17
Mar 2019
BAŞIMIZDAN NELER GEÇMİŞ MEĞER !!!

Kitabın ve imanın ne olduğunu henüz bilmeyen (Şûrâ 42/52) kendisine bu vahyin/Kur'anın verilmesini ummayan bir peygambere (Kasas 28/86) gece yarsısında (Kadr 97/1)  inmeye başlayan ilk ayetlerde  ' İnsan” denen varlığının...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN MELEKLER

Allah'ın kulları kategorisine insanlar ve cinlere ilaveten (Zâriyât 51/56) melekler de dahildir. (Enbiyâ 21/26) ……………………….. Önce melekler (Bakara 2/30) sonra cinler (Hicr 15/27) daha sonra insanların (Nisâ 4/1) yaratılma sırasında,...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2018
MAHŞER GÜNÜNE MERHABA...

İnsanoğlunun dünyaya gelmeden önceki yokluk alemine Allah'ın ölü dediği (Bakara 2/28) hayatı takdir edilen zamana kadar dünyada yaşamış olan (En'âm 6/2) insanlığın ölümü ile (Ankebût 29/57) ilk sür borusuna üflenerek (Neml...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2018
CEHENNEMİN YAŞAM STANDARTLARI!

Allah'u Teâla insanı yarattıktan sonra onların kolayca anlayabileceği (Kamer 54/17-22-32-40) bir tarzda,  ayrıca  hidayet  kaynağı olan kitabı  (Nahl 16/64) müjdeleyici ve uyarıcı (Ahzâb 33/45) bir Peygamberi de  göndererek...

MAKALEYİ OKU
05
Haz 2018
ŞEYTAN, İNSAN VE AKIL

İnsan, Allah'ın yarattığı ve onu irade akıl ve vicdan ile donattığı bir varlıktır. Akıl, doğru ile yanlışı ayırt edebildikten sonra, irade ile iki yoldan birini özgürce seçebilmeyi, vicdan ile de bu iki seçim arasındaki ilişkiyi...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2018
TAM AKSİNE KUR’AN, HAYATIN HER ALANINDA

Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından (Ra'd 13/1) Ramazan ayının ( Bakara 2/185) bir gece yarısında (Kadir  97/1) tüm insanlığa hitaben (Yûnus 10/57) apaçık ( Yûsuf  12/1) fasih bir Arapça  ile (Zümer 39/28) güvenilir olmanın...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2018
ANNE-BABALAR VE EVLATLAR

Allah'u Teâla kendisine itaatten sonra –namaz dan bile önce-  anne-babaya iyilik ve güzellik yapmayı insanlığın her döneminde gündeme getirmiştir. (Bakara 2/83) Babasını hiç görmediği, annesinin ise altı yaşında kaybettiği bir...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2018
ALLAH'I TANIMIYORUZ Kİ !

İnsanoğlunun kendisini gözetleyen bir zat olduğunu unutması ile (Haşr 59/19)  işlenmeye başlayan, işlenmeye devam edildikçe kalbin üzerine kara bir leke meydana getiren (Mütaffifîn 83/14) günahlar… Geçmişine istiğfar ve mevcut haline...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2018
KUR’AN-I KERİMDEKİ PEYGAMBERİ TANIYOR MUYUZ?

Allah'û Teâla'nın din olarak İslam'ı seçip uygun gördüğünü (Mâide 5/3) ve hiçbir koşulda başka bir dini oluşumu kabul etmediğini (Âl-i İmrân 3/85) biz insanlara bildirmektedir. İslam ailesinin son Peygamberi (Ahzâb 33/40)...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2018
AH! BU İNSANOĞLU

Üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz anılmaya layık bir varlık bile değilken (İnsan76/1) insan türünü bizim bilmediğimiz bir çamur ile yaratmaya başlayan (Secde 32/7) DNA'sına iyiliği ve kötülüğü nakşeden (Şems...

MAKALEYİ OKU

banner266