Memur, 3600 ek gösterge istiyor

Türk-Büro Sen Kastamonu Şubesi Başkanı Kahvecioğlu, '3600 ek gösterge düzenlemesi yetersizdir' dedi.

  • 1329
Memur, 3600 ek gösterge istiyor

2018 yılında yapılan genel seçim çalışmalarında siyasiler tarafından alanlarda memurlar içerisinden öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltileceğinin ifade edilmesiyle birlikte devlet memurları gündeme gelmişti.

Türk-Büro Sen Kastamonu Şubesi Başkanı Satılmış Kahvecioğlu, Türk Büro-Sen olarak, 3600 ek gösterge denilen düzenlemenin yalnızca belli meslek grupları için öngörülmesinin ve dar bir kapsamda ele alınmasının var olan sorunları çözemeyeceğini kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

Ek gösterge konusunun bütün memurların uzun yıllardan gelen beklentisi olduğunu ve yalnızca belli meslek grupları için değil, bütün memurlar için ele alınarak kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Kahvecioğlu sendika olarak, "Kamu görevlilerinin emeklilik sorunlarının başında ek gösterge uygulamasının eksikliğinden kaynaklı sorunların geldiğini özellikle vurguladık. Hazırladığımız kanun teklifi ile soruna bütüncül bir çözüm sunduk. Yapılacak düzenlemenin anılan 4 meslek grubu yanında; içinde mesleğe yarışma sınavı ile başlayan ve yeterliliğe tabi olan 4 yıllık lisans mezunu kariyer uzmanlarının, görevde yükselme sınavına göre müdür, müdür yardımcısı ile şef, VHKİ, Bilgisayar işletmeni, zabıt katibi, mübaşir,  tahsildar, icra memuru gibi unvanlardaki 4 yıllık lisans mezunları unutulmasın dedik. Bu durumda 4 yıllık üniversite mezunu olsalar bile çalışanlarımız 2800 ek göstergede kalırken, adı geçen 4 meslek grubunda yer alan önlisans mezunları dahil çalışanların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltildiği görülmektedir." şeklinde konuştu.

"Böyle bir uygulama adalet ve hakkaniyetle bağdaşmıyor"

Kahvecioğlu, "Türk Büro-Sen olarak, ek gösterge düzenlemesinde tekrar değerlendirme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Genel İdari Hizmetler sınıfının ek gösterge rakamının 600 puan artırılması beklentileri karşılamaktan uzaktır. Bu çalışmanın bütün unvanlar ve öğrenim durumları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ek gösterge artışı ile birlikte; Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında en önemli unsurların başında ek gösterge rakamlarına endeksli olarak belirlenen özel hizmet tazminatı yansıtma oranı gelmektedir. Ek göstergeye bağlı özel hizmet tazminatı yansıtma oranları arasındaki fark üst gruplarda 20 ile 40 puan arasında değişmekteyken ek göstergesi 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin diğer gruplarla arasında 60 ile 90 puan fark bulunmaktadır. Bundan dolayı tüm memurlar, emekli maaşı düşmesin diye 3600 ek gösterge talep etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Karar vericiler bu uyarı ve taleplerimizi dikkate almalılar"

Kahvecioğlu, "Aksi halde yalnızca belli meslek grupları ve yalnızca 3600 ek göstergeye endeksli bir düzenleme, ek gösterge konusunu memurlarımızın gündeminden çıkarmayacak, yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir. Ek gösterge ile ilgili muhataplarımızın bir hedefi var ise memurunda hesabı olduğunu duyurmak isteriz."