KANUN HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI


Kanun hükümlerinin yorumlanması oldukça önemli bir husus olmakla birlikte kanunların yapılması kadar da önem taşır. Yorum, bir kanun hükmünün anlamının tespitidir. Bir hukukçu, bir kanun metnini yorumlarken kanun hükmünün anlamını iyi tespit etmelidir.
Medeni Hukuk dersimizde hocamızın bizlerle paylaştığı örnek, bu duruma açıklık getirebilecek nitelikte. Birkaç yüzyıl öncesinde, İngiltere'de, adamın biri cinayetten içeri atılır. Bir avukat bulunur. İlk görüşmelerinde avukat, "Merak etme, seni kurtaracağım." der. Adam da avukata güvenir ve mahkemeye çıkar. Karar: İdam. Adam avukata kızar, köpürür, "Hani beni kurtaracaktın?" der. Avukat da "Sen merak etme. Bu daha bir şey değil, temyiz var. Seni kurtaracağım." der. Dava temyize gider. Karar: İdam. Adam yine avukata döner ve sorar: "Hani temyizde beni kurtaracaktın?.'' Avukat gayet sakindir: "Dur daha, bu karar Avam Kamarası'nda oylanacak. Seni kurtaracağım." Dava Avam Kamarası'na gider. Karar: İdam. Daha sonra Lordlar Kamarası ve Kraliçe'nin onayları vardır sırasıyla. Bu süreçte olanlar malum. Kraliçenin de idamı onaylaması ile darağacı kurulur. Adamı sandalyeye çıkarırlar. Avukatla göz göze gelen adamın tüm öfkesi bakışlarına yansımıştır. Avukat ise hala son derece sakindir. Gözleriyle işaret ederek merak etmemesini, onu kurtaracağını anlatmaktadır adama. Adamın ise artık umudu kalmamıştır. Cellat gelir, sandalyeyi iter ve talihsiz adam boynunda iple sallanmaya başlar. O sırada avukat kalabalığı yararak darağacına doğru koşmaya başlar, merakla ne yapacağını anlamaya çalışan celladı bir hamlede geçer, ipi keserek adamı kurtarır. Tabii ortalık ayağa kalkar, bu sefer hem idam mahkumu adam, hem de avukat yakalanır. Avukata bunu neden yaptığı sorulunca cevabı şöyle olur: "Bu adam idam mahkumuydu. Siz de onu idam ettiniz. Adamın ölüp ölmemesi sizi ilgilendirmez. Kanunda "idam edilir" yazıyor, "idam edilerek öldürülür" yazmıyor. İdam gerçekleşmiştir." Bunun üzerine adam belki de haklıdır diye kimse adamı tekrar asmaya cesaret edemiyordu. Olay karar için yeniden Kraliçe'nin önüne gelir. Kraliçe, zekasından olayı avukatın iddiasını doğru bulur ve adamı affeder. Bu olaydan sonra, ilgili kanun maddesi değiştirilerek "idam edilerek öldürülür" şeklinde yeniden düzenlenir. ''Avukatın iyisi adamı ipten alır.'' sözü de buradan gelmektedir.

Reyhan ŞENGÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi

 

reyhannsengul@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
15Ağs

İÇKİ VE TOPLUM

11Ara

KANUN HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI