Biz de Varız

İlimizde özel öğrenme güçlüğü eğitimleri

Biz de Varız

  • 522

Kadir Kesgin
Kastamonu Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Müdür Yardımcısı

1963 yılında ilk kez özel eğitimci Kirk tarafından ortaya atılan öğrenme bozukluğu kavramı, günümüzde okuma bozukluğu anlamına gelen disleksi ile eş anlamda kullanılmaktadır. (Erman, 2002)

Ülkemizde çocuklarda özgül öğrenme güçlüğünün görülme sıklığı oldukça yüksektir. (Salman ve Ark. 2016) Özel eğitim alanında yapılan çalışmaların kökeni eski tarihlere dayanıyor olsa da, bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve yapılan uygulamaların düzenlenmesi son 20 yıl içerisinde gerçekleşmiştir. Buna karşın özel eğitim alanında yapılan çalışmalar, sahadaki uygulamalarda ve uzman yetiştirme süreçlerinde sorunlar yaşandığını belirtmektedir (Özkardeş, 2012)

İlimizde bu soruna bir nebze olsun çözüm olabilmek adına, Kastamonu Valiliği, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitimi planlanmıştır.

Seminer 6 Aralık 2019 tarihinde veli, öğretmen ve idarecilerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı şeklinde başlamıştır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı binasında 4 gün boyunca (7-10 Aralık 2019 tarihleri arasında) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Cevriye Ergül ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıkmış tarafından Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitici Eğitimi verilmiştir. Eğitici eğitimine ilimizin farklı ilçelerinden Sınıf Öğretmenliği ve Rehberlik branşlarından 20 öğretmen katılmıştır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitici Eğitimi Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'in teşrifleriyle gerçekleştirilen sertifika töreni ile 10 Aralık 2019 tarihinde son bulmuştur. Verilen bu eğitim sonrasında eğitici eğitimine katılan 20 öğretmen tarafından ilimiz genelinde bulunan tüm kademe ve türlerde görevli olan, öğretmen ve idarecilerimize bir gün ile sınırlı olmak üzere 6 saatlik “Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitimi Semineri” verilmiştir.

Bu kapsamda il genelinde; Merkez ilçemizde 51 grupta bin 626 idareci ve öğretmene, ilçelerimizde 67 grupta bin 709 idareci ve öğretmen olmak üzere toplamda, 118 grupta 3 bin 335 idareci ve öğretmene farkındalık eğitimi verilmiştir.

Çeşitli mazeretlerinden dolayı eğitime katılamayan öğretmen ve idarecilerimize T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve E.5515793 sayılı yazısı doğrultusunda, normalleşme süreci ile birlikte Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitimi Seminerleri planlanmak suretiyle eğitimden geçmeleri sağlanacaktır.

Yazarın Diğer Yazıları