Şevket ÖZSOY

Evrilen, çevrilen insan

Şevket ÖZSOY

  • 1333

Rockefeller 1950'lerde, ilk GDO'lu buğday ekimini Türkiye'de yaptı ve yaydı. Tavuklar kuş gribi bahanesiyle telef edildi. Köylerde yetişmiş asırlık ceviz ağaçları kesilip kerestecilere satıldı. Şimdi de hazır gıdalarla nesiller mahvediliyor, erkeklerde sperm sayısı, kadınlarda doğurganlık, doğanlarda engellilik hızla artıyor. Yenilen hazır gıdalar (özellikle hazır tavuklar) vücuttaki östörojeni artırıyor ve cinsel bozukluklar ortaya çıkıyor. Ayrıca 'sosyal cinsiyet' söylemleriyle eşcinsellik yaygın hale getirilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar tek merkezden; dünya nüfusunu azaltmayı hedefleyen, insanı dönüştürüp çipli köleler haline getirmeye çalışan küresel hegemonlar tarafından yapılıp yaygınlaştırılıyor. Ulus devletlerin yıkılıp çok uluslu şirketlerin dünyaya hakim olacağı bir hayata doğru evriliyoruz. İnsan fıtratını, yaratılış kodlarını değiştirmeğe/bozmaya çalışıyorlar. (Üç sarmallı DNA, 46'dan fazla kromozom, tasarımsal insan vb.) Karbon artışını bahane ederek insan popülasyonuna müdahale edip azaltmayı, kalanları dijital köleler halinde çalıştırma planlarını artık gizlemeye bile ihtiyaç duymuyorlar. Bu değişime; "Büyük Reset", "Kapsayıcı Kapitalizm", "Sürdürülebilir Kalkınma" gibi isimler vererek cazip göstermeye çalışıyorlar.

Dini, dili, ırkı ne olursa olsun bütün insanlar bu konuda uyanmalı/uyarılmalı ve bu şeytanî/deccâlî fikir ve faaliyetlere topyekün tepki göstermeli, hatta bu tepkilerini yeri ve zamanı geldikçe eyleme de dönüştürebilmelidir.

"Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah'ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez." (Bakara Suresi, 204, 205)

Şevket ÖZSOY

Yazarın Diğer Yazıları