Şevket ÖZSOY

Gör ki her şey mucize

Şevket ÖZSOY

  • 481

Bilirim, inanırım; kâinat bir kitaptır
Akıla ve gönüle, Yaratan'dan hitaptır
Her güzellik bir ayet, Allah'a giden yolda
Bize düşen okumak ve doğru anlamaktır

Birlikte okuyalım, gelin her sayfasını
Nasıl var oldu âlem, öğren her safhasını?
'Kün' emri kâfî idi, bir anda olmasına
Rabbim takdir eyledi, her işin zamanını

Bu âlem 'dâru'l hikmet',* bir anda oluvermez
Mevsimi gelmeyince, bahar gelmez, kış bitmez
Her canlı doğar, büyür; olgunlaşır zamanla
Bu gün diktiğin ağaç, yarına meyve vermez

Her şey müddet zarfında, maddeden yaratılır
Tedricen, yavaş yavaş, olgunluğa varılır
Kapılıp da hayale, bir anda olur sanma
Kimse değiştiremez, Allah'ın yasasıdır

Kur'an şöyle bildirir; sırlar âyân edilir
Yer ve gök(ler) altı günde,* yaratıldı denilir
Burda bir günü sakın, '24 saat' sanma
Ayetin devamında, bire bin yıl verilir*

İşte insan da böyle; gelişir evre evre
Anasının rahminde, girer şekilden şekle
Üç karanlık içinde,* gözler hasret ışığa
Işık rızıktır göze, gözler ruha pencere

Aç gözünü seyreyle; ne sırlar var âlemde!
Kara topraktan çıkan, kırmızı narı izle
Geziyor gök yüzünde, bulutlar deniz derya
Kimi mucize bekler, gör ki her şey mucize!

İlim iman kolkola, sanma ki ayrı ayrı
Âlemleri yaratan, Allah; yok O'ndan gayrı
"Oku" diyor Kitâb'ın, Yaradan'ın adıyla
Zaman sabır iledir, çalış elde et hayrı

Ömür bir sermayedir, heder etme boş yere
Kur'ân'ı ve Sünnet'i rehber eyle kendine
Sana bu ömrü veren, hesabını da sorar
Senden ne istiyor bak; danış kutlu Rehber'e!..

Şevket Özsoy/Derûnî
------------------------------------------------------
*Daru'l Hikmet: Hikmet yurdu. Her şeyin bir hikmet ve sebeple, belirli bir süre içinde yaratıldığı dünya, madde âlemi. (Bu âlem dâru'l hikmettir. Her şey maddeden müddet zarfında yaratılır/olur. Ahiret âlemi dâru'l kudrettir, her şey bir anda olur. -M. Feyzi Efendi-)

*4.Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah’tır. O’nsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hâlâ düşünüp ders almaz mısınız?
5.O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde O’nun katına çıkar. (Secde Suresi)

*Bebeğin rahimdeki üç karanlık devresi

“Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O’nundur. O’ndan başka İlah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz?” (Zümer Suresi: 6)

Kur’an, bebeğin rahimdeki üç karanlık devresine bu ayet-i kerimesiyle dikkat çekmiş ve insanın anne karnında üç aşamalı bir yaratılışla yaratıldığını bildirilmiştir.

Türkçeye “üç karanlık içinde” manasıyla çevrilen Arapça فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ifadesi, embriyonun gelişimi sırasında bulunduğu üç karanlık bölgeye işaret etmektedir.

Bu bölgeler sırasıyla:

1- Batın duvarı karanlığı

2- Rahim duvarı karanlığı

3- Amniyon zarı karanlığıdır.

Görüldüğü gibi, bugün modern biyoloji, bebeğin embriyolojik gelişiminin ayet-i kerimede bildirildiği şekilde, üç farklı karanlık bölgede gerçekleştiğini ortaya koymuştur.

Yazarın Diğer Yazıları