Mahir DEMİRKOL

Cehennemin yaşam standartları!

Mahir DEMİRKOL

  • 401

Allah’u Teâla insanı yarattıktan sonra onların kolayca anlayabileceği (Kamer 54/17-22-32-40) bir tarzda,  ayrıca  hidayet  kaynağı olan kitabı  (Nahl 16/64) müjdeleyici ve uyarıcı (Ahzâb 33/45) bir Peygamberi de göndererek kendi kanunlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.(Hûd 11/1)

İnsana doğru ve yanlış yolu göstererek hangi yola gideceğinin kararını kendi hür iradesi ile vermesi istenmiş (İnsan 76/3) bu kararın sonucu olarak yaptığı eylemlere göre mahşerde hangi kategoride sahne alacağı bildirilmiştir.(Şûrâ 42/7-)

Cehennemî yaşamın rezervi aslında dünyadan yapılmış olup, ölüm esnasında  Meleklerin yüzlerine ve arkalarına vurması ile başlayan (Enfâl 8/50-) ellerini uzatıp ruhunu çıkartılması ile devam eden (En’âm 6/93) onların ölüm esnasında tekrar dünyaya dönüp iyi işler yapmak için yalvarıp (Mü’minûn 23/100) ama hiçbir gücün onları geri döndürememesi ile (Vâkıa 56/87) son bulan ilk yolculuk hatırasının ardından…..

KONUKLARINI  uzaktan  gören cehennemin öfke krizine girip kükremesi (Furkân 25/12) günahların çeşitliliğine göre tasnif edilen yedi kapı kapasiteli (Hicr 15/44) ve her birinin girişleri oldukça dar olan (Furkân 25/13) içindeki ateşe zaman zaman müdahale edilip arttırılan (İsrâ 17/97) bir mekan!

Doymak  bilmeyen yapısı ile dile gelen (Kaf  50/30) etrafı duvarlar ile çevrili (Kehf 18/29) içinde kuyusu olan (Meryem 19/59) üzeri uzun sütunlarla kaplı (Hümeze 104/9)  kapıları kilitli (Beled  90/20) bir mekan!

Elleri ve ayakları uzun zincirlerle (Hâkka 69/32) aynı zamanda günahkarların birbirlerine bağlı (İbrahim 14/49)  yaka paça itilip kakılarak (Rahmân 55/41) ve oraya girenin ağzından lanet cümleleri dökülecek olan (A’râf  7/38) bir mekan!

İnsanın ayaklarının altından ve başının üstünden (Ankebût 29/55) yanlarından ve arkasından (Tevbe 9/35) yani dört bir çevresinden azaba hedef olan ve her birini inim inim inlettikten sonra (Enbiyâ 21/100) nefes nefese bırakıp hıçkırıklara boğan (Hûd 11/105) bir mekan!

Derilerine konuşma izini verilip her şeyi anlattıktan sonra (Fussilet 41/20-21) yanmaya başlayan yandıkça soyulan derilere, azabı tekrar tatmaları için yenilenme emri verilen (Nisâ 4/56) ateşin etkisinden dolayı dişleri dışarı çıkartan (Mü’minûn 23/104) ateşin bir annenin yavrusunu sarmaladığı gibi sarmalayan (Kâri’a 101/9) bir mekan!

Acıdan dolayı oradan çıkma teşebbüsüne yeltenip engellenen ve “azabı tatmanız gerek” diye geri iade edilen (Hac 22/22) azabın hafifletilmesi için bir güne bile razı olunup görevliye dil dökülen (Mü’min 40/49) bir mekan!

Hararetten dolayı su istenilen (A’râf /50) karşılığında ise boğazından aşağı bir türlü geçmeyen (İbrahim 14/16-17) geçse bile bu seferde bağırsakları parçalayan (Muhammed 47/15) yüzü tanınmaz hale getiren iğrenç bir irinli su ile servis yapılan (Kehf 18/29) bir mekan!

Açlığını bile gidermeyen dikenli çalılar (Gaşiye 88/6-7) yenildiğinde erimiş maden gibi karını kaynatan (Duhân 44/45) kökleri cehennemin en alt zemininden beslenen (Sâffât 37/64)  zehirli bir ağaç olan (Duhân 44/43) yemek menülü bir mekan!

Derdini anlatacak yakın bir dostu bile olmayan (Hâkka 69/35) faydasız dostlardan dolayı öz eleştiri yaptıran (Furkân 25/28)  kendilerini yoldan çıkaranlara azabının kendisinden fazla olmasını isteten (Ahzâb 33/68) bir mekan!

Ölüm esnasında yalvarmalı nakaratların (Mü’minûn 23/100) cehennemin içinde de devam ettirtten (Fâtır 35/37) bir mekan!

Kendi bedenleri ile uyumlu elbisenin (Hac 22/19)  hemen tutuşup alev alan ve yüzünü dağlayan özelliği ile (İbrahim 14/50) ölümün temenni edilip “Ret” kararı verilen ölümsüzlük diyarı (Furkân 25/14) bir mekan!

Ya Rabb!  Kurtuluşu olmayan cehennem azabını bizlere gösterme.(Furkân 25/65)

Zihin  dünyamda  bir  yığın  ayetler  olmasına  rağmen,   yüreğimin  takatı   bu  kadarına dayanabildi. ALLAH’IM BENİ AFFET.

Yazarın Diğer Yazıları