Şevket ÖZSOY

Fatiha Suresinde nasıl dua ediyoruz?

Şevket ÖZSOY

  • 1558

Her namazda okuduğumuz Fatiha Suresi'nde şöyle dua ediyoruz:

"Allah'ım yalnız ve ancak sana kulluk eder, yalnız ve ancak senden yardım dileriz. Bizleri dosdoğru yola (sırâtal müstekîm) ilet, kendilerine nimet verilenlerin yoluna (sırâtallezîne en amte aleyhim)..."

Bu duayı bize Kur'an öğretiyor, Allah (cc), 'bana böyle dua' edin diyor yani.

Burada görüldüğü gibi sadece 'dosdoğru yola ilet' demekle yetinilmemiş, 'kendilerine nimet verilenlerin yoluna...' da denilerek, o doğru yolu en güzel şekilde yaşayan ve temsil eden şahsiyetler bize örnek ve önder olarak gösterilmiştir.

Peki kimdir bu kendilerine manevi nimetler (hidayet, istikâmet, takva, güzel ahlâk...) verilen ve dosdoğru yolu temsil eden örnek şahsiyetler? Bunu da yine Kur'an'dan; Nisa Suresi 69. ayetten öğreniyoruz.

"Kim Allah’a ve Rasûl’e itaat ederse, işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği nebîler/peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır!"

Bu ayette de görüldüğü gibi Allah'a itaat ve Rasûl'e itaat ayrı ayrı zikredilmiştir. Bu ayetin hükmünü, farklı yorumlar yaparak kıyamete kadar hiç kimse değiştiremez.

Ayette peygamberlerle birlikte sıddiklar, şehitler ve alim-salih kişiler de örnek şahsiyetler olarak gösterilmiş ve bunlar için ayette, "ne güzel arkadaş" ifadesi kullanılmıştır ve beş vakit namazda, bu güzel insanların yolunda olabilmek için dua ediyoruz.

Bunun böyle olmasını Allah istiyor ve emrediyor.

Nitekim Rasulullah (sav) için Kuran'ın başka bir ayetinde (Ahzab,21), "üsvetün hasenetün", yani "güzel bir örnek" ifadesi geçmektedir.

Bütün bu ayetlerden Kuran ve Sünnet'i birbirinden ayıramayacağımız gerçeği, açık seçik görülmektedir. Bir kaç tartışmalı hadisi bahane ederek sünneti inkâr etmek, delil olmaz demek, ne Kuran'a ne de akla uygun değildir.

Peygambere (sav) uymak, gerçek, salih din alimlerinin bilgilerine baş vurmak şirk değil, ayetlerde de açıklandığı gibi Kur'ân'ın emir ve tavsiyesidir.

'Kur'an bize yeter' diyenlerin, kendilerinin ciltlerce kitap yazmaları, Peygamberimizin (sav) sözlerini yok sayıp kendilerinin sürekli konuşmaları tam anlamıyla bir çelişkidir.

En doğrusunu Allah bilir. Allah bizleri razı olduğu söz ve davranışlar üzere eylesin.

Selâm ve saygılarımla.

Yazarın Diğer Yazıları