Selma ÖNALAN

Koronaya manevi reçete

Selma ÖNALAN

  • 668

 Hayata ara, geldi korona...

İçinde bulunduğumuz bu günleri en az hasarla atlatmanın ve selamete çıkmanın tek çaresi Kur'an ve sünnete uygun hareket etmekten geçiyor.

Nasıl mı?

1- Böyle bir durumda böyle bir zamanda mümkün olduğunca tepkisiz kalmak. Pencerelerden seyretmek içlerine girmemek...

“Yakında büyük fitneler olacak, o fitnelerde (yerinde) oturanlar ayaktakilerden, ayaktakiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan, daha hayırlı olacaklar. Kim o fitne içinde bulunmuş olursa, ondan uzak dursun. O zaman bir iltica yeri, sığınacak mekan bulursa ona sığınsın.”

(Sahihu’l-Buhari VIII, 92; Tefriru’l-Kurani’l-Azim II, 43; Sunenu İbn-i Mace, II, 3961.)

Ve 'evde kal'mak.

2- Alınan karara uygun olarak zaruri durumlar hariç bulunduğun ilin dışına çıkmamak.

Mesela Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız." (Buhârî, Tıb 30; Müslim, Selâm 100)

3- Yöneticilerin ve en başta Devlet Başkanının emrine itaat etmek. Canla başla mücadele eden bu insanlara haksız eleştirilerde bulunmamak.

Üzerinize tâyin edilen yönetici, başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine itaat ediniz.“

Buhârî, Ezân 54, 56, Ahkâm 4. Ayrıca bk. Buhârî, Cihâd 39

(Ki kendinden emin, kararlı, adaletli, başarılı, cesur bir Başkana ve ekibine sahibiz...)

4- Alınan kararlar hoşa gitmese de itaat etmek.

İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Devlet yöneticisinden hoşa gitmeyen bir şey gören kimse sabretsin. Zira kim devlet başkanına itaatten bir karış dışarı çıkarsa, Câhiliye devrinde ölmüş gibi olur.“

(Buhârî, Fiten 2; Müslim, İmâre 56)

4-  Hizmet edeceğim, iyi bir şey yapacağım zannıyla her gördüğünü her duyduğunu her yerde paylaşmamak ve temkinli hareket etmek.

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz. ... ' (Hucurat, 6)

"Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!" (Müslim, Mukaddime 5)

5- Allah'a tam tevekkül et, paniğe kapılma. Kapılma ki mesela 65 yaş üstü birini görünce bencilce ve düşmanca davranmayasın...

Unutma ki sayılı nefesin bitmeden bu dünyadan ayrılamazsın, virüsler ortasında kalsan da....

"... De ki: Siz evlerinizde dahi olsaydınız haklarında ölüm takdir edilenler, mutlaka düşüp ölecekleri yerlere gidecekti..."(Âl-i İmran, 3/154)

6- Aslında fîli duadan başka bir şey olmayan 'tedbir'ini al, tevekkül et ancak bütün işlerin sonunun Allah'a döndüğünü de aklından çıkarma!

Çıkarma ki sebeplere haddinden fazla önem verip şirk sınırına girmeyesin..

Çıkarma ki maskemi taktım, sınırımı korudum , evde kaldım artık bana bir şey olmaz yanılgısına düşmeyesin..

Ya da tam tersi virüs bulaştı kesin ölürüm karamsarlığına da düşmeyesin...

" Ey iman edenler! Sakın şunlar gibi olmayın ki ..............bir seyahat ettiklerinde veya savaşa gittikleri zaman haklarında şöyle dediler: " Eğer yanımızda olsalardı ne ölürlerdi, ne de öldürülürlerdi." ( Âli İmran, 156)

"Hem, Allah'ın izni olmadıkça kimseye ölmek yok. (Âli İmran 145)

Şimdi HasbinAllah ve ni'mel vekil demenin tam zamanı...

Şimdi, eski zaman masalları olmayan bu hakikatleri iyice bellememiz ve müslümanca hareket etmemizin tam zamanı.

Bir de olaylara körükle gitmek yerine hakkı ve sabrı tavsiye etmemizin...

Tam zamanı.

***

Corona salgını ile ilgili korkulardan biri de ölenlerin cenaze namazının kılımaması oluyor.

Evet cenaze namazı kılınmadan ve poşetli bir şekilde defnedilmek görünüşte çok itici, çok soğuk.

Ancak asıl önemli olan insanın nasıl öldüğüdür. Yani kişinin imanlı mı imansız mı ahirete göçtüğüdür? Önemli olan bu. Çünkü imanlı olarak ölen birinin dünya yolculuğu en güzel şekilde sonlanmıştır. Cennet bahçelerinden bir bahçe açılan o bahtiyar kimse için hiç üzülür mü insan?

Hem dünyada seni kurtaracak ameller işlemediysen o cenaze namazı mı seni kurtaracak da bundan korkuyorsun?

Dolayısıyla bu olumsuz düşünüş, bu yersiz kaygıya, bu vesveseye son verip henüz hayattayken hüsn-ü hâtime ile gitmek için çabalamalı insan.

Ayrıca bir mecburiyetten dolayı devlet eliyle böyle bir karar alındıysa inşallah Allâh o kullarına da ona göre muamele edecektir...(Allâh'u âlem)

Hayra yormalı herşeyi ve güzel bakmalı insan. Yoksa bu sıkıntılarla başetmenin başka yolu yok...

Yorumlar 1
vaiz 16 Nisan 2020 15:42

09.04.2020 Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde “Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri” konulu bir fetva yayınlamıştır. Söz konusu fetvada "Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği” vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir. 03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza “Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı” bildirilmiştir. Ayrıca son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır. Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir. Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Yazarın Diğer Yazıları