Mehmet USTA

Güneşe gölge - Yağmura..!

Mehmet USTA

  • 398

Türkiye "yol geçen hanı" değildir.
Türk milleti tarihi kökleri itibarıyla dünya medeniyetine ışık tutan, yön veren, hak-hukuk ve adalet eksenli yönetim anlayışıyla beşeriyetin inkılab ve terakkisine etken ve aracılık etmiş özlü ve köklü bir millettir.

Tarihi kök- miras ve birikimlerinden edindiği tecrübe ile yeryüzünün tüm mazlum ve mağdurlarına el uzatmış, omuz vermiş, kol kanat germiş, mucibince; zulmün ve zalimin karşısına dikilmiştir.

Mesela... Son yy.da Çanakkale'de yedi düvele karşı giriştiği bağımsızlık (ölüm-kalım) savaşı esnasında bile...

Karşı cephenin mevzilerinde yaralı halde bulduğu düşman askerlerini dahi sırtında taşıyarak cephe gerisinde tedaviye götürmüştür ki; şehitliğimizin hemen yanındaki Anzak anıtı bu gerçeğin müşahhas örneğidir.

Yine ... T.C. Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve asil Türk Milletinin Çanakkale-Gelibolu-Sakarya-Dumlupınar zaferlerimize" rağmen...
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözüyle deklare ettiği "Dünya Barışı" adına en muteber katkı...
Asil Türk Milletinin asıl ve nihai hedefinin İNSANCA YAŞAM, İNSAN HAKLARI, BİREYSEL ve TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN HERKESE- HER KESİME MAHSUS... Evrensel bir kavram ve insan haklarına saygılı yaşama biçimi ve modelidir.

Tüm bu tarihi gerçekler ve bilgiler ışığında... Bir kez daha başa dönmek gerekirse T.C. Devleti... 3 dünya ülkelerinden birisi değildir, olamaz da...

T.C. Devleti  "Yol geçen hanı" da değildir.
Hırsızın-arsızın-nursuzun-uğursuzun kol gezeceği, at koşturacağı, oyun oynatacağı yer değildir.

Hele-hele... Vatanı-toprağı-ülkesi ve milleti savaş ve tehdit altındayken... cepheden kaçıp gelenlerin,
Ana-baba-yar-diyar-kardeş-bacıyı ateşin içinde bırakıp göçen korkak ve ürkeklerin sığınabileceği Otel-Motel-Hotel asla değildir.

T.C. Devleti elbette... Mağdura-mazluma-garip-gurebaya yardım eder.
Lakin T.C. Devleti... Hesapsız-Kitapsız-Plansız-Projesiz... Karaborsa-Karabalta-Mafyavari yönetilebikecek bir yapı da değildir.

İlanihaye T.C. Devleti ... Laik-Demokratik-Sosyal bir Hukuk Devletidir.

Anayasasında tarif bulan bu yapısıyla T.C. Devletinin KURUM ve KURULUŞLARI vardır ve mevcuttur.

-Hariciyesi,
-Dahiliyesi,
-SB,
-MEB...
Elçiliği- Ateşeliği...
Uluslarası ve Evrensel bağlantı ve koordinas kurulları işbaşında ve aktive durumdadır.

Bahusus hiç kimse... T.C. Devletinin bu kurumsal yapısını görmezden gelemez, yok sayamaz, oldu bittiye getirmeye cesaret edemez...

Sürç-i lisanımız muhtemeldir, affola!

Yazarın Diğer Yazıları