Memurların göreve dönüş başvuruları başlıyor

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve dönmeleri için yapacakları başvurular başlıyor.

  • 21882
Memurların göreve dönüş başvuruları başlıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve dönmeleri için yapacakları başvurular başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı; Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun’dan yararlanarak, belli şartları taşıyanların, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemesi, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla atamaları yapacak. Görevine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvuruları 12-29 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile ilgili bir duyuru yapıldı. 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldığı belirtilen duyuruda, “Kanuna 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28 Ağustos 1999 tarihli ve 4455 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun veya bu kanun hükümlerinden yararlanmış olanların; memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları, üç ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla yeniden göreve alınmalarında 20 aralık 2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun eki (İ) cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz.” denildi.

Yapılacak işlemlere esas olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevine son verilenlerden yeniden öğretmenliğe ve memuriyete atanmak isteyenlerin başvurularının, 12-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacağı belirtilen duyuruda şu ifadelere yer verildi: “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi aday memur statüsünde görev yapmakta iken 1 Ocak 1990 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 657 Sayılı Kanun'un 125’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin g alt bendinde yer alan fiili işlediği gerekçesiyle anılan kanunun 56 ve 57’nci maddeleri uyarınca disiplin cezası veya olumsuz sicil almış olmaları nedeniyle memurlukla ilişiği kesilip asli memurluğa atanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde eski kurumlarına müracaat etmeleri hâlinde, 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları koşuluyla kurumlarında daha önce işgal ettikleri aynı veya benzer unvanlı kadrolara iki ay içinde atanırlar.”

Başvuruda bulunacakların; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne hitaben yazacakları dilekçe ile birlikte nüfus cüzdanı örneği, öğrenim belgesi, hizmet cetveli, görevine son verildiğine ilişkin belgeleri (Bakanlık onayı, yüksek disiplin kurulu kararı veya benzeri belgeler) ibraz etmeleri gerektiği vurgulandı.