Şevket ÖZSOY

BUDUR SEN'DEN DİLEĞİM

Şevket ÖZSOY

  • 197

Ya Mutahhir (C.C.)*

Beni temizle de Rabb'im
Tertemiz al yanına
Sen temizsin hem Mutahhir
Günahlarımdan pakla
Lûtfun ile dahil eyle 
Şehitler kervanına
Haşreyle mahşer gününde
Salih kullar yanında
Habîb'in (sav) ile buluştur
Havz-ı Kevser başında
Elinden bir tas içeyim
İzin ver şefâata
Lûtf-u Kerem'in sonsuzdur
Ben lâyık olmasam da
Cennet'ine dahil eyle
Erdir Ru'yetullah'a**
(Amin)            Şevket Özsoy

*Mutahhir: Kullarını maddî ve manevî kirlerden temizleyen.
**Ru'yetullah: Cennet'te Allah'ı görme.

Yazarın Diğer Yazıları