Gökyüzünde neler oluyor? - Mahir DEMİRKOL

Gökyüzünde neler oluyor?


Allah’ın sunduğu nimetleri insanoğlu saymaya kalksa ebette buna gücü yetmeyecek olması (İbrahim 14/34)  gece ve gündüzün ardı ardına gelerek (Furkan 25/62) insanlığa hizmet eden (İbrahim 14/33) güneşin ışık ve ısı (Yunûs 10/5) ayın da ışığı yansıtan olması  (Furkân 25/61) dahası gökteki her şeyin (Casiye 45/22) kendisini tanıyıp ibadet  etmesi için gönderilen insana (Zariyat 51/56) amade kılındığı ayrıca bereket kaynağı (Mü’miun23/18) olan bir mekan.

Sema’nın ve yerin aslında önceden bir olup  sonradan ayrıldığı (Enbiyâ 21/30) duman haline dönüşüp (Fussilet 41/11) yaratmanın 3.aşamasını teşkil eden ve  aynı zamanda vahiy alma özelliği olan (Fussilet 41/12) aşama aşama katmanları (Nuh 71/15) ve yer yüzü ile arasında mesafeler olan (Ğaşiye 88/18) kendisine ne kadar bakılırsa bakılsın asla bir uyumsuzluk görülemeyip gözlerin bile aciz kaldığı (Mülk 67/7-8) her an genişleyen (Zâriyât 51/47) insanların gök’ün bir bölümüne ulaştığı halde kendisinde bulunan muhteşem sistemi gösteren (Yûsuf 12/105 ) ayrıca Allah’ı gürleyerek tesbih eden (Ra’d 13/13) bu gürlemeden meydana gelen elektrik akımı ile gözleri alan (Nur 23/43) bir mekan..

Amaca yönelik olduğu için de (Yunûs 10/5) hareket eden gezegenleri (Yasin 36/40) hava boşluğunda barındıran çift  kanatlı hayvanları (Nahl 16/79) koyduğu denge ile havada tutan (Rahman 55/7) kendi içinde gezegenler/yıldızlar ile (Saffat 37/6) süslü (Hicr 15/16) direksiz gördüğümüz (Ra’d 13/2) Allah’ın kudreti ile havada tutulmazsa yok olacak olan  (Sebe’ 35/41) bir mekan..

Nimet  ve  belaların yani bütün işlerin insanlığın ameline bağlı olması (Maide 5/65) insanın eylemlerindeki  oluşumlarına göre bereket  (A’raf 7/96) veya musibet olarak yer yüzüne tekrar inmesi (Kamer 54/12)  Allah’ın gökle konuşup göğün ilahi sözü anlayıp emre boyun eğdiği yer kürenin gök’e zaman zaman eşlik ettiği (Hûd 11/44) ve Allah’ın işlerinin bir bölümünü oradan yürüttüğü (Secde 32/5) bir mekan..

Allah’a ortak koşanlar için neredeyse çatlayacak olan (Meryem 19/90) bir mekan..

Cinlerin  gökten  melek konseyindeki  üyelerin  kendi aralarındaki gündemini takip edip (Zümer 38/69) bilgilere  virüs karıştırmak için kulak hırsızlığı yapmaya yeltendiğinde (Hicr 15/18) sayılarını Allah’tan başka kimsenin bilmediği orduların bir bölümü ile (Müddessir 74/31) kendilerine kuvvetli ve donanımlı ordular ile (Cin 72/8)  gönderilen alev topu (Hicr 15/16) ve devamlı azabı da olan (Saffat 37/10) bir mekan…

Yeryüzüne bir ölçü ile (Mü’minün 23/18) tatlı (Furkan 25/48) hijyen (Nahl 16/10) tuzsuz (Vakıa 56/70) indirilen suyun sadece insana değil, toprağa (Yasin 36/33) hayvanlara (Naziat 79/33) ve her şeye düzenli taksim edilen (Furkan 25/50) Allah istemezse suyunu esirgeyecek (Mülk 67/30) olan bir mekan..

Yerin ve göğün yaratılışı insanları yaratamaya göre daha hacimli olan (Mümin 40/57) bir mekan.. –Biz insanlığın algısına göre tabi ki. Yoksa  Allah’ın bir iş yaparken büyük iş küçük iş diye ayrım yapmaz, zira o her şeye kadirdir (Bakara 2/109)

Rüzgarın yağmur yüklü bulutları itmesi ile meydana gelen yağmurun ölmüş toprağa hayat müjdelemesi (Â’raf 7/57)  bazı meslek gruplarını sevindiren (Rûm 30/48) bir mekan.. 

Kıyamet zamanı aniden (Muhammed 47/18) yarılarak (Müzzemmil 73/18) rol değiştirecek olan (İbrahim 14/48) fıtrat değiştirip (İnfitar 82/1) bulutları ile yarılıp meleklerin ineceği (Furkan 25/25) çalkalanıp (Tur 52/9) kapılar oluşturacak olan (Nebe’78/19) rulo kâğıdı gibi dürülecek olan (Enbiya 21/104) bir mekan…

Dua ile..

kurrahafizz14@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 1

  • Yunus | 04 Kasım 2019 08:37

    Allah razı olsun hocam değerli bilgilerinizden istifade ediyoruz

YAZARIN SON 5 YAZISI
19May

Allah'ın amaç ve hatırlatması

06Ara
24Kas
03Kas

Gökyüzünde neler oluyor?

07Tem

Hz. Nuh (a.s)'tan bize kalanlar