Emin EĞRİ

Afet bölgesi Karadeniz!

Emin EĞRİ

  • 642

Geçen yıl 11 Ağustos 2021'de yaşadığımız BOZKURT afetinin senesi dolmadan yeniden afete yakalandık. Neyse ki can kaybı ve maddi zarar önceki kadar olmasa da büyük zararlar var.

Bozkurt, İnebolu, Cide ve Şenpazar bölgeleri ağırlıklı olarak afete maruz kaldı.

Bu afet gösterdi ki, en büyük zarar sağlıklı yapılmayan yapılarda. Bilhassa köprüler ve gereği gibi yapılmayan binalarda görüldü.

Nedense devletin yaptırdığı köprüler adeta maket gibi yıkıldı. Malzemeden ve denetimden eksik olduğu gerçeğini de yüzümüze çarptı!

Cumhurbaşkanı yetkililerin raporları doğrultusunda altı ili "AFET BÖLGESİ" ilan etti.

AFET BÖLGESİ NEDİR?

Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir.

Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için şu şartlar aranır: Hane sayısının 100’den az olan yerlerde konutların 1/10’nun, nüfusu 50.000'den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000’den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

•         Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması
•         Tarım ürünlerinden en az 1/3’nün zarar görmüş olması
•         O yerdeki yol, su elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması
•         Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

Afet bölgesinde yaşayanlara hangi imkanlar sağlanır?

Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkanı sağlanır.

Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.

Eğitimi aksayan öğrencilere ek sınav imkanı sağlanır ve merkezi sınavlarda (YGS-LYS, SBS, ALES gibi) öğrencilere ek puan verilir.

Şimdi vatandaşlar devletten yasanın uygulanmasını beklemektedir. Bilhassa konaklama ve ulaşım alt yapısı bir an önce ele alınmalı ve yaralar sarılmalıdır.

Hepimize geçmiş olsun. Doğanın şakası yok, tedbir ne ise önceden almak her ne kadar maddi zararı önlemese de, can kaybının önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Yazarın Diğer Yazıları