Şevket ÖZSOY

Candan öte

Şevket ÖZSOY

  • 349

Âşıkta can cânânadır, ki candan öte
Aşk odunda pervânedir, hem nardan öte

Mecnun Mevlâ'yı seçmiştir, Leylâ'dan öte
Deli-divâne olmuştur, sevdadan öte

Bekâya müştâktır gönül, dünyadan öte
Aşk demlenir derûnunda, dâreynden öte

Yeni bir mevsim yaşanır, bahardan öte
Nûr iklimler aydınlatır, nehardan öte

Akıl âciz mâverâda, verâdan öte
Ben var isem var eden var, ki vardan öte

Derûnî

-----------------------------------
Aşk odu: Aşk ateşi.
Pervane: Kelebek.
Nar: Ateş.
Bekâ: Sonsuzluk, ölümsüzlük.
Müştâk: Arzulu, istekli.
Derûn: Derinlik. İç âlem.
Dâreyn: İki dünya. Dünya ve ahiret.
Mâverâ: Öteler. Bir şeyin ötesinde olan.
Nehar: Gündüz.

Yazarın Diğer Yazıları