'Yargıda her türlü şüphe aydınlatılmalı!'

Türkiye Barolar Birliği, 'Yargı mensuplarının yüklendikleri ağır sorumluluk, her türlü şüphenin aydınlatılmasını gerektirir.' açıklamasında bulundu.

  • 900
'Yargıda her türlü şüphe aydınlatılmalı!'

Türkiye Barolar Birliği, 81 il Baro Başkanlığının imzasıyla basın açıklamasında bulundu.

İddiaların bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu arasındaki resmi yazışmaların bir kısmı kamuoyuna yansımış ve gündem haline gelmiş; ardından bu konuya ilişkin yayın ve erişim yasağı getirilmiştir. Resmi yazışmalarda dile getirilenler soyut ve gerekçesiz söylemler değil, bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan iddialardır.

Yargının işleyişinde etik ilkelerin gözetildiğinin görülmesi, yurttaşların yargıya güvenini artırarak hukukun üstünlüğünü pekiştirecektir. Çünkü adaletin yalnızca tecelli etmesi yetmez; tecelli ettiğinin görülmesi de gerekir. Bunu sağlamanın yolu, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin inşa edilmesinden geçer. Münferit vakalarda, yargı mensupları hakkında en küçük bir şüphe dahi, bütün bir adalet ve yargı sisteminin sorgulanmasına sebep olacaktır. Zira yargı mensuplarının yüklendikleri ağır sorumluluk, tek bir şüphenin dahi varlığını kaldırmaz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan vakalar, hakimlerin tarafsızlığına şüphe düşürecek niteliktedir. Gelinen aşama itibariyle, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık niteliğini koruma görevi, başta Hakimler ve Savcılar Kurulu olmak üzere idari ve adli makamlara düşmektedir. Beklentimiz, ilgili kişilerin lekelenmeme haklarına da riayet edilmek suretiyle, adalet ve yargı sistemimizin bu tür iddialar karşısında ivedilikle harekete geçeceğinin açık bir şekilde gösterilerek, kamuoyunda yargının zarar görmesinin engellenmesidir. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının korunması için kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."