"Karma eğitim çok yönlü değerlendirilmeli"

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer "Karma eğitim konusunda kırmızı çizgilerle taraflı olarak bakmak yerine bilimsel düşünce önemli. Karma eğitim çok yönlü ele alınıp bilimsel olarak değerlendirilmeli" dedi.

  • 480
&quotKarma eğitim çok yönlü değerlendirilmeli"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, "Karma eğitim konusunda kırmızı çizgilerle taraflı olarak bakmak yerine bilimsel düşünce önemli. Karma eğitim çok yönlü ele alınıp bilimsel olarak değerlendirilmeli." dedi.

Kamer, yaptığı açıklamada, doktora tezini karma eğitim üzerine yaptığını, bundan dolayı araştırmaları bulunduğunu söyledi.

Karma eğitimin nüfusun az olduğu yerlerde kız ve erkekler için ayrı okullar açılamaması nedeniyle Selçuklular'dan itibaren gelen bir süreç olduğunu belirten Kamer, uygulamanın Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de devam ettiğini anlattı.

Karma eğitimle ilgili ilk temel tartışmanın darülfünunda ortaya çıktığını aktaran Kamer, "Kızlar için rüştiyenin açılmasının ardından onların da üniversite eğitimi almaları tartışılmaya başlıyor. Bunun üzerine kız ve erkek darülfünun birleştirilip karma eğitime geçiliyor. Tıp, hukuk ve edebiyat başta olmak üzere birçok bölümde karma eğitim yapılıyor." diye konuştu.

Cumhuriyet döneminde bilinen ilk karma okulun 1924'te İstanbul'da açılan Musiki Muallim Mektebi olduğunu dile getiren Kamer, şöyle devam etti:

"Bir süre önce çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği nedeniyle konu tekrar gündemde. Yönetmelik değişikliğinde 'karma eğitim kaldırıldı' diye bir şey yok. Tartışma, yönetmelikte ifadenin sadeleştirilmesi nedeniyle ortaya atıldı. Zaten Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 15. maddesine göre, 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir' hükmü yer almaktadır. "

Literatürde kız ve erkeklerin öğrenme düzeylerinin farklılık arz ettiğine dikkat çekildiğini anlatan Kamer, "Konuya ideolojik bakılmaması, eğitimin geleceğimiz olarak değerlendirilip 'yeni nesilleri daha iyi nasıl yetiştirebiliriz' sorusuna cevap aranması gerekiyor. Bir ülkenin kalkınması için eğitim çok önemli ve olmazsa olmaz. Bu nedenle karma eğitim konusunda kırmızı çizgilerle taraflı olarak bakmak yerine bilimsel düşünce önemli. Karma eğitim çok yönlü ele alınıp bilimsel olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.