Dünyanın En İnsanî Savaşları: Hz. Muhammed (as) Dönemi Savaşları


     Hz. Muhammed ‘ in (as) yönettiği savaşlar, insanlık tarihi boyunca görülmüş ve görülecek olan en insanî ve en kansız savaşlardır. Tamamı asla taarruz amaçlı olmayıp, savunma amaçlı olan bu savaşlarda kendi konuşlandırdığı asker sayısının kimi zaman 10 katından fazla sayıda düşmanla savaşılmış ve her zaman fiilen zafer kazanılmıştır.

     İslâm Devleti’ nin sınırları 10 yıllık bir tebliğ hareketi ve siyasal çalışmadan sonra ortalama olarak günde 830 kilometrekare genişlemiş ve Efendimizin (as) son nefesini verdiği esnada 3 milyon kilometrekareden fazla bir alana yayılmıştı.

     Bu alan Rusya hariç, Avrupa büyüklüğünde ve o zaman üzerinde milyonlarca insanın yaşadığı bir alan olup, bu toprakların fethi için düşman saflarından sadece 250 kişinin öldürülmesiyle kazanılmıştır. Müslümanların kaybı ise; 10 yıllık dönemde 150’ yi geçmemektedir. İnsan hayatına verilen bu değer, insanlık tarihinde eşsizdir.

     Bu eşsiz veriler üzerinde derinlemesine düşünülmesi ve bilgi sahibi olunması şüphesiz her müslüman için elzemdir. Zira İslam düşmanları tarafından İslâm’ ı kelle uçuran, kol-bacak kesen bir terör diniymiş gibi gösterme çabalarına verilebilecek en güzel cevaplar bunlardır.

     Bu veriler ışığında bakıldığında kazanılan zaferlerin ve akın akın İslam' a koşan coğrafyaların; savaş esirlerini, 10 müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakan bir rahmet peygamberi (as) tarafından, kılıç zoruyla değil, sadece “yürek fethiyle” kazanılmış olabileceği açıkça görülecektir.

     Hz. Peygamber’ in (as) dönemindeki savaşların bugünkü savaşlarla adı dışında hiçbir ortak noktasının olmaması, O’ nun (as) savaşlarında söylediği şu sözün gerçekliğini göstermektedir. “Ben savaş peygamberiyim; ben rahmet peygamberiyim.” (İbni Teymiyye, Siyasetü’ş-Şeria, s. 8 vd)

     Hz. Peygamber’ in (as) dönemindeki savaşlarla ilgili bazı sayısal bilgilerden bahsedelim.  İbn Hişam’ a göre Hz. Peygamber (as) Medine’ den 27 sebeple ayrıldı. Ancak bunların sadece 9’ u savaş içindi. Pek çoğu askerî amaçla olmasa bile, aynı kaynağa göre seferler veya gönderilen müfrezelerin sayısı 38’ dir.

     Aşağıdaki liste, bazı nedenlerden dolayı zayiatla ilgili verilerin olmamasından dolayı detaylı değildir ancak yine de o dönemin savaşları hakkında bize kabaca bir fikir verecektir. (*)

     Bu listeye Raci ve Bi’r Ma’una’ da haince katledilen barışçı Müslüman elçiler (44 kişi kadar) dahil değildir. Aynı zamanda Benu Kureyza ile yapılan savaşta, savaş alanında öldürülmeyip teslim olmalarından sonra kendi seçtikleri hakem tarafından kutsal kitaplarındaki yasaların ve (Tesniye, XX. 13-14) kendi uygulamalarının tatbik edildiği (206. Paragraf) esirler hariç tutulmuştur.

     Bütün savaşlar için veriler elde edilmese bile öldürülen Müslümanların 150’ den ve öldürülen düşman sayısının da 250’ den fazla olmadığı düşüncesindeyiz. Hatta 30.000 müslümanla çıkılan, görünüşte hiçbir çatışma olmamakla birlikte Eyle ve Filistin’ in diğer kısımlarının Bizans İmparatorluğu’ ndan İslam topraklarına katılmasını sağlayan Tebük Seferi’ ni de göz önünde bulundurulmaktadır. (*)

     Vesselam...

     https://www.facebook.com/profile.php?id=100012799207636

     (*) Veriler Prof. Dr. Muhammed Hamidullah' ın "Hz. Peygamberin Savaşları" adlı eserinden alınmıştır. 

      

kenanozmen@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI