Selma ÖNALAN

O halde 'Happy birthday to you'..?

Selma ÖNALAN

  • 11415

Müslüman yılbaşı kutlamaz doğru da Müslüman doğum günü kutlar mı?

Artık neredeyse örf hâline gelen bu uygulama fasid bir örftür çünkü el vicdana koyularak bakıldığında bu âdetin İslâmın ruhuna uygun olmadığı görülür.

Bir insanın yüzüne karşı övülmesi bile bazı hikmetlere binaen hoş görülmezken "doğum günü çocuğu"nun o gün göklere çıkarılması ve adeta putlaştırılması sizce İslâma ne kadar uygun?

Bu adet bize ecnebîlerden geçti biliyorsunuz.

Ancak öyle bir geçiş ki sloganı aynı, sürpriz ve çılgın partiliği aynı; mum - pasta, hediye... hepsi orijinaline birebir uygun...

Hatta level atlatmış durumdayız "doğum günü partisi" çılgınlığına...

Evlerdeki kutlama basit kalıyor. Özel özel mekânlar tutmak lazım.

Bir kutlama yetmez, tatmin etmez; ev halkı ayrı okul-iş arkadaşları ayrı kutlamalı...

Öyle bir hâle geldi ki kişiler birbirine darılır oldu aman doğum günüm es geçildi diye...

Doğum günü partileri televizyondaki filmler yoluyla hayatımıza girdi ve maalesef sosyal medya aracılığıyla da giderek hayatımıza iyice yerleşiyor.

Hatta bir zamanlar bir grubun aklına uysaydık, bu işi Mevlid Kandilinde Efendimiz (asm)'a pasta kesmeye kadar götürecektik mazaallah..

Kılıf ise çocuklara dinimizi, çocuklara Peygamberimizi(sav) sevdirmek(!)ti...

Oysa çocuklar İslâm fıtratı üzere doğar. Çocuklara dinimizi orijinal şekliyle ve en başta yaşayarak öğretirsek hiç böyle tavizlere gerek kalmaz inanın.

Bu mantık çocukların büyüdüğünde örtünsün diye küçükken neredeyse yarı çıplak kıyafetlerle dolaştırılması mantıksızlığıyla aynı türdendi...

Lütfen çocuklarınıza başka eğlenceler bulun, onları sevindirecek başka âdetler edinin.

Aslında çocuklar bahanesiyle kendi arzularımızı tatmin ediyoruz ya... o da ayrı bir konu.

Olayın ciddiyetini anlamak için empati yapalım mı?

Hristiyan, Yahudi, Budist ya da başka bir dine mensup kişilerin Ramazan ayında perhiz amacıyla da olsa aynı bizim gibi oruç tuttuğunu ya da Kurban Bayramı'nda bol bol taze et yemek için aynı bizim gibi kurban kestiklerini farz edelim.

Ne düşünürsünüz?

İbadet niyetiyle olmasa da bizim kutsalımıza riayet eden bu insanlara "Allah hidayet versin" diye dua etmez misiniz?

Çünkü îmana o kadar yaklaşmışlardır ki bu duayı hakediyorlardır. Mânasını bilseler, biraz da biz gayret etsek bütün bunları belki ibadet niyetiyle de yapacak ve Müslüman olacaklardır misal...

Yaa...

Bizde cihat olduğu gibi onlarda da misyonerlik var, onların boş durduğunu mu sanıyorsunuz?

Benzer duanın da kâfirlerce onları birebir taklit eden biz Müslümanlar için yapılmadığı ne mâlum?

Tamam kabul bu örnekler ibadetten birer örnekti. O zaman mübah olan ancak Müslümanlara özgü bir adetten verelim örneği. Mesela herhangi özel bir günlerinde mevlit okutsunlar bizim gibi ya da herhangi bir kandil günü şeker dağıtsınlar, iylik yapsınlar farketmez; yeter ki bizim herhangi bir adetimizi bizimle aynı gün aynı şekilde yapsınlar. Gördünüz mü, hiç de basit bir şey değilmiş bir topluluğa özgü bir âdeti birebir yapmak...

Yılbaşı kutlaması, anneler günü, sevgililer günü ve buna benzer daha bir çok kutlama ya da özel günlere de bu açıdan bakılabilir.

***

Ne var bunda maksat gönülleri hoş etmek mi diyorsunuz?

"Adam sen de" mi diyorsunuz?

Bu mantıkla gidildiğinde her şeye bir kulp bulunur.

Efendim bu ayette aslında şu kastediliyor, şu hadiste aslında bu kastediliyor, şu hadis sahih mi, yok bu devirde şu olur mu, yok bu devirde bu çok normal...vs. vs...

Dikkat ederseniz nefsimizin hoşuna giden hemen her şeyi savunmamız bu nevîden oluyor.

Bakış açımız bu olduğu takdirde söyleyin ne kalır geriye?

Hâşâ bu ayetler, bu hadisler bu ve benzeri olayları kapsamıyorsa ve günümüzdeki olaylara uyarlayamıyor ders çıkaramıyorsak o zaman din düşmanlarının dediği gibi 14 asır önce gelen Kur'an sadece geldiği zamanı ve coğrafyayı mı bağlıyordu hâşâ!

Bu asra uygun yeni bir uyarıcıya mı ihtiyaç var hâşâ?

"Aman efendim bu devirde" diye söze başlamak aslında böyle bir görüşün kısaltılmış hali değil de nedir?

Söyleyin bu gidiş nereye!..dir?

Bir kavme benzeyen onlar gibidir.

Sebep olan yapan gibidir.

Varsın 'herkes' yapsın...

Sen yanlış olduğunu bil ve yapma!

Ki vebalinden kurtulasın, ki bu ateşe kıvılcım taşıyanlardan olmayasın.

Ağzımızın tadı mı kaçtı?

Bir güzel uygulama(!) dan daha mı olduk?

Hayır efendim. "Hakiki ve elemsiz lezzet, yalnız imandandır ve iman iledir" ve bu imanı amele dönüştürmektedir.

Ve "helal daire keyfe kâfidir. Harama girmeye lüzum yoktur"

***

"Onlar DÜNYA HAYATINI SEVE SEVE ÂHİRETE TERCİH ederler." (İbrahim Sûresi, 14:3)

Allah bizi bu ayetin özneleri olmaktan muhafaza etsin. Amin.

***

Üstadımın dediği gibi "ihtiyaca binaen ve acele yazıldığından" fesâhat ve belâgat gözetilerek yazılmamıştır. Meramımız anlaşılsın yeter. Selam ve hürmetle...

Yazarın Diğer Yazıları