Tarım İl Müdürlüğünden açıklama! 'İddialar gerçeği yansıtmamaktadır'

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orhan Türkoğlu'na uygulanan idari para cezası ile ilgili açıklamada bulundu.

  • 1059
Tarım İl Müdürlüğünden açıklama! 'İddialar gerçeği yansıtmamaktadır'
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “18.04.2019 tarihinde mahalli bazı yazılı basın yayın organlarında çıkan; ‘Orhan Türkoğlu’ndan Bürokrasi Tepkisi Üretim yaptığımız için mi ceza alıyoruz?’ başlıklı haberin içeriğinde; ‘Kastamonu’nun tanınmış esnaflarından Orhan Türkoğlu’nun yaptığı açıklamalarda, yatırım ve üretim yapmak isteyen kişilere gereksiz yere uygulanan cezalar nedeniyle engel olunduğu, doğan tayının kimliğini almak için dilekçe ile başvuruda bulunduğu, tayından kan alındığı, ancak resmi kurumlarda yaşanan gecikmeler neticesinde kimlik alma süresinin 2 ay içinde alması gerekirken 1,5 ay geciktiği, dolayısıyla müracaatın geç yapıldığından kimlik verilmediği ve 11 bin TL ceza kesildiği, yaşanan olayın kendisinden kaynaklanmadığı, memleket için üretim yapmak isteyenlerin cezalandırıldığı’ iddia edilmiştir.

Söz konusu haberde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle basınımıza ve kamuoyuna açıklama yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur.

İlimiz Daday İlçesi İnceğiz köyünde safkan İngiliz atı yetiştiriciliği yapan Orhan Türkoğlu’nun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne vermiş olduğu; ‘22.02.2018 tarihinde HELLO MAMA isimli kısrağından doğan tayının tescile esas muayenelerinin yapılarak tescil belgesi düzenlenmesi sürecinde yaşanan gecikmeden kaynaklı, tayının pedigrisini alamadığını ve mağduriyetinin giderilmesini’ talep ettiği 28.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, İl Müdürlüğümüzce konuyla ilgili detaylı bir inceleme yapılmış olup, söz konusu inceleme 15.04.2019 tarihinde sonuçlanmıştır.

Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Soy kütüğüne kayıt işlemleri; 19.04.2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi (1) Fıkrası gereği, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Bu kapsamda, safkan İngiliz ve Arap atlarından aşım işlemleri sonucunda doğan tayların tescil işlemleri için; tay sahiplerinin İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruları üzerine, şecere kaydının anlaşılması amacıyla DNA analizi için taylardan kan numunesi alınarak, Bakanlığımız, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilmekte ve gelen analiz raporu sonucu olumlu ise, tescil işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli tüm evraklar Bakanlığımız Yüksek Komiserler Kurulu’na sunulmaktadır.

Yukarıda bahsedilen yönetmeliğin Tescil ve Soy Kütüğüne Kayıt Bölümü 8. Maddesinde: ‘Türkiye’de doğan veya ithal edilen safkan Arap ve İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya vekilinin; dilekçe, tohumlama belgesi, DNA muayenesi için yatırılması gereken laboratuvar ücretinin yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon kararı ve tayın usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu İl veya İlçe Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır. Müracaat süreleri, Türkiye soy kütüklerine kayıtlı ve pedigrili safkan Arap veya İngiliz ana ve babadan Türkiye'de doğan kendi ırk vasıflarını haiz tayların, doğum gününden itibaren üç aydır. Bu süreler içinde bu maddede belirtilen belgelerle birlikte müracaatı yapılmamış tayların sahiplerine; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendi uyarınca cezai işlem tesis edilerek tayları kaydedilir.’ hükmü yer almaktadır.

Söz konusu haberde yer alan, doğan tayının tescili için zamanında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunulduğu iddiaları ile ilgili olarak; Orhan Türkoğlu’nun ne İl Müdürlüğümüze ne de Daday İlçe Müdürlüğüne 16.07.2018 tarihinden önce herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. At sahibi Orhan Türkoğlu, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verdiği 16.07.2018 tarihli dilekçesi ile; ‘HELLO MAMA’ isimli kısrağından 22.02.2018 tarihinde doğan tayının tescile esas muayenelerinin yapılarak tescil belgesinin düzenlenmesi talebinde bulunmuştur. Başvuruya istinaden Daday İlçe Müdürlüğü tarafından tayın şecere kaydının tespiti amacıyla 23.07.2018 tarihinde Kan numunesi alınmış, aynı tarihte taya çip takılmış olup, takiben alınan kan numunesi 27.07.2018 tarihinde Bakanlığımız, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne DNA analizi için gönderilmiştir. Söz konusu haberde bahsedildiği gibi, kan şişesinin kırıldığı ve 1-2 ay sonra tekrar kan alınması iddiasının, toplam 11 günlük başvuru ve kan alım-gönderim süreci incelendiğinde mümkün olamayacağı açıkça görülmektedir.

İlgili taydan alınan kan numunesinin, 27.08.2019 tarihli kan analizi sonuç raporuna istinaden; 10.09.2018 tarihinde, Daday İlçe Müdürlüğü’nce tayın eşkal muayenesi yapılarak 13.09.2018 tarihinde Bakanlığımız, Yüksek Komiserler Kurulu’na tescil işlemlerinin yapılması için sunulmuştur. Bakanlığımız, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tescil belgelerinin incelenmesi neticesinde, ‘Orhan Türkoğlu’na ait ‘HELLO MAMA 2018 TAYI isimli tayın başvuru dilekçesinin, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen 3 aylık süreyi geçtiği tespit edildiğinden, Türk Soy Kütüğüne kayıt edilemediği ve tescil evraklarının iade edildiği’ bildirilmiş olup, söz konusu yazı, işlem yapılmak üzere tayın tescil işlemlerini yürüten Daday İlçe Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen tay sahibi Orhan Türkoğlu’na; Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5996 sayılı Kanun’un 36 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) bendi uyarınca; (yeniden değerleme oranı dikkate alınarak) 11.368,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

At sahibi Orhan Türkoğlu 22 Şubat 2018 tarihinde doğan tayını, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dahilinde ‘doğumunu müteakip 3 ay içerisinde’ bildirmesi gerekirken,  Daday İlçe Müdürlüğü’ne 16 Temmuz 2018 tarihli başvurusu ile yaklaşık 5 ay geç bildirimde bulunmuştur. Dolayısıyla haber metninde belirtilen, ‘Kendisinden kaynaklanmayan, ancak Resmi kurumlarda yaşanan gecikmeler nedeniyle kendisine ceza kesildiği’ iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup; şahsa uygulanan idari para cezası, kendisinin zamanında bildirim yapmaması nedeniyle uygulanmıştır.

Ayrıca, adı geçen şahıs bu işlemleri yeni yapmayıp; kendi beyanında da belirtildiği üzere yıllardan beri yapmaktadır. Yani bu işin acemisi de değildir. Mahallinde yönetim anlayışı ile, bu tür iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı yapılması için; İl Müdürlüğümüz 19 İlçe Müdürlüğüne yıllardan beri yetki devri yapmaktadır.

Üreten, yetiştiren ve çalışan her müteşebbis; kurumumuz tarafından büyük saygı görmekte ve baş tacı edilmektedir. İl Müdürlüğümüz kanun, yönetmeli, ilgili mevzuat ve Bakanlığımız talimatlarına harfiyen uymakla görevlidir. Yetiştiricimize yapılan yüz yüze görüşmelerde tüm hususlar ayrıntısı ile defalarca anlatılmıştır. Bütün bunlara rağmen haklı olduğunu ve kurumun yanlış uygulama yaptığını iddia etmesi halinde konuyu yargıya taşıyarak itiraz edebileceği bilgisi kendisine şifahen ve resmen verilmiştir.”