Mahir DEMİRKOL

Başımızdan neler geçmiş meğer!!!

Mahir DEMİRKOL

  • 636

Kitabın ve imanın ne olduğunu henüz bilmeyen (Şûrâ 42/52) kendisine bu vahyin/Kur’anın verilmesini ummayan bir peygambere (Kasas 28/86) gece yarsısında (Kadr 97/1)  inmeye başlayan ilk ayetlerde  “ İnsan” denen varlığının nasıl olduğu konusu üzerine kafa yorması istenildikten sonra… (Alak 96/2)

…………………………………………………….

İnsanlık;

Dünyanın kuruluşundan bu yana geçen zamanın ne kadar olduğunu bilmeden ve ana rahmine düşmeden önce anılmaya bile başlamayan (İnsan 76/1) yani hiçbir şey değilken (Meryem 19/66) Allah’ın meleklere böyle bir varlık yaratma bilgisini paylaşmasıyla başlamış meğer… (Bakara 2/30)

Her şeyin yaratılmasının ilk elementi olan ve H2o gazların birleşmesi ile meydana gelen  suyun her şeyin özü olduğu gibi (Enbiya 21/30) her hareket eden canlının dolayısıyla da insanın insan suretine bürünmeden evvelki  ilk oluşumu “su” imiş meğer…(Nûr 24/45)

Allah’ın, daha yaratılmamış bir varlığa “ol” demesinin ardından, o olmayan varlığın bu emri telakki edip olmak için harekete geçerek (Âli İmrân3/59) bizim anlayamadığımız/kavrayamadığımız bir şekilde Allah’ı anmasıymış meğer… (İsrâ 17/44)

İlk defa çamurdan yaratılmaya başlanan insanın (Secde 32/7)  toprak ile buluşmasının ardından  (Fâtır 35/11) toprağın  yapışkan olma özelliğine (Saffaât 37/11) ilaveten havada kurumuş çamur olma özelliği ile (Rahman 55/14 ) özlü, kara ve kokuşmuş balçık olan (Hicr 15/26)  pişirilmiş, özünde azda olsa ateş barındıran bir tarafımız varmış meğer… (Rahman54/14)

Cinlerinde dumansız ateşten yaratılması göz önünde bulundurulursa (Hicr 15/27) cinlerle bu anlamda ortak özelliği olan, peşi sıra bedenin son kullanma tarihinin belirlenmiş olduğu (En’am 6/2)  bir süreçten geçmişiz meğer…

İnsanın sükûnet ve sevgi bulması için  yaratılan eşi ile (Rûm 30/21) dilediği gibi  (Bakara 2/223) beraber olduktan sonra (A’raf 7/189) erkeğin sırt bölgesinden çıkan (Tarık 86/7) zayıf ve basit suyun/meninin (Mürselât 77/20) hepsinden değil de sadece sperm taşıyan hücrelerden geçerek (Tarık 86/6) akrabalık bağlarının oluştuğu (Furkân 25/54) süreçten geçmişiz meğer…

Döllenmiş yumurta ile buluşup (Fâtır 35/11) sağlam bir yerde kalmasına imkan veren  (Mü’minun 23/13) rahim duvarında asılıp sallanan ve emriyo halini alan, aslî unsurları oluşmuş ama talî unsurları henüz oluşmamış (Hac 22/5) süreçten geçmişiz meğer…

Kemikleri tamamlandıktan sonra  kemiklere et giydirilen (Mü’minun 23/14) giydirilen bu etlere mahşerde konuşma yeteneği verilecek şekilde tasarlanan (Fussilet 41/20) ana rahminde  şekil (Âli İmran 3/6) ve renk verilen  (Rûm 30/22) yaratma  tamamlandıktan sonra organlara işleyiş ve  ölçü verilen  (Abese 80/19- İnfitâr 82/7) kendisine ruh üflenerek insan olma özelliğinin yanısıra (Sâd 38/72) Allah’ın insanın fıtratına doğruyu bulma yetisi yerleştirerek  (A’raf  7/172)  ve belirli bir süre ana rahminde tutulan (Hac 22/5) süreçten geçmişiz meğer…

İnsana bilgi öğreten ve onu da öğrenmeye açık kılan (Rahman 55/2) hatta kargadan bile bir şeyler öğrenmenin mümkün olduğu (Maide 5/31) kendisini ifade etme becerisi (Rahman 55/4)  kalem kullanımı ve yazıyı kaydetme  yeteneği verilen (Kalem 68/7- Tûr 52/2) bu yeteneklerle teçhiz edilmiş bir insanı  yok etmenin Allah’a ve Resul’üne savaş açmak olup (Maide 5/33) dünyadaki tüm insanları imha etmek anlamına gelen bir değer üzerine yaratılmışız meğer… (Mâide 5/32)

Bu verilen nimetler sayesinde (İbrahim 14/34)  yarattıklarının çoğundan üstün kılınan (İsrâ 17/70) akl eden kalp (Hac 22/46) gerçeği görecek gözler (Beled 90/8)  hakikati  işitecek kulaklar (Nahl 16/78) doğru yol bulmak için ışık (A’raf 7/157) gönülde kemikleşmiş çarpık fikirlere şifa olacak (Yûnus 10/57) bir kullanma kılavuzu verilmiş meğer..

İnsanların hem cinsi olan (Kehf/ 18/110) peygamber gönderip (Tevbe 9/128) bireyi özgür bırakan (Bakara 2/256) salih ameller sayesinde meleklerin kıdemini geçen (Beyyine 98/7) yanlış tutumlarda ise hayvanları aratan (Furkan 25/44)  dahası yaratılmışların en tehlikelisi olma potansiyeli olan (Enfal 8/22)  dikkat edilmesi gereken (Tağâbün64/14) bir varlıkmış meğer…

İnsanın hayatının bazı safhalarında güçlü yanlarının ön plana çıktığı (Rûm 30/54) torun torba sahibi olup gönlünün huzur dolduğu (Nahl 16/72) hayatının sonlarında  ise adeta çocuklaşacağı (Yasin 36/68) beyin hücreleri öldüğü için de dediğini bilmeyen, önceden bildiklerini de unutan (Nahl 16/70)  bir yapıda dizayn edilmişiz meğer…

Uykuya daldığında bedeninden çıkan, uyandığında ise geri gelen ruhun, geri gelmemesi  demek olan ölümün sonucu olarak (Zümer 39/42) kimi insanın toprağa (Abese 80/21)  kiminin de topraksız mekanlarda kalabileceği bir süreçten geçecekmişiz meğer… (Kamer 54/7)

Sonuç itibari ile verilen her nimetten (Duhâ 93/11)  sorguya çekilecek olan bir insan… (Tekâsür 102/8- Zühruf  43/44)

Dua ile…

Yorumlar 8
Süheyla YALÇIN 29 Haziran 2019 10:18

MAŞALLAH ÇOK GÜZEL. YALNIZ AYETLERİN YERLERİNİ BİZ KUR'ANDA BULMAKTA ZORLANIYORUZ. ÇÜNKÜ FARKLI SÛRE VE AYETLERİ ARA ARA BİR HAL OLDUK :)

Hasan Çakmak 28 Haziran 2019 20:57

Ben çok beğendim. Ancak Kur'ana hakim bir kafanın yazacağı bir yazı olmuş..Kur'anı sadece mealden okumanın yetersiz olacağını ve tefsir okumalarının yapılması gerektiğini anlatan bir yazı. Bu kadar ayeti bir araya getirip ortaya böyle uyumlu bir yazı yazmak kolay değil. Allah razı olsun sizden.. Selamlar...

Mahir Demirkol 02 Nisan 2019 00:10

Sayın Hakan Demir. Ayetleri özellikle seçiyoruz ki Kur'anin muhtevası anlaşılsın için. Bu çalışmalar Kur'anin sadece Ölüler için okunmaması gerektigini ve içinde daha nelerin olduğunu ümmetle paylaşmak, onları bilinçlendirmek adina yapılan çalışmalardır. "Kuran-i Kerimdeki peygamberi tanıyor muyuz" adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederim. Peygamber (s.a.v) in sünnetleri ve hadisleri Kur'a in peygamberî tefsirleridir. O nedenle peygambersiz bir din anlayışını benimsemek müslüman olmamayı zorunlu kılar. Çizgimiz Kur'ansiz müslümanlık değil, Sunneti içine alan Kur'anciliktir. Dinde zaten budur. Eğer bir yerde peygamber (a.s) yoksa orda din yoktur vesselam.

Hakan Demir 27 Mart 2019 23:12

Hocam, okunası bir yazı olmuş maşAllah. Ancak, yazınızda hiçbir hadis göremedim.Kur'an bize yeter, sünnete gerek yok anlayışıyla hareket eden fikri akımla aranızdaki bağı ya da farkı merak ettim.Bu hususa açıklık getirebilir misiniz.saygılarımla

Semra dogan 17 Mart 2019 23:13

Ellerinizi ve yureginize sağlık yine tam bir basari

Vural misoglu 17 Mart 2019 22:08

Allah razı olsun hocam

Ayşe özturk 17 Mart 2019 21:58

Kuran-i Kerimimiz ne büyük bir kitap. Kur'anin her tarafını anlayip ayetleri birlestirince ortaya neler çıkıyor. Elinize yureginize saglik.. Hafızlık ne büyük bir mimet....

Ahmet Yaşar Erden 17 Mart 2019 20:16

Mükemmel kuran daki ayetler sureler ile bütünleşmiş yaşamın her safhasını, ölümün her safhasını öldükten sonraki hayatın her safhasıni anlatan bir yazı Allah'ın selameti üzerine olsun inşAllah

Yazarın Diğer Yazıları