Mehmet USTA

Soyut-Soğan-Soyan...

Mehmet USTA

  • 731

Anadolumuzun güzel deyim ve tabirlerinden birisi; "Bu soğan baş çevirmez" der.

Bir başka deyim ise; "Kendim ettim, kendim buldum"...

Bir şarkımızla da şöyle mırıldanırız ki;
"Kader diyemezsin! Sen kendin ettin!"

Hani bazen de şöyle tabirler kullanılır ahval-i günlükte...
"İnşallah-Maşallah ile yürümez bu işler."

Her ne kadar birbirinden âzadeymiş gibi görünse de...
Avam lisanıyla dilimizde dolanan şu terimler...
Biz Türk Milletinin; kimlik-karakter-inanç-ahlâk ve yaşam biçimine dair ipuçları veren kısa ve öz güzel ifadeler...

Mesela...
-"Baş çevirmeyen Soğan" ile kastedilen mana kısaca; Toprak-Su-İklim-Tohum-Mevsim... uyum ve ahengi oluşmadığında... arzu edilen neticenin alınamayacağına...

-"Kendim ettim k... buldum" teriminden kasıt; "Muhatabı olduğum bu menfi durumun ön şart ve esbaplarını ben hazırladım, şimdi ise semeresini görmekle bedelini ödemekle mükellefim" demektir aslında!

-"Kader diyemezsin..." tınısıyla kulaklara hitap ederken, belki de şu Ayete atıfla...

"Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık." (İsra Suresi, 13)

Yani her başımıza geleni "Kader"e havale ederek, insanın mesuliyetten kurtulamayacağına işaretle dikkatleri çekmeyi amaçlamaktadır.

-"İnşallah-Maşallah ile işlerin yürümeyeceği..." tümcesiyle verilmek istenen subliminal mesaj da...

Ef'alsiz-eylemsiz-emeksiz-atıl-edilgen-durağan-stabil... kısacası üretimden yoksun, amelden nakıs düşünce. Dua ve temennilerin geçersiz ve muteber olamayacağının altı çizilmektedir.

Atasözleri, tabir ve deyimlerimiz kısa ve öz anlatımıyla... tüm bu gerçekliği ortaya koyuyor, ifade ediyor olmasına rağmen...

Yaşım gereği şu cümleleri duymaktan, kurmaktan, kurgulamaktan, sarfetmekten bir türlü vazgeçemediğimizi de görmekteyim vesselam...!

-Kim hayırlıysa o seçilsin,
-Hangisi hayırlıysa o geçsin,
-Başımıza hayırlısını versin,
-Hayırlı olan bizi yönetsin...

Bre mübarekler!

Önümüze sandığı koyup, 4-5 yılda bir haydi 'SEÇİNİZ BAKAYIM' diyen Yüce ALLAH değil!

(Haşa) Yüce ALLAH yüksek seçim kurulu hiç değil...

O ki; Kur'an gönderdi,
O ki; Peygamber seçti,
O ki; bizi insan olarak yarattı...

Akıl-fikir-ilim-bilgi ile bizim tezyin olmamızı emretti, bunun içindir ki; OKU buyurdu!

"Cüz-i İrade" nedir?
Mükellef nedir?
Mükellefiyet ne demektir?
Sebebi imtihan...?

Erhamerrahimin olan Yüce Allah kullarının mağduriyetini hiç ister mi ki; hayırsız olanı başımıza musallat etsin?

2. yol, 2. tercih, 2. alem... mükafat-mücazaat... Cennet-Cehennem!
"Dünya imtihan dünyasıdır" NEDEN?

"Siz nasılsanız, öyle yönetilirsiniz" buyurdu ya Peygamber!

Ne demişti M.Akif...

"Bilmez misin ki kat'î bir düsturdur bu Hak'ça / Bir kavmi bozmaz Allah onlar bozulmadıkça..."

Sürç-i lisanımız muhtemeldir... Affola!

Saygılarımla...

Yazarın Diğer Yazıları