Rıdvan Şükür, Hierapolis'i adımladı

Dağcı ve gezgin Şükür, Denizli ilinin 18 km. kuzeyinde yer alan, antik çağın kutsal kenti Hierapolis'i bir baştan bir başa yürüdü, fotoğraf çalışması yaptı. Hierapolis'teki sütun ve heykellerle süslenmiş Roma tiyatrosuna sahnesine hayran kaldı.

  • 938
Rıdvan Şükür, Hierapolis'i adımladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Şükür, Dünya mirasının kutsal mekanı olarak kabul edilen Denizli Hierapolis’teki arkeolojik kazılar devam ettikçe bilinmeyen bir çok sırrında aydınlığa kavuşacağını söyledi. Antik Kenti'nin Arkeoloji literatüründe “Holy City” yani Kutsal Kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklandığını belirtti.

Hierapolis’in 1800 yıllık Antik Tiyatronun, Grek Tiyatrosu tipinde yamaca yaslanmış tipik Roma dönemi tiyatrosu olduğunu söyleyen Şükür, ayrıca Akdeniz Havzası içindeki bu özgün Tiyatronun yapımının 150 yıl sürdüğü belirtti. Yapının Severuslar döneminde M.S 206 yılında tamamlandığını söyledi.

Antik coğrafyacı Strabon ile Ptolemaios verdikleri bilgilerde, Karia bölgesine sınır olan Laodikeia ve Tripolis kentlerine yakınlığı ile Hierapolisin binlerce yıllık tarihi ve bu güne ulaşan eserleri insanları etkilemeye devam ediyor.

Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından MÖ. II. YY. başlarında kurulduğu ve Bergamanın efsanevi kurucusu Telephosun karısı Amazonlar kraliçesi Hiera’dan dolayı, Hierapolis adını aldığı bilindiğini belirtti.

Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki (MS. 60) büyük depreme kadar, Hellenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent, tüm Hellenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kenti görünümünü almıştır.

Şükür antik havuzda yüzdü
Roma İmparatorluğu Dönemi’nde Hierapolis ve çevresi tam bir sağlık merkezi durumunda olduğunu söyleyen Şükür, o yıllarda antik kente ve etrafına kurulan 15’ ten fazla hamama binlerce insan geldiğini, sağlıklarına kavuştuklarını söyledi. Bugün antik havuzu meydana getiren İ.S. VII. Yüzyılda oluşan depremde yıkıldığını söyledi. Sütunlu caddenin yanında yer alan sivil agoraya ait ion düzeninde yapılmış olan hamamın  (İ.S. I.yy) deprem sonucunda oluşan havuzun içine yıkıldığını belirtti. Antik havuzda yüzen Şükür, Antik Havuzdaki suyun sıcaklığı nedeni ile rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasının yanı sıra, birçok hastalığın tedavisi konusunda da etkili olduğunu bilindiğini ifade etti.