Güneydoğu’da yaptığı baraj projelerinin hangisinde böyle bir karar almıştır ? Bu , Kastamonu’nun iktidara verdiği 3 milletvekilinin ve belediyenin mükafatı mıdır ?

AKP Kastamonu milletvekilleri değinmiş olduğumuz konulardaki performanslarını, Tıp Fakültesi hususunda da aynen sergilemektedirler. 6 Şubat 2016 tarihinde yerel gazetelerimizde yer alan bir habere göre, Kastamonu Üniversitesi rektörü sayın Prof.Dr. Seyit Aydın Tıp Fakültesinin devir işlemlerinin halen bakanlar kurulunda görüşmelerinin devam ettiğini ifade etmiştir. İktidar milletvekilleri, Tıp Fakültesinde ödenek problemi yaşanmayacağına dair bizzat Kalkınma Bakanının kendilerine söz verdiğini belirtmiştir. Ancak, devir işlemi gerçekleştirilmemiş ve 2016 yılı Yatırım Programında ayrılmış bir bütçe kalemi bulunmayan Tıp Fakültesine Kalkınma Bakanlığının nasıl ve ne zaman ödenek ayıracağı soru işaretidir. Değerli Kastamonu halkı, AKP'ye önce belediyeyi sonra da üç milletvekilini vermiştir. Ancak gelinen noktada açıkça görülmektedir ki, AKP Kastamonu milletvekilleri sınıfta kalmış ve bir zamanlar bölgesinde lider olan şehrimiz kendisine böylesine önemli destek veren AKP iktidarı tarafından göz ardı edilmektedir. AKP İl Başkanı ve milletvekillerinin değindiğimiz hususlara nasıl bir açıklık getireceklerini MHP olarak merakla beklemekteyiz. İlimizin sorunlarının ve AKP iktidarının halkımıza verdiği vaatlerin ne derece gerçekleştirildiğinin MHP olarak daima takipçisi olacağımızı ve ilimizin bölgesinde yeniden lider bir konuma gelmesi için atılacak her adıma destek vereceğimizi belirtir, kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

(KG)