Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesi Ayrımı Kaldırılıyor

Adalet Bakanlığı Sulh Ceza ve Asliye Ceza mahkemeleri arasındaki ayrımı kaldırarak Sulh Ceza Hakimlikleri getiriyor.

  • 1318
Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesi Ayrımı Kaldırılıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

(CHA) - Adalet Bakanlığı Sulh Ceza ve Asliye Ceza mahkemeleri arasındaki ayrımı kaldırarak Sulh Ceza Hakimlikleri getiriyor. Bakanlık ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ile ilgili suçlarda ceza artırımına gidiyor.
Adalet Bakanlığı tarafında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan tasarıda Sulh Ceza ve Asliye Ceza mahkemeleri ayrımı kaldırılıyor. TBMM’ye sunulan teklife göre sulh ceza mahkemeleri kaldırılarak sulh ceza hakimlikleri kurulacak. Kurulan sulh ceza hâkimlikleri soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gerekli kararları verebilecek ve bu hakimlikler yargılama faaliyeti yapamayacak. Sulh Ceza Mahkemeleri'nin yargılamaya ilişkin görevleri Asliye Ceza Mahkemeleri'ne devredilecek. Takipsizlik kararlarına itiraz en yakın ağır ceza mahkemesi yerine, sulh ceza hâkimliğine yapılacak. Koruma tedbirleri ve itirazlar konusunda uzmanlaşma sağlanacak ve ülke genelindeki uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELER DÜZENLEMESİ

Tasarıda, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin düzenlemelerde ise esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi suçunun cezası 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası iken bu ceza 5 yıldan 12 yıla çıkarılıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin yargılamalar asliye ceza mahkemesi yerine ağır ceza mahkemelerinde yapılacak. Yapılan uyuşturucu ve uyarıcı madde ekimi kişinin kendi kullanımı için ise bu suç 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal suçunun cezası 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası iken yine bu suç 20 yıldan 30 yıla ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satma suçunun cezası 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası iken yine bu suç 10 yıldan 20 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin çocuğa verilmesi veya satılması durumunda ise hapis cezası 15 yıldan az olamayacak. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda ceza yarı oranında, örgüt tarafından işlenmesi durumunda ceza bir kat arttırılacak. Bu suçlardan mahkum olanların, koşullu salıverilme süreleri iki bölü üç oranından üç bölü dört oranına çıkarılacak. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis iken, 5 yıldan 10 yıla, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis iken, 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANAN KİŞİLER HAKKINDA DENETİMLİ SERBESTLİK KARARI VERİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

TBMM’ye sunulan tasarıda ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında denetimli serbestlik kararı verilmesinin önüne geçilecek. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında denetimli serbestlik kararı soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı tarafından verilecek ve bu kişiler hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecek, 5 yıl süreyle takip edilecek. 5 yıl içinde kişinin yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanması durumunda ise kamu davası açılacak. Bu süre içinde kullanmaması durumunda takipsizlik kararı verilecek. Uyuşturucu kullanan kişiler bu imkandan bir kez yararlanacak, yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaları durumunda doğrudan kamu davası açılacak.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇUNUN CEZALARI YAKLAŞIK OLARAK YARI ORANINDA ARTTIRILIYOR.

Meclis'e verilen kanun tasarısında hırsızlık suçları ile ilgili de düzenleme yapıldı. Tasarıda nitelikli hırsızlık suçunun cezaları yaklaşık olarak yarı oranında arttırılıyor. Konuttan hırsızlığın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis iken, 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Ayrıca kapkaç dahil nitelikli hırsızlığın 2. fıkrasında yer alan diğer hallerde 3 yıldan 7 yıla olan hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor. Gece vakti yapılan hırsızlığın cezası üçte bire kadar arttırılırken bu suç yarı oranında artırılacak.

Kanun tasarısında ceza infaz kurumlarında hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi de düzenleniyor. Hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumunda hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlülerin cezalarının infazının geri bırakılması için “toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmaması” gerekecek. Toplum güvenliği bakımından tehlikelilik unsuruna “ağır ve somut” kriteri eklenerek bu kavram daraltılıp somutlaştırılıyor. Şartları taşıyan mahkûmların ise cezalarının infazının geri bırakılması öngörülecek.

Meclis'e sunulan teklifte yapılan bazı değişiklikler ise şöyle:

Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçunun unsurlarının yeniden düzenlenmesi,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının aynı kişi hakkında bir kez verilmesi,

Yargılama giderlerinin tek başına temyiz nedeni olmaması,

Yurtdışında Türk kamu görevlisine bir yabancı tarafından rüşvet verilmesi durumunda Adalet Bakanı’nın izni aranmaksızın doğrudan soruşturma ve kovuşturma yapılması,

Türkiye dışında suç işleyip de Türkiye’de bulunan yabancının soruşturma aşamasında da geri verilmesi öngörülüyor.