Orman İşçileri, Yeni Bir Talepte Bulundu

Türk Tarım Orman Sen Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Gider, yangın fazla mesaisi sürelerinin arttırılması gerektiğini söyledi.

  • 587
Orman İşçileri, Yeni Bir Talepte Bulundu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TÜRK TARIM ORMAN SEN KASTAMONU ŞUBE BAŞKANI AHMET GİDER: 
“YANGIN FAZLA MESAİSİ SÜRELERİ ARTIRILMALIDIR”

VEDAT YUNUS İKİZOĞLU (İHA) - Türk Tarım Orman Sen Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Gider, yangın fazla mesaisi sürelerinin arttırılması gerektiğini söyledi. 
Gider, Türk Tarım Orman Sen’in 2003 yılı toplu görüşmelerinde uzun mücadeleler sonucu sonrası tüm orman çalışanlarına ‘Yangın Fazla Mesaisi’ ödenmesinin karara bağlandığını hatırlatarak, “2004-2013 yılları arasında, çalışanlarımızın hakkı olan bu ‘yangın fazla mesaisi ve doğrudan nöbet tutanlar için fazla çalışma ücretleri’ 2013 yılın da, TOÇBİRSEN’in yetkili olduğu dönemde kaldırılmıştır. 2013 yılından bu güne, gerek bakanlıklar nezdinde, gerekse hukuksal süreçte çalışanlarımızın hakkı olan bu ücretlerin ödenmesi mücadelesini her platformda sürdürdük. Türk Tarım Orman Sen olarak, biz bugüne kadar ki kazanımlarımızın bir bir ortadan kaldırılmasına göz yuman malum sendikacıların başarısızlığının faturasını başka birilerine yüklemelerini hayret ve ibretle izlemekteyiz” dedi.
2013 yılında kesilen “Yangın Fazla Mesaisi” ücretlerinin tekrar 2014-2015 toplu sözleşme müzakereleri sonucunda kaybedilen hakların iade edildiğini belirten Gider, “Toplu sözleşmenin 8. Bölümünün “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 3. maddesinde: “Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir ‘ şekliyle çalışanlarımızın haklı mücadeleleri, olumlu neticelendirilmiştir. Nasreddin Hocanın hikayelerinde olduğu gibi; ‘önce eşeği kaybettirip, sonra bulduranlar’ bir zafer kazanmışçasına ‘bizlere güvendiniz, kazandınız’ demektedirler” diye konuştu.
“Yangın Fazla Mesaisi” ücretlerinin 1 Mayıs’tan itibaren hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Gider, şöyle devam etti: “Yangın Fazla mesai” ücretinin; kimlere, ne miktarda ve hangi hallerde ödeneceğine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Orman Genel Müdürlüğü Personeline yapılacak Fazla Mesai Ücretine İlişkin Yönerge”01.05,2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe kondu.
27 Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilen yönergenin ekinde yer alan II sayılı cetvelin üç, dört ve beşinci guruplarında belirtilen OGM personelimizin yangın nöbeti saat miktarlarını düşük buluyor ve saat miktarlarının yükseltilmesini Orman Genel Müdürlüğümüzden talep ediyoruz. Ayrıca bu ödemenin tüm çalışanlarımıza 60 saat üzerinden yapılmasını talep etmekteyiz. Aynı işi yapan, aynı nöbeti tutan çalışanlarımızın eşit şekilde yararlanması bir zorunluluktur.
Türk Tarım Orman Sen olarak, her zaman olduğu gibi, tüm çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Konunun takipçisi olacağız. Bu konunun adil bir çözüme kavuşması için Genel Merkezimiz Bakanlık boyutunda, bizler ise Orman Bölge Müdürlüğümüz ile görüşerek tüm çalışanlarımızın haklarını savunma mücadelemizi sürdüreceğiz”