Aşk Yazarı Mustafa ÇİFCİ

AŞK İLE SEVGİ ARASINDAKİ FARK

Aşk Yazarı Mustafa ÇİFCİ

  • 432

Âşık mısınız? Yoksa Sadece Seviyor musunuz?

Aşk İle Sevgi Arasındaki Fark

Bu güne kadar uzanan insanlık tarihine baktığımızda yaşamı doya doya sevdirecek, hayatın kıymetini gösterip mutluluğu yaşatacak, tüm insanların kalbini huzurla, tebessümle dolduracak bir sevgi dünyasının yaratılamadığını görürüz.

Bu konuda fazla söze gerek!


İnsanlık, mutluluk yaratmada yetersizdir.

Birinci yüzyılda; açlık, sefalet, kaba kuvvet, tecavüz, kaçırma, kıskançlık, yaralama, öldürme, hırsızlık, hile, haksız kazanç vb. var mıydı?

Evet.

Tüm bunlar bugünde var mı?

Evet.

O halde insan değişmez.

Değişen insan değil, yaşama koşulları ve teknolojidir.

Oysa mutluluğun teknoloji ile ilgisi ne kadardır?

Bugün bizler mi daha çok mutluyuz, yoksa bizden önce yaşamış olanlar mı? 

Gerçek nedir?

Gerçek olan yaşamdır ve hepimizin bir tek hayatı vardır. Her canlının sevgiye ihtiyacı olduğu halde yaşayan tüm dünya insanları sevgisini birbirlerine vermede yetersiz kalmıştır. Bu gerçek tüm yüzyıllarda hiç değişmemiştir. Sanki hepimizde başkasına verecek kadar fazlası yokmuş gibi en yakınımıza bile bu sevgiyi vermeden almak isteriz. Oysa aynı şeyi karşımızdaki de bizden beklemektedir.

Gerçek,  aşk dünyamızın çıkmazda olduğudur.

Gerçek, mutsuzluğun var olmasıdır.

Ne kadar sevgi var?

Sevgi, hayatın temelini oluşturur ve yaşamın devamlılığı için zorunludur.

Sevgi, her şeyin başlangıcıdır.

Bu dünyada sevgi gündelik yaşamı sürdürecek kadar var dersek yanılmış olmayız.

Her şeye rağmen hayat sevgisiz olmaz.

Çünkü sevmediğimiz birisiyle hayatı paylaşamayız.

Sevmediğimiz birini özlemeyiz.

Sevmediğimiz yemeği yiyemeyiz.

Sevmeden mutlu olamayız.

Sevgi ile aşk arasında fark var mıdır?

Sevgi

Evrensel dünya görüşüyle ilgili bir durumdur.

Her şeyi sevebiliriz.

Bu her canlı için geçerlidir.

Toplumlar birbirine sevgi ile bağlıdırlar.

Kültür dediğimiz bağlantının temelinde sevgi ve sevmek yatar.

Sevgi, bağlılık ve süreklilik taşır.

Sevgi, içinde özel ilişkileri barındırmayacak kadar geniş anlamdadır.

Sevgi, içinde dostluğu büyütür, cinsel duyguların pazarlığına yer yoktur.

Seven insan aldatabilir mi?

Sevgi ile birbirine bağlı olan herkes birbirini aldatabilir.

Sevgide basit ve dar kapsamda çıkar ilişkisinin var olduğu doğrudur.

Farklı sevgilerde mevcuttur.

Sevgi, karşılıklı ilişkilere göre şekil değiştirebilir. Örneğin, eşinize kötü davranırsanız eşiniz sizi sevmez. Emrinizde çalışan insanlara kötü davranırsanız onlar da sizi sevmez.

Sevgi, olayları karşımızdakinin gözüyle görebilmeyi gerektirir.

Sevgi çaba ister. Sevgi zorluklara katlanmayı gerektirir.

Seviyorsanız bırakıp gidemezsiniz.

Aşk nedir?

Kişiye özel duygularla gelişir, yüreğine göre şekillenir.

Hissetme ya da algılamada farklılık gösterir.

İnsan bir aşka düştüğünde, “Sen çok farklısın, diğerlerine benzemiyorsun” gibi sözleri bolca kullanır. Oysa farklı olan âşık olduğu değil, tam tersi insanın kendisidir. Yaşadıkları aşkları değil, farklı birşey yaşamak ister, aradığı farklı olduğu için bulduğu da farklı gelir.

Aşkta bir çıkar ilişkisi yoktur.

İnsan âşıksa âşıktır.

Âşık olmak için tanışmak ya da belli bir süreyi birlikte geçirmek gibi kavramlar yoktur.

Bir görüşte aşka düşebiliriz. 

Oysa sevgi böyle değildir.

Dışarıda gördüğünüz insanı sadece fiziksel görünümüyle ilgi duymuş olsanız dahi sevemezsiniz. İnsanlar birbirini daha yakından tanıdıkça daha çok severler. İlişkilerde yalan söylememe, dürüst davranma, açık sözlü olmak sevginin çoğalmasına neden olur.

Sevdikçe saygı da artar.

Ve insan saygı görmediği hiç bir şeyi sevmez, bir zamanlar aşk duygusu beslemiş olsa da zaman içinde bu duygusu da yok olur.

Saygı, sevgiyi besleyen bir besin gibidir.

Saygının olmadığı yerde sevgide, aşkta fazla barınmaz. 

Sevgi, birden fazla kişiye duyulan duygular, aşk ise bir tek kişiye beslenen sevginin ileri derece yansımasıdır.    

Her şey değişmiş aşk değişmemiştir. Ne savaşlar ne yokluklar aşkı değiştirmeye gücü yetmemiştir. Aşk ateşe benzer. Yol üstünde gördüğü her şeyi yakıp yıkabilir. Yıktıkça, yaktıkça daha da güçlü hale gelebilir. Gücünü kendisinden alır. Ve bir gün her ateşin küle dönüşü olduğu gibi her aşkında sonu olabilir ama sevginin sonu olmaz.

Bunlar ve buna benzer duygular sevgi ile aşk arasındaki farklardır.


Yazarın Diğer Yazıları