Kur’an-ı Kerimdeki Peygamberi tanıyor muyuz? - Mahir DEMİRKOL

Kur’an-ı Kerimdeki Peygamberi tanıyor muyuz?


Allah’û Teâla’nın din olarak İslam’ı seçip uygun gördüğünü (Mâide 5/3) ve hiçbir koşulda başka bir dini oluşumu kabul etmediğini (Âl-i İmrân 3/85) biz insanlara bildirmektedir.

İslam ailesinin son Peygamberi (Ahzâb 33/40) ve aynı zamanda cahiliye toplumunun ilk öğrencisi olan (Şûrâ 42/52) gelen vahiylerin öncelikle kalbinde yer eden (Bakara 2 /97) Hz. Muhammed (s.a.v)’i ne kadar tanıyoruz?

Peygamberlik görevi verildikten sonra artık oturmanın olmayacağını (Müddessir 74/2) temiz ve tertipli bir imaj ile onlara tebliğ etmesi gerektiğini (Müddessir 74/4) vereceği öğütleri Kur’an ile yapması gerektiği bildirilen (Kaf  50/45)  bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Allah’tan aldığı mesajları ilk önce yakınlarına (Şu’arâ 26/214) ve onların anladığı dil ile (İbrahim 14/4) tebliğ etmek ile emrolunan ve bu süreçte baba yarısı konumunda olan biri tarafından kendisine yapılan zulmün, Allah katında gazaba dönüştüğü (Tebbet  111/1-5) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Allah’u Teâla’nın tebliğ etme alanının ikinci ayağı olarak Mekke ve çevresini (En’âm 6/92) bir adım daha ileri giderek ulaşabildiği herkesi (En’âm 6/19 )  Kur’anın aydınlatıcı (Şûrâ 42/52) mesajları ile tebliğ etmekle yükümlü tuttuğu bir elçiyi ne kadar tanıyoruz?

Kendisine verilen vahiyleri olduğu gibi aktarmadığında Allah’ın kendisini nasıl cezaya çarptıracağı (Hâkka 69/44-45-46) Allah’ın yardımı olmasaydı kafirlerin onu etkileyebileceği ve kendisinin de onlara meyil ettiği takdirde dünyasının ve ahiretinin nasıl olacağı bildirilen (İsrâ 17/74-75) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?.

Hiçbir Müslüman erkek ve kadının Peygamberin tebliğ ettiği ilahi vahye  karşı söz söyleme hakkı olmayacağı (Ahzâb 33/36)  kendisine itaat edildiğinde bu itaattin Allah’a itaat olduğu bildirilen (Nisâ 4/80) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?.

Kendisinin bile yine kendisine tabi olması gerektiği (Yûnus 10/15) kendisine tâbi olunduğunda “Bağışlanma ve Allah’ın sevgisi” gibi iki rahmet kazanılan (Âl-i İmrân 3/31) aksine ondan yüz çevirmenin küfür anlamına geldiği (Âl-i İmrân 3/32) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Sahabileri ile konuştuğu sözlerin Kur’an-ı Kerimde ayet hüviyeti kazandığı (Âl-i İmrân 3/124) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

“Babasının, oğlunu bildiği gibi” Hz Muhammed (s.av)’in “Peygamberliğini” bilip, ısrarla onu inkar etmelerinden dolayı (Bakara 2/146--En’âm 6/20) içi daralan (Hicr /16/92) bir nebiyi ne kadar tanıyoruz?

Dedesi Hz Nuh (a.s) ın yaptığı gibi (Nûh 71/28) Müslüman erkekler ve kadınlar için mağfiret dilemesi istenen (Muhammed 47/19) onlar için yaptığı duaların insanların  gönül dünyasında bir karşılığı olan (Tevbe 9/103) iman edenlere şefkat abidesi olup başlarına bir sıkıntı gelme ihtimaline bile üzülen (Tevbe 9/128) büyük ahlak üzere olduğu bildirilen (Kalem 68/4) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?   

İslam’ı anlatmaya çalışan bir Peygamberin muhatapları tarafından; iftiracı (Furkan 25/4) şiir besteleyen şair (Hakka 69/41) çok yalancı ve büyücü (Sâd 38/4) kâhinlik yapan (Hakka 69/42) deli olan (Kalem/68/51) aldığı vahiyleri birileri tarafından öğretilen (Duhân 44/14) kendisini hapse atma, sürgün ve öldürme planlarını yapanları bile (Enfal 8/30)  iman etmediklerinden dolayı kendini heder eden (Şu’arâ 26/3) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Kendinden önce gelen Peygamberlerin yoluna uyması gerektiğini (En ‘âm 6/90) onların hayat kesitlerinden bir bölümünü (Mü’min 40/78) kalbini kuvvetlendirmek için aktarıldığı (Hûd 11/120) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

İslam mücadelesi uğruna savaş arefesinde moralleri bozulmasın diye rüyasında düşmanlarını az gösteren (Enfâl 8/43) düşmanlarına da onları çok gösteren (Âl-i İmrân 3/13) savaş esnasında; Allah’ın, kendi zatına ve meleklerine görev taksimi yapıp elçisine ve iman edenlere destek olduğunu (Enfâl 8/12) bu desteğin beş bin (Âl-i İmrân 3/125) üç bin (Âl-i İmrân 3/124) ve ayrıca bin melek (Enfâl 8/9) olmak üzere toplam dokuz bin melek ile yardım yapıldığı bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Peygamber olmasına rağmen herhangi bir şey temenni ettiğinde Allah’ın yardımı olmadan şeytanın kendisine şüpheler vermesinden etkilenebilecek bir beşer yanı olan (Hac 22/52 ) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

En sevdiğine bile Allah’ın izni olmadan hidayet edemeyen (Kasas 28/56) elinde geleceğe dair bir belge olsaydı “Daha çok hayır yapacağını ve başına gelecek musibetleri de engelleyeceğini” söyleyen (A’râf  7/188)  ve her şeyi ile Allah’a teslim olan (Neml 27/91) kendisinin bile mahşerde ne ile karşılaşacağını bilmeyen (Ahkaf  46/9)  mahşerde hesaba çekilecek olan (A’râf 7/6 ) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?.

Evine yemek yemeğe gelen misafirlerinin yemek sonrası evde fazla oturmalarından dolayı onlar üzülür diye bir şey söylemekten haya eden (Ahzâb 33/53)  bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Melek olmadığını bilinen (Kehf 18/110) beşer vasıflı bir Peygamberin dünya işlerinde aldığı yanlış kararlardan sonra ilahi müdahale ve uyarı ile karşılaşan (Tahrim 66/1- Tevbe 9/43) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?.

Mahşerde Kur’an-ı Kerimden uzak kalan ümmetini Allah’a arz edeceğini bildiren (Furkan 25/30)  bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

Son olarak; Peygambere itaat etmeden Allah’a itaat etmenin hiçbir getirisi olmadığını (Nisâ 4/80) ve Peygamberinin Peygamberliğine şahit olmak isteyenlerin Kur’an Kerim bilgisine sahip olma şartı getirilen (Ra’d 13/43) bir Peygamberi ne kadar tanıyoruz?

kurrahafizz14@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 2

  • muhammed | 16 Mayıs 2018 21:47

    mükemmel bir yazı. tebrikler

  • ahmet keskin | 15 Mayıs 2018 21:37

    güzel.

YAZARIN SON 5 YAZISI
19May

Allah'ın amaç ve hatırlatması

06Ara
24Kas
03Kas

Gökyüzünde neler oluyor?

07Tem

Hz. Nuh (a.s)'tan bize kalanlar