Mehmet USTA

Önceliklerimiz

Mehmet USTA

  • 753

Geçtiğimiz Cumartesi İstanbul (Kartal-Maltepe) merkezli olduğu açıklanan 3.9 şiddetinde ölçüldüğü (Kandilli) bildirilen deprem...
Acaba, beklenen "büyük İstanbul" depreminin ön habercisi, tetikleyicisi olabilir mi ?

Şayet bu bir öncü sarsıntı ise ki 3.9... pek de azımsanacak bir şiddet olmasa gerektir kanımca.

Zira vakıayla birlikte halk nezdinde hissedilen tedirginlik ve korku da bu kanıyı doğrular mahiyette yansıtılmıştır kamuoyuna...

Deprem bilimcilerin yıllardır yaptıkları araştırma-tetkik ve analizler ışığında ortaya koyduğu verilerle... beklenen "büyük İstanbul depremi" en az 7 ve üzeri şiddetle gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Yine konuyla ilgili uzmanların çalışmaları, tetkik ve analizleri sonucu beyanlarına göre...

Mevcut yapı stoğuyla İstanbul genelinde 7'ye dahi dayanamayacak 50.000 civarında konutun bulunduğu bilinmekte ve söylenmektedir.

Kaldı ki; 2019 yılı Kartal'da proje dışı uygulama ve yüklenme sonucu (depremsiz) çöken (Yeşilyurt Apt.) örneği dikkate alındığında...
İstanbul genelinde... bu minvalde tehlikeye aday '1000'ler mevcudun varlığını tahmin edebilmek güç olmasa gerektir.

Binaenaleyh... 
Türkiye geneli yerleşik nüfusun bölgelere dağılımına göre...
Marmara bölgesi Türkiye geneli nüfusun % 28'ini bünyesinde barındırmaktadır ki, bu oran genel nüfusun 3/1'ine tekabül etmektedir...

İstatistiki veriler ışığında, Marmara bölgesi nufus yerleşkesi bakımından ortaya çıkan bu çarpıcı sonuç...

Yüzyüze bulunduğumuz Deprem gerçeğinin yanında, aslında birçok tehlike ve riskli durumu da gözler önüne sermektedir.

Bir çok insan için her ne kadar ilk etapta akla gelmese de... SAVAŞ riski bunlardan birisi ve belki de en stratejik olanıdır.

Mamafih... Globalleşmekte olan dünyamız için, ülkeler bazında sıcak savaşlar, yüz-yüze çatışmalar 1. derece risk olmaktan kısmen çıkmış olsa da...

Küresel ısınma eksenli kuvvetle muhtemel... Su Savaşları... kapıda duran en büyük tehlike değilmidir?

Hafazanallah... "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkemizden hareketle hiç istemediğimiz... çözüm üretilemediği takdirde ise... kaçınılmaz sonuçlardan birisi olacak 3. Dünya Savaşının vukuunda...

30 milyonu barındıran Marmara Bölgesine... Hiroşima örneğinde bir girişimde bulunulursa...!

Dünya haritası ölçeğinde 2 büyük ve kritik boğazla... en stratejik coğrafyalardan birisi TÜRKİYE'miz için...

3/1 nufus, 7/1 coğrafi bölgeden birisinin (enkaz-yıkım-çöküş-kuşatma...) riske edilmesini...

Hangi mazeretle izah edecek, hangi saiklerle mazur gösterecek, hangi hamasi ve politik söylemlerle... 
85 milyona izah edeceğiz?

Farklı veçhelerden ele alarak ortaya koyduğum, tüm bu veriler ışığında...

İlime-bilime ve ekonomik verilere, en önemlisi de... ihtiyaca, öncelik ve aciliyet sıralamasına göre Türkiye'nin önceliklerinden birisi olmadığına...

Kamuoyu yoklamasına gidildiği takdirde çoğunluğun...

En azından şimdilik "ACİLİYETİMİZ YOKTUR" diyeceği KANAL İSTANBUL projesinin inat ve ısrarla TÜRKİYE gündeminin ilk sırasına oturtulmasını...

Makul-mazur-makbul-mazrur... önemli bir hamle ve çok yüksek bir yatırım kaynağı... övünç ve iftihar vesilesi... olarak izah edilmesini... şirin ve sempatik gösterilme çabasını...

Hangi VİCDAN,
Hangi AKIL,
Hangi İNSAF,
Hangi İNSAN kabul edebilir.

28 milyon CAN mı?
50 bin KONUTUN yıkılması halinde ortaya çıkacak MİLYAR DOLARLIK BATAK mı?

Yoksa... yoksa...
Tahmini maliyeti 100 milyarları geçecek olan KANAL İSTANBUL  mu?

Sürç-i lisanımız muhtemeldir, affola...
Saygı ve muhabbetlerimle.

Yazarın Diğer Yazıları