MHP, referandum çalışmalarında final yaptı

MHP Kastamonu Merkez ilçe teşkilatı ile birlikte referandum çalışmaları çerçevesinde, Cuma namazı sonrasında Subaşı ve Parmaklı Türbe Bölgesi'nde bilgilendirme toplantısı ve esnaf ziyareti yapıldı.

  • 1228
MHP, referandum çalışmalarında final yaptı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı açıklamasında; "Anayasa, Türkiye'de uzun yıllardır tartışılan en önemli meselelerden birisidir. Genellikle siyasetin Anayasa ve sistemin temel normları yerine
güç ilişkilerinden beslenmesi yüzünden, bazen ise yürütmenin iki başlı yapısından ve demokratik uzlaşı kültürünün eksikliğinden kaynaklanan sorunlar bir türlü giderilememiştir.

TBMM'de oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki görüşmelerde yeni anayasanın içeriği ve hükümet sisteminin nasıl şekillendirileceğine dair tartışmalar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla kabul edemeyeceği vahim noktalara ulaşmıştır. Son yıllarda Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine ve Anayasa'dan Türklüğün çıkarılmasına kadar varan girişimler, Türk Devleti ile milletinin bekasına yönelik bir tehdit hâlini almıştır. Diğer yandan, devletin tepesindeki "hukuksuzluk" tartışmaları da beka sorununu tetikleyen önemli bir unsur hâlini almıştır. Bu noktada MHP, varlık sebebi olarak gördüğü devletimizin kuruluş ilke ve değerlerini garanti altına almak ve bu yıkıcı tartışmalara son noktayı koymak için inisiyatif almış, devlet ve milletimiz için önemli bir adım atmıştır.

Ülkemiz, bir yandan terörle amansız bir şekilde mücadele ederken diğer taraftan 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin yaralarını sarmakla meşguldür. Bu sorunlara çare bulunabilmesi, millî ve demokratik vatandaşlık kültürünü geliştirip müşterekler üzerinde buluşabilen bir toplum yapısına ve kriz üretmeyen bir güçlü hükümet sisteminin inşa edilmesine bağlıdır. Samimiyetle inanıyoruz ki mevcut anayasa değişikliği,
devletteki karmaşa ve kafa karışıklığını sonlandıracak, milletimizi uzlaşı ile bütünleştirip güçlendirecek, geleceğimizi güvence altına alacaktır. MHP olarak, Kalıcı nitelikli bir millî mutabakatın şart olduğunu görüyor,
fiili durum ve açmazın bir an önce sonlanarak töreye uygun devlet düzeninin devamını ertelenemez bir hedef olarak kabul ediyoruz. İnancımız odur ki töre, devletin düzeni, kuruluş ruhu ve gücü demektir. Töresiz Türk devleti olmayacak, MHP varken devlet töresiz kalmayacaktır.

MHP, anayasamızın ilk dört maddesinde özetlenen Cumhuriyetimizin ilkelerine; üniter millî devlet yapısına; hukukun üstünlüğüne; demokratik ve laik yönetime, insan hak ve hürriyetlerinin korunmasına ve millî birlik
ve bütünlüğümüze aykırı olmayacak bir anayasanın hazırlanmasına öncülük etmektedir. Böylelikle; federasyon ve tek adam rejimine fırsat vermeyen, anayasanın "Türk" kimliğini muhafaza eden ve Türk devletinin
bölünmez bir bütün olarak yaşamasını sağlam teminatlara bağlayan bir yapının esasları oluşturulmaktadır.

Bu kitapçık, yeni hükümet sisteminin esaslarını özetlerken Partimizin anayasa değişikliklerine hem demokrasinin güçlenmesi hem de etkin ve dengeli bir hükümet sisteminin tesisi adına sağladığı katkıları ortaya
koymakta, Partimizin oynadığı rolün ne olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer yandan, Partimize yönelik iftiraların neden gerçeklerden uzak olduğu da gözler önüne serilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler, milletimizin taleplerini demokratik edep ve sorumluluk bilinciyle yerine getirerek hazırladığımız bu anayasa değişikliğine; "millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet,
Türklüğün bekası için evet" diyoruz. Takdir, aziz türk milletinindir." dedi.