Montessori eğitim metodu

Montessori eğitim metodu, çocukların ileride üretken, soru soran ve cevap arayan, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

  • 435
Montessori eğitim metodu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Montessori, çocuk eğitiminde yaygın olarak kullanılmakta olan ve çocukların eğitiminde, ilgi alanına ve öğrenme hızına dayanan, yaşayarak öğrenmeyi ve işbirliğini temel alan bir eğitim metodudur.

Montessori eğitimi, temel olarak bir insanı geliştirme modelini ve bu modele dayalı bir dizi eğitimin uygulanmasını sağlayan uluslararası kabul görmüş bir yaklaşımdır. Bu eğitim, çocuğun bilgiye ve öğrenmeye doğal olarak istekli olduğunu, gerekli ortam sağlandığında çocuğun doğası gereği öğrenmeye başlayacağını ve bu öğrenme aşamasının bir kısmında çocuğu kendi kendine yetebilen bireyler olarak görmektedir. Uzun zamandır dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanmakta olan bu metodun çocuğun gelişimine ve öğrenmesine yaptığı gözle görülebilir katkılar sayesinde eğitimciler, pediatri uzmanları ve eğitimi alan çocukların aileleri metodun yaygınlaşmasında büyük rol oynamışlardır.

Montessori eğitim metodu genel olarak çocuğu, fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal olarak geliştirmeyi amaçlar. Montessori çocuğa, öğrenmeyi öğretmek, bağımsızlığı ve özgürlüğü sağlamak, saygılı ve özverili olmayı öğretmek, kendi seçeneklerini yaratmayı ve bu bilinci kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Çocuğun en önemli ve geri dönüşü olmayan dönemi olarak kabul edilen 0-6 yaş aralığı Montessori eğitiminde en çok önem verilen gruptur. Bu eğitim metodunun temel taşlarından birisi olan keşfederek, kendi kendine eğitimin en büyük gözlemi bu yaş aralığında yapılmaktadır. Öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenme hızını geliştirme veya belirleme aşamaları yine bu yaş aralığında gerçekleşmektedir.

Bu yaş aralığında Montessori metoduna göre düzenlenmiş bir ortamda çocuğun eğitim görmesi, doğumdan yetişkinliğe kadar olan Montessori eğitiminin en büyük kısmını oluşturmaktadır. Hazırlanmış çevre Montessori eğitiminin temel bileşenidir. Evde Montessori yatak olarak tabir edilen yer yatağı, alçak raflar, gelişim ve kategorilerine ayrılmış materyaller hazırlanmış çevreyi oluşturur.

Montessori Eğitiminin Özellikleri

Çocuklar bireysel olarak gelişirler. Her çocuğun bireysel olarak bir ilgi alanı ve öğrenme hızı mevcuttur. Bu alan çocuğa bırakılır ve gözlem yapılır.

Eğitimin ana merkezi çocuklardır. Yetişkin bireyler ve eğitmenler birer rehber, gözlemci veya destekçi rolünde bulunmaktadırlar.

Çocuklar farklı yaş grupları içerisinde bulunur. Birbirine yakın yaştaki çocuklar aynı grubun içerisinde kendisinden biraz daha büyük veya biraz daha küçük çocuklarla bir araya gelir ve tecrübe kazanımı bu yönde farklılaşır.

Çocuklar kendilerine özel olarak hazırlanmış birçok farklı alan içerisinden ilgisi olduğu alana yönelir. İsterse bireysel isterse grup etkinliklerine katılır ve istediği süre boyunca kendi eğitimine devam eder.

Montessori eğitiminde çocuk hatasını kendi keşfeder ve ödül-ceza sistemi yoktur.

Bu özellikler ile Montessori eğitim metodu, çocukların ileride üretken, soru soran ve cevap arayan, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlar.

Tanıtım yazısı